Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Гідрографія і гідротехнічні спорудження » (ID:9772)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       11 стр.
Размер в архиве:   34 кб.

***вопросы в закладках


Гідрографія і гідротехнічні спорудження


На картах показуються:

- Берегова лінія морів, озер, водосховищ та інших водоймищ, береги обривисті (з пляжами, без пляжей), берегові
вали та інші гряди, береги осихаючі (приливно-відливні смуги), берегові відмілини і мілини, острови;

- Ріки, канали, канави;

- Природні та штучні водні джерела (мінеральні і гарячі джерела, гейзери, колодязі);

- Скелі надводні, рифи, каміння, водоспади та пороги;

- Греблі, шлюзи, акведуки, дамби, водопроводи, береги з укріпленими відкосами;

- Морські і річні порти, пристані, якірні стоянки, морські канали, пароми, броди і т.д.;

- Рельєф дна морів і великих водоймищ.

Основними вимогами при зображенні об’єктів гідрографії і гідротехнічних споруджень на картах з обліком їх
масштабних можливостей являються правильне і наочне відображення:

- Особливостей обрису (міри розчленування, характеру розрізання) берегової лінії морів, великих озер,
водосховищ, географічних особливостей типів морських берегів, форми озер і островів, загальної характеристики
узбережжя і прибережжя;

- Системи водотоків і водойм, відносної густини річкової мережі, зрошувальних і осушуючих систем, особливостей
розміщення озер і островів, ступеня і характера звилистості рік.

Всіх значущих водних рубежів та їх характеристик, в кожній річковій системі головних рік, притоків різної
значущості, витоків великих рік;

- Судоходності рік і каналів з чітким позначенням єдиних судохідних систем;

- Характеру берегів та гирл рік, річкових пойм та їх прохідності (наявність заболоченості, рукавів, проток і
стариць);

- Джерел водопостачання в пустельних і засушливих районах;

- Гідротехнічних споруд і переправ (плотин, шлюзів, паромів, перевозів) та їх характеристик.

Складання елементів гідрографії починається з фарбування площ, що позначають водні простори (при значних
площах тільки відтіняється берегова лінія), потім наносяться споруди, умовні знаки яких перекривають
зображення об’єктів гідрографії і викреслюється берегова лінія морів, озер та інших значних по площі водойм,
після чого показуються великі ріки, канали, і менш значущі об’єкти, що підлягають зображенню на карті.
Останніми обробляються підписи власних назв і характеристик об’єктів гідрографії. При зображенні на картах
акваторії морів, великих озер і водосховищ використовуються морські карти останнього видання. На ділянці, де
морські карти перекриваються з топографічними, що використовуються в якості основного матеріалу, вони служать
для внесення в складаєму карту додатків та змін, що сталися на місцевості після видання карт. По даним
морських карт на складаємі карти з врахуванням їх масштабу наносяться або уточнюються на них зображення
берегових відмілин і мілин, берегів осихаючих (припливно-відливних смуг). скель надводних, каміння, рифів,
балок, морських каналів, маяків, а також ізобати та відмітки глибин.Прибережна смуга морів; озер, водосховищ, островів


Берегова ліня морів, озер і водосховищ ділиться на:

— Постійну і визначену, яку зображають суцільною лінією

— Непостійну і невизначену (низинні затоплені морські береги,

береги пересихаючих і мігруючих озер, озер на болотах і в плавнях), що переривистою лінією.

Окреслення берегової лінії передаються з максимальними для даного масштабу карти подробицями, що дозволяють
передати особливості типів берегів і ступінь їх розрізання. В необхідних випадках дозволяється деяке
збільшення розмірів окремих характерних поворотів берегової лінії, що не дуже чітко показані в масштабі карти,
але з обов'язковим збереженням подібності їх форми, відображеній на картографічних матеріалах, що
використовуються. Зміщення при цьому не повинно перевищувати 0,2-0,3мм.

Береги обривисті (з пляжем і без пляжа) при висоті обривів не менше Зм і довжині не менше 5мм показуються всі.
Обривисті береги меншої висоти показуються в тих випадках, коли вони мають значну протяжність (більше 1см),
характерні для даної місцевості і можуть служити хорошими орієнтирами.

Показуються також обривисті береги, відомості про висоти яких відсутні. Зображення обривистих берегів, в першу
чергу значних по висоті і протяжності, супроводжуються підписами висот обривів (в метрах).

Умовним знаком обривистих берегів без пляжу показуються обривисті береги морів, озер та інших великих водойм,
а також рік, проток і заток, ширина яких 1.5мм і більше. При зображенні вузьких заливів, проливів і рік,
ширина яких менше 1.5мм, обривисті береги без пляжу показуються як обривисті береги з пляжем, який не
виражається в масштабі карти.

Обривисті береги, утворені льодовиками, і береги з оголеним льодом (в полярних районах) зображаються умовним
знаком льодових обривів.

Берегові вали та інші гряди, які не виражаються в масштабі карти, розташовані вздовж берегів морів, озер і
рік, показуються при висоті не менше 3м і довжині не менше 5мм; біля зображення найбільш характерних з них
підписується висота (в метрах).

Берега висихаючі (приливно-відливні смуги) виділяються на картах при ширині висихаючої смуги 2мм і більше, і
довжині не менше 5мм. Характер висихаючих берегів не відображається.

На карті при зображенні побережжя в районах з різко вираженими приливно-відливними явищами (з висотою приливу
більше 1м) вказується середня величина приливу з точністю до 0.1м, наприклад: середня величина приливу 4.0м.
підписи даються, починаючи з величини приливу в 1м, кольором, прийнятним для зображення гідрографії, шрифтом,
що використовується для пояснювальних підписів, і розташовуються на зображенні водного простору вздовж
позначення приливно-відливної смуги.

Берегові обмілини показуються при ширині їх смуги 2мм і більше і довжині не менше 5мм, а мілини при їх площі
4мм2 і більше; мілини в місцях накопичення можуть показуватись і при менших розмірах, але з обов'язковим
відображенням площі їх розповсюдження.

Каміння (підводні, надводні і осихаючі), скелі надводні, рифи (підводні і висихаючі) показуються для більш
повної характеристики дна морів і великих озер і доступності берегів зі сторони моря (озера). Всі ці об'єкти
показуються з відбором, але з обов'язковим відображенням межі їх розповсюдження шляхом нанесення рифів і
каміння, окаймляючих сушу і крайніх в групах.

Озера та інші природні та штучні водойми площею 2мм2 і більше показуються, як правило, всі. Водойми менших
розмірів показуються у випадках, коли вони мають важливе значення, характеризують особливості картографуємої
території (накопичення озер мереноого походження, стариці та ін.) або є орієнтирами.

При відборі озер площею менше 2мм2 в першу чергу показуються прісні озера і водосховища в засушливих і
пустельних районах; мінеральні озера, які мають промислове або лікувальне значення; озера, які являються
початком рік, окраїнними при груповому їх розміщенні, що входять в систему судоходних рік і каналів, а також
розміщені біля залізничних або шосейних доріг, державних кордонів. Розміри зображень таких озер можуть бути
збільшені.

При груповому розміщенні озер віображаються особливості їх розміщення (відносна густина, контури груп озер),
наявність проток між ними. Об'єднання двох або декількох озер в одне не допускається.

Водосховища, що будуються, показуються за основним картматеріалом або за матеріалом гідротехнічного планування
(при відсутності їх зображень на топокартах) прийнятим умовним знаком, який виноситься в південне зарамкове
оформлення з поясненням: водосховища, що будуються.

При зображенні зон затоплення водосховищ, що будуються, зберігаються елементи змісту, які показані на основних
картматеріалах.

Якщо є довідка про завершення будівництва і заповнення водосховища водою, яке показане на основному матеріалі,
як те, що будується, тоді приймаються міри для одержання нових матеріалів топозйомки (оновлення), яка
проведена після заповнення водосховища до рівня нормального підпорного горизонту для точнішого показу його
берегової лінії на складаємій карті.
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel