Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Системи управління персоналом, що використовуються в США, Західній і Східній Європі, Японії та можливість використання їх досвіду щодо України » (ID:9638)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   17 кб.

Контрольна роботаЗ дисципліни: Управління персоналом

За темою (розділом навчального плану): Системи управління персоналом, що використовуються в США, Західній і
Східній Європі, Японії та можливість використання їх досвіду щодо України

Прізвище та ініціали викладача_________________________Київ 2002


План

Вступ


Якість управлінської діяльності залежить насамперед від підбору і розподілу по посадах організаторів
виробництва. Організаційна робота належить до таких видів діяльності, які потребують специфічних людських
якостей, що роблять людину професійно придатною до роботи керівника. Під професійною придатністю розуміють
ступінь відповідності того чи іншого кандидата на заміщення керівної посади певній сукупності вимог,
встановлених для даної посади.

Управління персоналом фірми – багатогранний, надзвичайно складний, специфічний процес. Головним елементом
всієї системи управління фірми є кадри, котрі одночасно можуть виступати як об’єктом, так і суб’єктом
управління. Здатність кадрів одночасно виступати в якості суб’єкту і об’єкту управління являє собою головну
специфічну особливість управління персоналом. Під управлінням кадрами розуміють процес планування, підбору,
підготовки, оцінки і безперервної освіти кадрів, спрямований на раціональне їх використання, і підвищення
ефективності виробництва. Предметом управління кадрами виступає вивчення відносин робітників в процесі
виробництва з точки зору найбільш повного і ефективного використання їхнього потенціалу в умовах
функціонування конкретної організаційної системи. Основною метою управління кадрами є сполучення ефективного
навчання персоналу, підвищення кваліфікації і трудової мотивації для розвитку здібностей працівників і
ефективне розв’язання будь-яких завдань, що визначаються вимогами ринку.1. Кадрова політика – основа управління персоналом


Процес управління кадрами передбачає, по-перше, визначення цілей і основних напрямків роботи з кадрами і
постійне вдосконалення системи кадрової роботи в організації, і по-друге, визначення засобів, форм і методів
здійснення поставлених цілей, організацію роботи з виконання прийнятих рішень, координацію і контроль
виконання запланованих заходів.

Основою управління кадрами виступає кадрова політика – розрахована на тривалу перспективу лінія формування і
розвитку кадрового складу фірми. Засобом реалізації кадрової політики є кадрова робота, а методи управління
кадрами аналогічні методам менеджменту (економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні).

Основним принципом управління персоналом фірми є принцип підбору і розподілу кадрів за їх особистісними і
діловими якостями, котрі докладно описані в науковій і методичній літературі, присвяченій даній проблемі.
Головне питання практичного менеджменту – якісне, ефективне використання даного принципу відповідними
службами, окремими керівниками і виконавцями щодо конкретних умов бізнесу.

Найважливіше значення в розвитку і удосконаленні підприємницької структури належить кадровій політиці
підприємства. Об’єктом кадрової політики виступає персонал підприємства, предметом – система управління
людськими ресурсами, а метою – формування, підготовка, розподіл і використання висококваліфікованих кадрів.

Зміни в організаційній структурі виробництва і змісту праці “стверджують” принципи соціального партнерства між
“керуючими” і “керованими” і потребують корегування кадрової політики. В умовах коли вимоги і якість робочої
сили, а відповідно і її вартість збільшуються, стара система “прийняти – звільнити” стає все менш ефективною і
відповідно менш життєздатною. В рамках старої кадрової політики, орієнтованій виключно на вирішення
виробничо-господарських завдань, не можна будувати стратегію розвитку виробництва. Засобом реалізації кадрової
політики є стратегічне і оперативне управління.

Складовими елементами розробки кадрової стратегії підприємства є:

Планування потреби в кадрах. Організаційний аналіз, аналіз існуючих посад, потреба в нових посадах і якісне
кадрове управління, оцінка посад, поповнення штату співробітників.

Навчання і підвищення кваліфікації. Підвищення загальноосвітнього і професійного рівня, навчання в процесі
роботи на місцях, ротація по посадах, закордонні відрядження, стажування, самоосвіта і т. ін.

Система регулювання. Цілеспрямоване керування, оцінка невиконаної роботи, оцінка можливостей (здібностей)
працівників, планування робочих династій, планування службового зростання.

Оплата праці. Загальна сукупність усіх видів оплати з урахуванням посади, що займається, соціального
забезпечення і т. ін.

Реалізація кадрової стратегії досягається шляхом оперативного управління кадрами. Стратегічне і оперативне
управління персоналом на підприємстві здійснює менеджер по кадрах і лінійні керівники. При цьому менеджер по
кадрах є головним носієм і розповсюджувачем корпоративної культури, а лінійний керівник несе відповідальність
за своїх співробітників, вивчає стан справ в організації і інформує керівництво. Вивчення різних показників
роботи колективу (наприклад, невиходів на роботу, нещасний випадків, скарг і претензій, продуктивності праці і
плинності кадрів) дозволяє визначити труднощі, що існують і потенційні труднощі.2. Стратегічні концепції управління персоналом в світі


Не дивлячись на величезну кількість праць з теорії організації і управління, західні експерти вважають, що
жодна з них не є універсальною. Так, в останній час отримала розповсюдження теорія виживання організації в
умовах “структурного зсуву”. В основі цієї моделі знаходяться наступні положення: 1) спеціалізовані
підприємства в цілому є більш досконалими, ніж диверсифіковані, але менш життєздатні; 2) з часом
рентабельність має тенденцію до зменшення; 3) з віком “смертність” підприємств падає.

Автори даної теорії вважають, що в будь-якій організації відбувається боротьба між силами, зацікавленими в
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel