Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Контрольна з менеджменту » (ID:9705)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   13 кб.

Контрольна з менеджменту


План

1. Історичний розвиток управління як діяльності


Розвиток продуктивних сил суспільства супроводжується поглибленням поділу праці, що породжує об'єктивну
необхідність координування різноманітних видів і різновидів праці в організованих соціально-ринкових системах.
Управління є необхідним елементом доцільної форми організації колективної діяльності людей. Воно має місце
скрізь, де необхідно впливати на об'єкт, або на систему з метою упорядкування або переведення її з одного
стана в інший. Отже, управління іманентно суспільному виробництву на будь-якій стадії його розвитку.

Виходячи з принципу системного підходу, управління визначається як усвідомлена цілеспрямована діяльність
людини, за допомогою якої вона упорядкує і підкоряє своїм інтересам елементи внутрішнього і зовнішнього
середовища об'єкта управління. Елементи, на які спрямована ця діяльність, утворюють об'єкт управління, що має,
як правило, просторові і тимчасові параметри. Об'єктами аналізованого виду управління насамперед є
різноманітні форми суспільних відносин, поведінки і діяльності людей. На підприємстві об'єктами управління
виступають також усі матеріальні і грошові ресурси. У зв'язку з цим широко використовуються такі поняття, як
управління фінансами, маркетингом, якістю праці і продукту, ефективністю виробництва й ін. Це відбиває процеси
застосування до них не тільки функцій організації і планування, але й інших функцій, що складають суть
управління.

За початок відліку в літературі по історії менеджменту вважають зародження писемності в древньому Шумері, що
належить до V тисячоріччя до н.е. Вважається, що це революційне досягнення в житті людства призвело до
виникнення особливого прошарку жерців-бізнесменів, що вели ділове листування і комерційні розрахунки. Тому ця
перша управлінська революція характеризується як "релігійно-комерційна".

Друга управлінська революція позв'язується з діяльністю вавілонського царя Хаммурапі (1792-1750 р. до н.е.),
що видав звід законів управління державою для регулювання суспільних відносин між різноманітними соціальними
групами населення. Цими законами вводився світський стиль управління, посилювався контроль і відповідальність
за виконання робіт. Саме тому другу управлінську революцію вважають "світсько-адміністративною".

Третя управлінська революція відома як "виробничо-будівельна". Вона припускала сполучення державних методів
управління з контролем за діяльністю в сфері виробництва і будівництва і відбулася в часи правління
Навуходоносора (605-562 р. до н.е.).

Четверта управлінська революція відбулася в період зародження капіталізму й індустріального прогресу
європейської цивілізації (XVII-XVIII ст.). Її головним результатом стало зародження фахового управління.

Ситуація, породжена промисловою революцією кінця XVIII - початку XIX сторіч призвела до того, що поряд з
емпіричними методами в управління стали впроваджуватися прикладні розробки й експерименти, результати яких
допомагали визначати норми виробітку і винагороди, оптимальні терміни роботи устаткування, обсяги випуску
продукції, удосконалювати організацію виробництва і праці. Концепцію контролю і розрахунку оплати за працю
створив А.Сміт.

Англієць Ричард Аркрайт, що офіційно вважається винахідником прядильної машини, об'єднав під дахом своєї
фабрики всі процеси текстильного виробництва і ввів ієрархічний принцип його організації. На основі поділу
праці, планування розміщення устаткування, координації роботи машин і персоналу, забезпечення дисципліни, йому
вдалося домогтися безперервності технологічних процесів. Це дозволяло істотно заощаджувати на витратах
виробництва і досягти чималих успіхів у боротьбі з конкурентами.

По суті, Аркрайт заклав основи того, що можна було б назвати індустріальним управлінням або, говорячи сучасною
мовою, організацією виробництва.

Важливий крок у розвитку теорії і практики управління був зроблений винахідником першої обчислювальної машини
Чарльзом Беббіджем. Він розробив методику вивчення витрат робочого часу на здійснення різноманітних операцій,
порівняльного аналізу роботи однопрофільних підприємств, виявлення шляхів підвищення ефективності праці на
основі вивчення даних статистики, а також застосування преміальної системи оплати. Результати своїх досліджень
і практичні рекомендації Беббідж виклав у книзі "Про економію матеріалів і устаткування", що виявилася першою
у світі публікацією в області наукового управління. Але останнє як цілісна система ще не склалася - ця задача
була вирішена вже в XX сторіччі.

П'ята управлінська революція (кінець XIX - початок XX ст.) відома за назвою бюрократичної, її теоретичною
платформою стала концепція "раціональної бюрократії". Основні її результати: формування великих ієрархічних
структур, поділ управлінської праці, уведення норм і стандартів, установлення посадових зобов'язань і
відповідальності менеджерів.

Незважаючи на велике значення революційних перетворень, розвиток управління відбувався в основному еволюційним
шляхом. Він характеризується безперервністю, що відбиває логіку й історію змін, які відбувалися не тільки в
економіці, але і у всій системі соціально-економічних відносин.2. Основні елементи внутрішнього середовища організації


Люди створюють організацію для досягнення загальних цілей. Це випливає із самого визначення організації. Якщо
немає цілі, то немає і необхідності в створенні організації. Отже, ціль - це той перемінний елемент, що є
присутнім у будь-якій організації. Зміст установлення цілі полягає в тому, щоб сконцентрувати спільні зусилля
людей на досягненні бажаного результату.

Люди для досягнення загальних цілей повинні здійснювати процес над різноманітними ресурсами, що являють собою
вхід в організацію.

Отже, другим елементом організації є вхід або ресурси. Ресурси є об'єктом прикладення людської праці. При
цьому ні самі ресурси, ні, тим більше, праця людини в організації не можуть знаходитися в хаотичному стані.
Вони завжди знаходяться в якихось організаційних рамках. Це твердження випливає із самого визначення
організації як цілеспрямованої системи, що випускає корисні продукти. Такими організаційними формами є
структури, у рамках яких протікають процеси перетворення ресурсів у корисну продукцію.

Процес перетворення вхідних ресурсів у вихідну продукцію потребує прикладення людської праці. Люди, що
забезпечують цей процес, повинні виконувати визначені види діяльності.

Таким видом діяльності в управлінні є функції або, точніше, задача управління.

Знання (методи) і технічні прийоми, використовувані людьми для перетворення входів у продукти і послуги,
називаються технологією.

У процесі переробки організація опрацьовує ресурси, перетворюючи їх у готову продукцію або послуги, що
забезпечують досягнення поставлених цілей. Отже, виходи складають частину організації, тобто є її елементом,

Таким чином, основні перемінні самого підприємства, що потребують уваги керівництва, - це цілі, структури,
задача, технологія, люди, входи і виходи.

Існування цілі організації визначається принципом цілеспрямування управління. Як відомо, цілеспрямування є
головною рисою усвідомленої людської діяльності.

Ціль - багатогранна категорія і може виступати як орієнтир, потреба, бажаний результат. Бажаний результат може
бути тільки у людей, отже, він формується на основі їхніх потреб і інтересів.

Організація - багатоцільова система, якій властиві, як мінімум, чотири головних цілі:

• виробнича,

• технічна (розвитку),

• економічна,

• соціальна.

Кожна з чотирьох цілей екстремальна, їхнє кількісне вираження прагне до максимуму й у той же час служить
обмеженням всіх інших.

Ресурси - це перемінні витрати, що перебувають у постійному урахуванні, контролі і регулюванні. Ресурси
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel