Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Основи побудови обліку фінансових результатів» (ID:9722)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   29 кб.

Зміст


Вступ


Загальновизнано, що бухгалтерський облік на підприємстві повинен здійснюватися за визначеними правилами.
Проблема полягає у встановленні такої сукупності правил. Реалізація яких забезпечила б максимальний ефект від
ведення обліку. При цьому під ефектом у даному випадку розуміється своєчасне формування фінансової й
управлінської інформації, її вірогідність і корисність для широкого кола зацікавлених користувачів.

Теоретично можливі три підходи до встановлення правил постачання бухгалтерського обліку на підприємстві:
централізований, децентралізований і змішаний. При першому підході ведення обліку регламентується з єдиного
центра. При чому особливого значення не має, державний це орган чи суспільне об'єднання.

Другий підхід припускає індивідуалізацію правил бухгалтерського обліку для кожного суб'єкта, що хазяює. Хоча
він забезпечує максимальну адекватність облікових процедур характеру діяльності підприємства, у сучасних
умовах господарювання він неприйнятний.

Нарешті, можливо розумне сполучення елементів першого і другого підходів. Світовий досвід підказує, що при
даному способі за централізованим регулюванням залишається встановлення основних правил і принципів ведення
обліку, що забезпечують приступність і корисність фінансової інформації.

Змістовне таке регулювання складається в ідентифікації цих правил і принципів, а також у визначенні кола
суспільно визнаних прийомів і способів ведення обліку. Загальні правила і принципи конкретизуються на кожнім
підприємстві виходячи з умов діяльності, ступеня усвідомлення її особливостей, кваліфікації персоналу, наявної
технічної бази керування. Інакше кажучи, що хазяюють суб'єкти розробляють і проводять власну облікову
політику. Цей підхід обраний у Росії для сучасної постановки бухгалтерського обліку.

Діапазон практичного застосування облікової політики дуже широкий, особливо в частині розкриття для зовнішніх
користувачів даних бухгалтерського обліку через фінансову звітність. Підприємства піддаються перевіркам
вищестоящих організацій, податкових органів, аудиторських фірм і ін. користувачів фінансово-бухгалтерської
інформації. Оскільки одним з основних документів, що піддаються першочерговій перевірці, є прийнята облікова
політика підприємства і далеко не на кожнім підприємстві мається в наявність такий чи подібний документ, що
зв'язано з недоліком інформації (досвіду), то метою даної роботи є:

визначити зміст і дати визначення облікової політики;

розробити зразковий проект облікової політики підприємства і показати порядок її оформлення і зміст;

дати коментарі по пунктах розробленого проекту облікової політики і визначити фактори, що впливають на їхнє
прийняття.

Облікова політика підприємства, як сукупність правил реалізації методу бухгалтерського обліку, повинна
забезпечувати максимальний ефект від ведення обліку.

При цьому розуміється своєчасне формування фінансової й управлінської інформації, її вірогідність,
об'єктивність, приступність і корисність для управлінських рішень і широкого кола користувачів. І оскільки
ефективність рішення управлінських проблем підприємства залежить від рішення зазначеної функції
бухгалтерського обліку, то метою даної роботи є також показати основні організаційні аспекти бухгалтерського
обліку і технічні принципи їхньої реалізації.

Основи побудови обліку фінансових результатів


Фінансовий аспект побудови бухгалтерського обліку вимагає структуризації побудови бухгалтерського обліку
затрат, доходів та фінансових результатів. Діяльність може бути трьох видів:

— операційна,

— інвестиційна,

— фінансова.


Операційна діяльність — це статутна (основна) діяльність підприємства, а також неосновні (інші) види
діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою.


Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів,
а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та
позикового капіталу [18, с. 334].

Разом з тим на підприємстві можуть відбуватися екстраординарні події (надзвичайні ситуації). Це вимагає їх
чіткого визначення для побудови обліку затрат, доходів та фінансових результатів.

Центральним місцем у системі діяльності є облік затрат, облік доходу та визначення фінансового результату
(прибутку або збитку).


Значний вплив на побудову бухгалтерського фінансового обліку має бухгалтерська фінансова звітність. Перш за
все такі її форми, як «Баланс» (форма № 1), «Звіт про фінансові результати» (форма № 2), «Звіт про рух
грошових коштів» (форма № 3) та «Звіт про власний капітал» (форма № 4). Тому при побудові обліку затрат,
доходів та фінансових результатів потрібно врахувати ці вимоги [18, с. 347].


Результатом операційної виробничо-комерційної (господарської) діяльності підприємства є прибуток або збиток.
Прибуток в основному утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім
того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв і
господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або знижують розмір прибутку від інвестиційної та
фінансової діяльності [18, с. 349].


Поняття фінансових результатів діяльності трактується П(С)БО З "Звіт про фінансові результати".

Зміст і термінологія П(С)БО 3 наведені нижче.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів чи зменшення зобов'язань, які сприяють
зростанню власного капіталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників).

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком капіталу, який вилучають чи розподіляють власники).

Збитки - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати [10, с. 397].

Власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його
зобов'язань.

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно
збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта
інвестування.

Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25%) пакет акцій
(голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року
від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає [10, с. 397]:

чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг);

валовий прибуток (збиток);

фінансовий результат від операційної діяльності:
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel