Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « навчальної дисципліни “Вступ у спеціальність”: задачі дисципліни. Роль і місце економічної служби на підприємствах різних форм власності, видів господарювання і організаційно-правового статусу» (ID:9937)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   28 кб.

Контрольна роботаз дисципліни “Вступ у спеціальність”


Київ-2002 План1. Вступ

1.1. Мета навчальної дисципліни “Вступ у спеціальність”: задачі дисципліни. Роль і місце економічної служби на
підприємствах різних форм власності, видів господарювання і організаційно-правового статусу

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність
(ефективність) будь-якої виробничо-господарської діяльності залежить передусім від компетентності та творчої
активності економічних кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази і
соціальних аспектів господарювання.

У вищих навчальних закладах України все ширше здійснюється багаторівнева підготовка економістів для різних
ланок господарювання. Навчальними планами передбачене вивчення курсу “Вступ у спеціальність”, що є базовою
загальноекономічною дисципліною для майбутніх фахівців-економістів, оскільки дозволяє дати загальне уявлення
про ключові розділи прикладної економіки, організації та забезпечення ефективного господарювання на рівні
виробництва, встановлює у загальному вигляді поняття про сукупність теоретичних і практичних знань з
управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку в Україні. Економіка підприємства спирається не
тільки на власну логіку й зміст, а й на вихідні методологічні положення суміжних дисциплін, зокрема,
економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки, маркетингу, менеджменту, фінансів, статистики та обліку,
яких в тій чи іншій мірі торкається й курс “Вступ у спеціальність”.

Ринкова економіка зумовлює велике розмаїття типів підприємств. За метою і характером діяльності розрізняють
підприємства комерційні та некомерційні, за формою власності майна виділяють приватні, колективні, комунальні
та державні підприємства, за національною належністю капіталу розрізняють національні закордонні та змішані
(спільні) підприємства. Також підприємства розрізняють за правовим статусом, галузево-функціональним видом
діяльності, розміром та іншими ознаками. Тим не менше роль економічних відділів на підприємствах різних форм,
видів і статусу досить подібна. В завдання економічних відділів входить організація планової роботи на
підприємстві, питання розподілу фінансових ресурсів, організація праці (точніше її фінансового стимулювання),
питання заробітної плати, надбавок та додаткових виплат. В сучасних умовах господарювання одним з головних
завдань будь-якого підприємства є отримання прибутку, тому діяльність економічних служб у великому ступені
спрямована на просування товару на ринку, маркетингові акції, рекламну діяльність. Виключення становлять деякі
різноманітні доброчинні, освітянські, медичні і наукові організації невиробничої сфери, в яких подібні
завдання перед економічними службами не ставиться, економічні служби в даному випадку виконують в основному
функцію обліку і урахування матеріальних і фінансових ресурсів, нарахування зарплати і т.п.


1.2. Поняття економіки. Економіка, як наука про обмеженість ресурсів та проблему економічного вибору

У загальному випадку економіка – це сукупність економічних відносин між людьми у процесі їхньої господарської
діяльності, закони такої діяльності та еволюція економічних систем у межах світового господарства або окремих
країн та регіонів. Сам термін “економіка” використовується в таких основних значеннях:

1) народне господарство певної країни загалом або його сфера;

2) певна сукупність економічних відносин між людьми, яка утворюється в процесі господарської діяльності, тобто
виробництва продуктів і послуг, обміну ними, розподілу благ та їх споживання;

3) наукова дисципліна, певна система економічних наук, яка вивчає закони та закономірності господарської
діяльності людей, розвитку певних економічних систем.

Становлення економіки як науки тісно пов’язане з проблемою обмеженості економічних ресурсів, що обумовлює
наявність високих вимог до ефективності використання вже наявних ресурсів, потребу ґрунтовної наукової
розробки методологічної бази зваженого економічного вибору. Першим дійшов до розуміння економіки як науки про
обмеженість ресурсів грецький мислитель Ксенофонт (430 – 355 рр. до н.е.). Свої погляди він висловив у книзі
“Економікос” (від “ойкос” – дім, господарство та “номос” – закон, правило; буквально “правила господарства”).
Ксенофонт дає поради господарям як за мінімальних вкладень отримати максимальний прибуток з земельних ділянок,
сільськогосподарських угідь, найбільший зиск з рабів та ін. Аристотель (384 – 322 рр. до н.е.) розрізняв
“економію” (сукупність споживчих вартостей) та “хремастику” (мистецтво робити гроші, збагачуватись). Сучасне
розуміння економіки полягає в дослідженні економічних законів, знання яких дозволяє зробити розумний вибір за
мінімальної кількості наявних ресурсів, уникнути небажаних втрат матеріальних та фінансових ресурсів.

У певній країні або у масштабі планети обсяги економічних ресурсів природно обмежені. Так із загальної площі
земної кулі майже 510 млн. км2 (понад 75%) припадає на моря; неоднакові природні умови господарювання, обсяги
природних копалин тощо.

Про обмеженість людських ресурсів у межах планети говорити недоцільно, оскільки у світі налічується до 800
млн. безробітних. Значна їх кількість і у розвинутих країнах. Водночас у них відчувається нестача
кваліфікованих кадрів певних професій. Так, Німеччина проголосила у 2000 році про намір запросити з
постсоціалістичних країн до 40 тис. висококваліфікованих програмістів.

Окрема людина, підприємство або суспільство за умов обмеженості ресурсів повинні постійно робити вибір з
наявних можливостей, шукати альтернативні варіанти їх використання. Таким чином обмеженість ресурсів веде за
собою проблему вибору. Вибір раціональних способів використання економічних ресурсів і залучення нових
передбачає аналіз альтернативних витрат, обсяг яких визначається втраченими можливостями використання тих
самих ресурсів на інші цілі.


1.3. Економічні цілі. Основні економічні проблеми

У загальному розумінні економічні цілі – це потреби, що спонукають людину або організацію до дії, спрямованих
на їх досягнення. Усвідомлені економічні цілі виявляються як економічні інтереси. Останні реалізуються через
конкретно окремо поставлені завдання. В структурі економічних цілей можна виділити абсолютні, дійсні і
фактичні цілі. Абсолютні цілі визначаються максимально можливим обсягом виробництва матеріальних благ і послуг
за найбільш сприятливих умов, які могли б бути спожиті суспільством. Дійсні економічні цілі – це ті, що
виконуються при оптимальних розмірах виробництва. Фактичні цілі виступають як спрямування на задоволення
фактичного платоспроможного попиту. Розрізняють також економічні потреби суспільства, класів, соціальних
верств, прошарків і груп, економічні потреби окремих людей.

Економічні проблеми виступають як суперечності між різними об’єктами економічних відносин, економічної
структури суспільства в цілому. Зокрема, у розвинутих країнах об’єктивно існують суперечності між різними
формами власності: приватною, кооперативною, колективною, державною. Вони конкурують між собою за якість
продукції, обслуговування клієнтів тощо. До загальних економічних проблем належать також суперечності між
заробітної платою і прибутком, різними видами прибутку (торговим, підприємницьким, банківським процентом,
рентою), цінами і заробітною платою, прибутком і податками та ін. Так, коли з підприємств у 1993 – 1994 рр. в
Україні через механізм оподаткування вилучали до бюджету близько 80% прибутків, то у підприємства бракувало
коштів для впровадження нової техніки, розширення виробництва, а це гальмувало розвиток продуктивних сил.

До економічних проблем певною мірою належать і глобальні проблеми людства. До таких проблем належать:

відвернення світової ядерної війни та забезпечення стабільного миру;

необхідність ефективної та комплексної охорони довкілля;

ліквідація відсталості країн, що розвиваються;

продовольча, сировинна, енергетична та демографічна проблеми;

ліквідація хвороб;

раціональне використання глибин Світового океану та мирне освоєння космічного простору;
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel