Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Поняття та види інвестицій» (ID:9977)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

ЗМІСТ

ВСТУП

Основу соціальне орієнтованої ринкової економіки, до створення якої прагне Україна, становлять відносини,
пов'язані з інвестуванням. Від обсягів, якості інвестицій, ефективності інвестиційного процесу значною мірою
залежить доля вітчизняної економіки, яка потребує значних коштів на структурну перебудову і підвищення
ефективності усіх форм господарювання. Саме від стану та ефективності інвестиційної діяльності залежить
створення розвинутої економічної системи і відповідно — підвищення рівня життя населення, забезпечення
громадянам України достойних умов існування.

Правове регулювання інвестиційних відносин веде до формування та становлення інвестиційного права як
підгалузі господарського права та його нормативної основи — інвестиційного законодавства як системи
нормативних актів, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з інвестуванням.1. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА


1.1. Поняття та види інвестицій

Інвестиційне право е новою підгалуззю господарського права, що вивчає специфіку правового регулювання
інвестиційної діяльності як різновиду господарської діяльності.

Ключовими поняттями інвестиційного права є інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні
яра-вовідносини, суб'єкти інвестиційної діяльності.

Інвестиції в перекладі з англійської (investments) означають капіталовкладення.

У ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. дається таке визначення
інвестицій:

«Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та
інших видів діяльностіг в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний єфект».

У п. 1.28 ст. Т Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»2 від 22 липня 1997 р. дається дещо
інше, вужче поняття інвестицій: інвестиція визначається як господарська операція, яка передбачає придбання
основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав І цінних паперів в обмін на кошти або майно.1.2.Види інвестіцій.


Поняття інвестиції тісно пов'язване з поняттям власності, оскільки включає також право
володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном, що вкладається в об'єкт інвес-тування
і є результатом інвестиційної діяльності.

Інвестиції неоднорідні, а тому постає проблема їх класифікації.

Інвестиції можна класифікувати за різними ознаками.

1.Залежно від видів матеріальних та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти інвестиційної
діяльності, розрізняють такі види інвесmuцій:

- інвестиції у вигляді грошових коштів у національній або іноземній валюті, що визнається конвертованою
Національним банком України;

- інвестиції у вигляді цільових банківських вкладів;

інвестиції у вигляді корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді господарських
товариств та інших господарських організацій корпоративного типу);

- інвестиції у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- інвестиції у вигляді рухомого та нерухомого майна (будинків, споруд, устаткування та інших матеріальних
цінностей) та пов'язаних з ним (цим майном) майнових прав;

- інвестиції у вигляді майнових прав, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні
цінності;

- інвестиції у вигляді сукупності технічних, технологічних та інших знань, оформлених у вигляді технічної
документації, навиків і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але
не запатентованих («ноу-хау»);

- інвестиції у вигляді грошових вимог та права на нимоги виконання договірних зобов'язань, в т. ч. гарантовані
першокласними банками та такі, що мають вартість у конвертованій валюті;

- інвестиції у вигляді прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користу-шння надрами
та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів;

- інвестиції у вигляді інших цінностей відповідно до законодавства України.

2. Залежно від джерел інвестування (вітчизняні чи іноземні) розрізняють внутрішні (участь у яких беруть лише
вітчизняні інвестори), зовнішні (іноземні) інвестиції (здійснюються виключно іноземними інвесторами),
спільні інвестиції (за участі вітчизняних та іноземних інвесторів).

3. За методами господарювання розрізняють: реальні інвестиції, тобто спрямовані на збільшення реального
капіталу та розширення матеріального виробництва;

фінансові інвестиції — вкладення у фіктивний капітал, тобто витрати на купівлю цінних паперів.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (п. 1.28 ст. 1) дає дещо інший поділ інвестицій на
види в залежності від методів господарювання: на капітальні, фінансові та реінвестиції.

Капітальна інвестиція — це господарська операція, яка передбачає придбання будинків, споруд. Інших об'єктів
нерухомої власності, інших основних фондів і нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно з
названим Законом.

Фінансова інвестиція — це господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних
паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції в свою чергу поділяються на прямі
та портфельні.

Пряма інвестиція — господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду
юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Портфельна інвестиція — господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших
фінансових активів за кошти на біржовому ринку (за винятком операцій із скупівлі акцій як безпосередньо
платником податку, так і пов'язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50 відсотків загальної суми
акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій).

Під реінвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових
інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.

4. Залежно від характеру участі інвестора в Інвестуванні розрізняють:

прямі інвестиції (здійснюються безпосередньо інвестором, що вимагає від нього відповідної підготовки та
професійних навичок);

непрямі інвестиції (здійснюється за посередництвом інших осіб — інвестиційних або фінансових посередників).

5. Залежно від періоду інвестування виділяють: короткострокові інвестиції (строк вкладення Яких не
перевищує одного року);

довгострокові інвестиції (здійснення яких перевищує один рік).

6. Залежно від форм власності, на базі якої функціонує інвестор, та джерел інвестиційних коштів розрізняють:

приватні інвестиції (здійснюються фізичними особами та юридичними особами, які не належать до державної та
комунальної власності, за рахунок власних або позичкових коштів);

державні інвестиції (здійснюються державними суб'єктами господарювання за рахунок державних або позичкових
коштів);

комунальні інвестиції (здійснюються органами місцевого самоврядування та створеними ними організаціями за
рахунок коштів місцевих бюджетів та позичкових коштів);

змішані інвестиції (здійснюються інвесторами, що функціонують на різних формах власності).
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel