Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Етапи становлення і розвитку політекономії як науки » (ID:9782)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   30 кб.

Етапи становлення і розвитку політекономії як науки


План


Вступ


Економічне буття, економічні явища й процеси завжди привертали до себе увагу людей, особливо вчених. Чому? Річ
у тім, що економічні питання торкаються життя кожної людини: вони регулюють матеріальні можливості
життєдіяльності сім'ї, виникають у взаємовідносинах між людьми, між окремою особою та державою, між приватними
закладами, між приватними та державними закладами і т.д. Тобто, в буденному житті: на транспорті, в магазині,
на роботі, в навчанні, під час відпочинку, займаючись підприємницькою діяльністю, кожен з нас виступає
учасником економічних відносин і, вільно чи невільно, в своїй діяльності приймає рішення, які зачіпають не
лише власні економічні інтереси, але й економічні інтереси людей, що нас оточують, нарешті, інтереси
суспільства. Отже, перша проблема, яка постає перед людьми, - це проблема оптимальності тих рішень, які вони
приймають у процесі своєї господарської (економічної) діяльності. Від чого ця оптимальність залежить? Від
знання законів розвитку економіки. Тому прагнення людей проникнути в суть економічних процесів диктувалося і
диктується практичними потребами економічного життя, впливу на нього в потрібних напрямах, прийняття
ефективних рішень у процесі будь-якої економічної (господарської) діяльності.

Ще в Античному Світі економічна думка досягла значного розвитку. Економічні погляди Ксенофонта, Платона,
Аристотеля а також мислителів Стародавнього Єгипту, Китаю та Індії мали великий вплив на розвиток економічної
науки наступних епох. Немало економічних спостережень ми знаходимо і в Біблії. Вона дає певне тлумачення
економічного життя стародавніх народів, що населяли Палестину і навколишні землі у II і I тисячоліттях до
нашої ери. Як правило, ці тлумачення даються в формі заповідей, вказівок про поведінку людини.

Але хоч економічні погляди, школи зародилися давно, економічна теорія як самостійна наука виникла відносно
недавно. Поштовхом цьому було зародження й розвиток капіталізму, формування національного ринку. Тоді ж
з'явилася й назва цієї науки - політекономія. Вона походить від поєднання трьох давньогрецьких слів "політейя"
- суспільний, державний устрій і вже знайомих нам "ойкос" і "номос", що в сукупності означає: наука про закони
ведення суспільного господарства.

Всі економічні науки умовно можна поділити на два види: теоретичні й практичні. Теоретичні - це науки, які
вивчають закони та суттєві зв'язки в реальній економічній діяльності. В сучасній науковій, і особливо в
учбовій практиці, як на Заході, так і в Україні, теоретична економічна наука виступає під такими назвами:
економічна теорія, макро- і мікроекономіка, економіка та політекономія. Вітчизняні науковці, й особливо автори
сучасних підручників з основ економічної теорії, намагаються представити ці напрями як самостійні теоретичні
науки. Це не зовсім відповідає дійсності, бо, наприклад, економічна теорія й політична економія на 80-90%
збігаються за своїм змістом, і тому відомий американський економіст П.Самуельсон у своєму підручнику
"Економіка", говорячи про економічну теорію, наголошує на тому, що звичайно її називають політекономією.
Практичні - це науки, які вивчають прояви загальних економічних законів і закономірностей, виявлених і
сформульованих теорією в конкретних галузях і сферах господарювання (економіка торгівлі, економіка
промисловості, економіка праці, маркетинг, фінанси і кредит, економічна історія та ін.).

Отже, політекономія як наука теоретична – це система наукових знань, яка дає цілісне уявлення про закони та
суттєві зв’язки в реальній економічній діяльності.I. Економічні вчення стародавнього світу


На території древньої Азії утворилися значні осередки цивілізації, значного розвитку досягло рабовласництво,
виникли перші рабовласницькі держави. Численні історичні пам'ятники дозволяють судити про зародження і
розвиток економічних ідей. Про це дає уявлення історія древньої Вавилонії. Про початок формування
ранньокласового суспільства свідчать, наприклад, закони царя Ешнуни (XX ст. до н.е.). У них тлумачилися
господарські питання. Найбільш значним пам'ятником Вавілонського царства є кодекс царя Хаммурапі (1792-1750 р.
до н.е.), що відбив економічні основи суспільства, найважливіші тенденції його розвитку. Звід законів
Хаммурапі дає уявлення про те, що розподіл суспільства на рабів і рабовласників признавався в той час
природним і вічним, раби дорівнювалися до майна рабовласників. Закони Хаммурапі відбили турботу про зміцнення
й охорону приватної власності. Замах на неї карався стратою і віддачею в рабство. Історичний пам'ятник
свідчить про те, що основу економіки Вавілонського царства складало натуральне господарство. Зберігала позицію
община, хоча розкладання вже грунтовно торкнулося її. Царська влада піклувалася про захист інтересів общини і
дрібних виробників. У законах Хаммурапі відбився розвиток товарно-грошових відносин, заходи, що сприяли
розширенню торгових угод.

Велике місце в історії суспільної думки древнього Китаю аналізованого періоду займає конфуціанство - вчення,
створене Конфуцієм (Кун Фуцзи), що жив у 551-479 р. до н.е.

Одним із знаменних пам'ятників історії економічних ідей у Китаї є трактат "Гуань-цзи", що належить перу
невідомих авторів. Він належить до IV-III в. до н.е. Проявляючи турботу про селянство, автори пропонували
обмежити їх обов'язкову трудову повинність, захистити від спекулянтів і лихварів. З метою зміцнення
економічного положення селян автори трактату пропонували змінити систему податків, підвищити ціни на хліб.
Турботу про поліпшення добробуту народу вони покладали на державу, якій належало активно втручатися в
економічні справи, усувати причини, що заважають добробуту народу, створювати запаси зерна для стабілізації
цін, уживати заходів по подоланню несприятливих природних умов і т.д.

Найбільший внесок у розвиток економічної думки Древньої Греції вніс мислитель Аристотель. Він народився в 384
р. до н.е. у сім'ї лікаря (помер у 322 р. до н.е.). Будучи учнем Платона по Академії, Аристотель не розділяв,
проте, платонівського ідеалізму. Проявляючи коливання між матеріалізмом і ідеалізмом, він наближався до
матеріалізму. Аристотель відомий як вихователь спадкоємця престолу в Македонії знаменитого Олександра
Македонського. Надалі він заснував філософську школу Лікей в Афінах, займався науковою і педагогічною
діяльністю, став автором численних творів по природнічо-науковій тематиці, філософії, логіці, економіці,
літературі, історії і т.д. Його політичні погляди викладені в роботі "Політика" і інших творах.

Видатною заслугою Аристотеля в розвитку економічної думки є його спроба проникнути в сутність економічних
явищ, розкрити їхні закономірності. У цьому Аристотель істотно відрізнявся від своїх попередників (Ксенофонта,
Платона), поклавши початок економічному аналізу, що проявилося в підході до визначення предмета економічної
науки, у вивченні обміну, форм вартості і т.д.

Економічна думка древнього світу одержала подальший розвиток і завершення в Древньому Римі. Вона відбила
черговий щабель еволюції рабовласництва, нові форми організації рабовласницьких господарств, характерну для
них більш жорстоку експлуатацію рабів, загострення протиріч і посилення боротьби в умовах рабовласницького
суспільства, що розкладалося. Найважливішою проблемою давньоримської літератури залишалася проблема рабства,
його виправдання, організації і методів ведення великих рабовласницьких господарств (латифундій). По цих
питаннях виступали Катон Старший (234-149 р. до н.е.), Варрон (116-27 р. до н.е.), Колумелла (I в. н.е.).II. Меркантилізм як перша школа політекономії


Вперше назва "політекономія" була вжита французом Антуаном Монкретьєном у "Трактаті політичної економії", який
побачив світ у 1615 p. Чому саме так Монкретьєн назвав свій твір, а не просто "економія" або "економіка", як
це робили давньогрецькі мислителі або його сучасники? Річ у тім, що починаючи з Ксенофонта й Аристотеля, всі,
хто вживав ці слова (економія, економіка), вкладали в них первісний зміст - це домоводство, управління
особистим господарством, сім'єю. Але Монкретьєн пише не про таке господарство. Його думки були скеровані на
процвітання господарства як державної, національної спільності. Підкреслюючи саме це, він і поставив перед
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel