Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Загальні та окреми ознаки почерку » (ID:9141)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   14 кб.

Загальні та окреми ознаки почеркуЗ криміналістичної точки зору, документ може бути охарактеризований як матеріальний носій спеціально
зафіксованої в ньому інформації, що має значення для кримінального судочинства.

Коло документів, що функціонують у кримінальному судочинстві, дуже різноманітний: це і примітивно спрацьовані,
низькоякісні, і майстерно виконані на найвищому професійному рівні, прості, загальнодоступні, зрозумілі всім,
і складні, що осягаються лише фахівцями (клаптик папера з записаним на ньому номером телефону, порвана
фотокартка, трамвайний квиток, фальшива асигнація, стіна з написом)

Письмо- один з найважливіших і, мабуть, донедавна єдиних способів закріпленя думок людини за допомогою деякої
знакової системи.

Головною функцією письма є збереження і передача інформації зафіксованої за допомогою спеціальних символів
(ієрогліфи, цифри, букви і т.д.).

Проте, загальновідомо, що письмо це не тільки засіб спілкування, але ще і засіб передачі криміналістично
значимої інформації.

При дослідженні письма, як правило, повинен піддаватися весь комплекс індивідуальних особливостей даного
тексту як то:

Змістовна – письмова мова (встановлюється автор документа);

Графічна – почерк (установлюється конкретний виконавець тексту).

Ознаки почерку поділяються на дві групи:

— загальні, котрі характеризують почерк у цілому як систему рухів;

— окремі, що відбивають особливості рухів при написанні окремих букв, їхніх частин і межбуквенных з'єднань.

Загальні ознаки умовно можна розділити на три великі групи:

I. Ознаки, що відбивають ступінь сформованості і характер письмово-рухової навички. Це виробленість почерку,
тобто володіння технікою письма відповідно до загальноприйнятої системи скоропису - високовыроблений,
середньовироблений, маловироблений; координація рухів - точність і систематичність рухів при написанні букв,
дотримання їхнього розміру, нахилів (висока, середня, низька); темп листа (швидкий, повільний, середній);
будова почерку - складність рухів (простий, спрощений, ускладнений).

2. Ознаки, що відбивають структурні характеристики рухів. Це переважна форма рухів (прямолінійно-кутаста,
округла, змішана), напрямок рухів (правокругове, лівокругове, змішане); розмір почерку, що визначається по
середній висоті малих літер (малий - при висоті букв до 2 мм, великий - більш 5 мм); довжина рухів по
горизонталі - розгін почерку: стиснутий (малий розгін), розгонистий (великий розгін), середній (висота
рядкових знаків дорівнює їхній ширині); связность почерку, тобто здатність пишучого виконати, не відриваючись
пишучого приладу від папера, визначене кількість знаків - може бути великий (разом пишуться 6 і більш знаків),
середній (від 4 до 6) і малої (не більш 3 букв); натиск почерку: сильний (ширина основних штрихів перевищує
ширину сполучних), середній, почерк без натиску і змішаний.

3. Ознаки, що відбивають просторову орієнтацію фрагментів рукопису і рухів (топографічні), виявляються в
особливостях розміщення самостійних фрагментів документів: заголовків, підписів. При оцінці їхньої
ідентифікаційної значимості беруть до уваги загальноприйняті правила компонування фрагментів тексту,
розміщення підпису (у куті, у центрі, на нижележащей рядку), розміщення тексту щодо країв листа папера:
наявність, розмір і розташування полів, розмір інтервалів між рядками, положення рядків щодо горизонтальних
зрізів листа й інші.

Окремі ознаки почерку:

— форма рухів при виконанні і з'єднанні букв і їхніх елементів (прямолінійна, дугова, петльова, кутова,
звивиста);

— напрямок рухів при написанні. Розрізняють рухи знизу нагору, зверху вниз, лівокругоаі, правокругові;

— довжина рухів. Вона характеризується відносним розміром штрихів різних елементів букв;

— связность рухів, тобто вид з'єднання елементів у буквах, а також вид з'єднання букв між собою (злитий чи з
інтервалами);

— відносне розміщення положень початку, закінчення, перетинання і з'єднання рухів;

— послідовність рухів, якими виконуються різні елементи букв і їхнього з'єднання;

— складність рухів при виконанні букв. Розрізняють звичайні, ускладнені і спрощені рухи, у порівнянні з
прописами.

Використання почерку для розшуку й ідентифікації виконавця почерку використовуються з метою рішення пошукових
і ідентифікаційних задач. У випадках виявлення рукописних текстів (листа-погрози, підроблені медичні рецепти і
т.п.), виконаних невідомою особою, складається пошукова таблиця, по якій виробляється порівняльне дослідження
почерків осіб, що перевіряються. Для складання пошукової таблиці насамперед вивчається зміст рукопису,
аналізуються ознаки письмової мови і почерку. З їхнього числа вибирають найбільш характерні (помітні), що
рідко зустрічаються і стійкі ознаки - звичайно - 6-8. Основна частина таблиці складається з характеристики цих
ознак і їхніх графічних замальовок. Потім намічається коло осіб, що могли виконати досліджуваний документ, і
організується безпосередня перевірка їхніх почерків - розшук виконавця документа.

Загальні відомості про методику проведення почеркзнавчого дослідження рукописів можна розділити на:

— попереднє дослідження;

— роздільне дослідження;

— порівняльне дослідження;

— оцінка результатів і формулювання висновків.

При попередньому дослідженні експерт перевіряє наявність представлених матеріалів і оцінює їхню достатність
для провадження експертизи, усвідомлює поставлені питання, знайомиться з документом у цілому, потім з
конкретним об'єктом (текстом, його частиною, або підписом). На другій стадії роздільно виявляються й
аналізуються ознаки листа в досліджуваному документі і зразках. На третій стадії здійснюється зіставлення
виявлених ознак письма: загальних і окремих, співпадаючих і що розрізняються. Експерт звертає увагу на частоту
повторюваності різних варіантів рухів при виконанні тих самих букв як у досліджуваному рукописі, так і в
зразках почерку передбачуваного виконавця. Найбільше ідентифікаційне значення мають окремі і рідко ознаки, які
рідко зустрічаються. Роздільне і порівняльне дослідження супроводжуються складанням розробок і таблиць ознак.
У заключній стадії дається оцінка співпадаючих і ознак, що розрізняються. У своєму висновку експерт повинний
пояснити їхнє походження, спираючи на внутрішнє переконання і сформулювати висновок - дати чіткі і конкретні
відповіді на поставлені слідчим питання.


Література:


Криминалистика. Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В.А. Образцова., М., Юристъ, 1997.


Современное состояние и перспективы криминалистическое исследование письменной речи. Дамбраускайте О.К. Изв.
вузов. Правоведение, 1998, №2.


Криминалистика и научно-судебная экспертиза. Под ред. Д.Х. Панасюк. М. 1950.

4. А.Н.Колесниченко, Г.А.Матусовский "Применение НТС в работе над следами при ОМП" , 1960 г. из-во
Харьковского унив-та.Способи вилучення поверхневих слідівСліди, утворені в результаті поверхневих змін слідосприймаючого об'єкта у виді нашарування чи відшарування
речовини і які характеризуються по двох вимірах - довжині і ширині, - називають поверхневими, чи площинними.
Строго говорячи, ці сліди мають і глибину, однак вона настільки мала, що звичайно нею зневажають. Подібні
сліди виникають або при відділенні частини речовини від слідоутворюючого об'єкта і нанесенні його на
слідосприймаючу поверхню, або навпаки, при відшаровуванні частини якої-небудь речовини від слідосприймаючої
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel