Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Поняття і види відповідальності в аграрному праві» (ID:9121)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   11 кб.


1. Поняття і види відповідальності в аграрному праві


Згідно з чинним законодавством України при вчиненні правопорушення працівниками сільськогосподарського
підприємства всіх форм власності і форм господарювання застосовуються відповідні норми КЗпП, за певних умов
Статути, а також Правила внутрішнього трудового розпорядку цих підприємств.

Соціально-економічна і правова природа членських, організаційно-управлінських, трудових і майнових відносин
визначає коло правомочностей учасників аграрно-колективних правовідносин і тим самим — коло правопорушень,
які можуть вчинятися в підприємстві. Наприклад, порушення компетенції органів управління КСТП з вини його
керівників являє собою порушення норм колективної демократії, а звідси — й норм Статуту підприємства. Органи
управління КСТП мають право притягнути особу, винну в такому правопорушенні, до дисциплінарної
відповідальності. Природа правовідносин, які при цьому виникають, має особовий характер, а тому заходам
впливу (дисциплінарним стягненням) властивий моральний, а не матеріальний характер. Дисциплінарна
відповідальність як відповідальність особового характеру настає також при порушенні умов праці, які не
викликали матеріальних наслідків. Порушення норм Статуту або Правил внутрішнього розпорядку підприємства,
внаслідок якою заподіяно матеріальну шкоду, має майновий характер і тягне .й собою матеріальну
відповідальність. У даному разі також виявляється тісний зв'язок між характером порушених правомочностей і
передбаченими правовою нормою заходами юридичного впливу на правопорушника.

В аграрному і трудовому праві розрізняють два вили відповідальності: дисциплінарну та матеріальну.

Дисциплінарна відповідальність полягає у притягнені члена або посадової особи, працівників, винних у вчиненні
дисциплінарного проступку, до дисциплінарної відповідальності через застосування заходів особового,
морального впливу — накладення дисциплінарного стягнення.

Матеріальна відповідальність — не покладення на особу у зв'язку із вчиненням нею протиправного винного
діяння, внаслідок якого підприємству було заподіяно майнову шкоду чи порушено його майнові інтереси,
обов'язку компенсувати цю шкоду в натурі або сплатити завдані збитки.

У громадському господарстві КСГП беруть участь своєю особистою працею на основі трудового договору
спеціалісти сільського господарства, які не побажали стати членами підприємства, їхні трудові відносини з
КСГП регулюються нормами трудового права. Ці особи також повинні додержувати Правил внутрішнього розпорядку
КСГП і відповідно до їх норм можуть притягатися до дисциплінарної відповідальності. Матеріальна
відповідальність даної категорії працівників настає на підставі норми трудового права.

Згідно зі Статутом КСГП питання про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності членів
підприємства та осіб, які не є його членами, а працюють у ньому за договорами, вирішується правлінням
підприємства або загальними зборами членів останнього (зборами уповноважених).
2. Дисциплінарна відповідальність працівника колективного сільськогосподарською підприємства


Дисциплінарна відповідальність полягає в накладенні на членів КСГП, які вчинили дисциплінарний проступок,
дисциплінарних стягнень, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку підприємства. Ними є:
догана, попередження про виключення з членів і виключення з членів КСГП.

Виключення з членів КСГП с надзвичайним заходом дисциплінарного впливу, який застосовується до осіб, котрі
систематично порушують трудову дисципліну або статут навіть після накладення на них інших дисциплінарних
стягнень. Особа може бути виключена з членів КСГП лише за рішенням загальних зборів.

Відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку підприємства члени КСГП можуть притягатися до
дисциплінарної відповідальності правлінням або загальними зборами (зборами уповноважених). Порядок накладення
стягнень встановлено Правилами внутрішнього розпорядку підприємства. Згідно з ними збори бригади (ферми) або
рада виробничого підрозділу розглядають та обговорюють усі випадки порушення трудової дисципліни, допущені
окремими членами колективу даного підрозділу, і залежно від ступеня порушення вносять до правління КСГП свої
пропозиції про притягнення винних до віаповідальності.

Після уважного розгляду обставин вчинення порушення правління може застосувати догану або попередження про
виключення членів КСГП, а загальні збори або збори уповноважених — будь-яке зі стягнень аж до виключення з
членів КСГП.

За кожен вчинений дисциплінарний проступок застосовується лише одне стягнення. Воно накладається не пізніше
одного місяця бід дня виявлення проступку і шести місяців від дня його вчинення. Якшо протягом року члена
підприємства не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він уважасться таким, що не мав стягнень.

Застосування до членів КСГП заходів дисциплінарного стягнення не звільняє їх від матеріальної
відповідальності.

На голову правління, голову ревізійної комісії, членів правління і членів ревізійної комісії дисциплінарні
стягнення накладаються загальними зборами (зборами уповноважених), а на головних (старших) спеціалістів —
загальними зборами, зборами уповноважених або правлінням сільськогосподарського підприємства.

Порядок накладання і зняття стягнень визначається Правилами внутрішнього розпорядку КСГП. У цьому акті
записано, що скарги членів КСГП на неправомірні дії керівників виробничих підрозділів та інших службових осіб
подаються правлінню КСГП, а в разі неправильного накладення стягнення правлінням підприємства або
неправильних дій правління І ревізійної комісії — загальним зборам (зборам уповноважених). Статут КСГП
передбачає, що останова загальних зборів про виключення з членів підприємства може бути оскаржена
до суду.
3. Дисциплінарна відповідальність працівників державних і міжгосподарських підприємств


Дисциплінарна відповідальність працівників радгоспів і міжгосподарських підприємств (організацій) здебільшого
пов'язана з порушенням вимог щодо дисципліни праці та регулюється нормами трудового права. Як зазначено у ст.
147 КЗпП України, за порушення трудової дисципліни адміністрація підприємства, установи, організації
застосовує відповідні заходи стягнення. Нарівні з нормами КЗпП України питання дисциплінарної
відповідальності працівників регулюються спеціальними нормативними актами.

При прийнятті рішення про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності керівник (директор)
радгоспу чи міжгосподарського підприємства мас додержувати вимоги суворої індивідуалізації стягнень залежно
від тяжкості проступку, конкретних обставин його вчинення, сумлінності порушника при виконанні трудових і
громадських обов'язків, його попередньої поведінки. Перед накладенням дисциплінарного стягнення
адміністрація повинна одержати від працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, письмове пояснення своєї
поведінки. Накладення дисциплінарного стягнення проводиться не пізніше місячного строку від дня виявлення
проступку, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці. Керівництво
підприємства не мас права накладати дисциплінарне стягнення, якщо від часу вчинення проступку минуло шість
місяців. При притягненні працівника до дисциплінарної відповідальності належить керуватися правилом: за кожне
порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Коли вчинений дисциплінарний проступок мав своїм наслідком заподіяння майнової шкоди або ущемлення майнових
інтересів підприємства, правопорушник поряд із дисциплінарною мусить притягатися і до матеріальної
відповідальності.4. Матеріальна відповідальність працівників сільського господарства


Згідно зі Статутом КСГП, член підприємства, винний у заподіянні шкоди, несе відповідальність лише за прямі
дійсні збитки. Він не відповідає за ту шкоду, яка є для підприємства упущеною вигодою, і не зобов'язаний її
відшкодовувати. До збитків не включаються ті доходи або прибутки, що їх підприємство могло б (планувало)
одержати, якби не було вчинено правопорушення. Отже, існуючий порядок і умови притягнення працівників,
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel