Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади» (ID:9113)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   18 кб.

Зміст
Вступ


Однією з найбільш гострих для України проблем по-літико-організаційного характеру є проблема виконавчої
влади.

Широко відомий у світі термін "виконавча влада" на протязі більш як 70-річної історії нашої держави був
фактично вилучений з наукового, зокрема конституційно-правового, обігу. Тоді домінувала теорія про поєднання у
радах законодавчої і виконавчої влади' . Здавалося, що всевладдя рад цілком поглинуло виконавчу владу як
самостійну форму державновладних проявів.

Проте, як відомо, ради всіх ланок ніколи не були всевладними, про що свідчить багаторічна історія і практика
радянського будівництва. Не були вони і органами впади і управління, як обґрунтовувалось у численній науковій
літературі. Зокрема про це свідчить те, що ради законодавчу роботу у повному обсязі ніколи не здійснювали. До
того ж проекти рішень місцевих органів влади, як правило, готували виконавчі органи, і цим фактично
підмінювали законодавчу владу. Звідси, з одного боку, практика підміни законодавчих актів підзаконними
(виконавчими), а з іншого — безпосереднє втручання, як правило, некваліфікованих законодавців у сферу
виконавчо-розпорядчих органів та в їх діяльність, що у підсумку призвело до того, що проблема державного
будівництва в Україні — створення дійового механізму реалізації законів — й досі не розв'язана.
1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої владиЦентральними органами виконавчої влади в Україні є міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.
Міністерство чи інший центральний орган державної виконавчої влади очолює міністр або керівник, якого
призначає за поданням Прем'єр-міністра України Президент України.

Спрямовує і координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади Прем'єр-міністр (п. 10
ст. 106, п. 5 ст. 114 і п. 9 ст. 116 Конституції України).

Конституція України окремо не закріплює правовий статус вищеперелічених посадових осіб центральних органів
виконавчої влади. І це цілком закономірно, оскільки їх діяльність нерозривно пов'язана з роботою Кабінету
Міністрів.

Більш конкретно це питання висвітлюється у "Загальному положенні про міністерство, інший центральний орган
державної виконавчої влади", затвердженому Указом Президента України від 12 березня 1996 р., а також в окремих
Положеннях про відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Заслуговує на увагу те, що в офіційний обіг впроваджена нова назва — "центральні органи виконавчої влади", яка
замінила стару — "центральні органи державного управління", що тлумачилась нерідко довільно і не відображала
змісту виконавчої державної влади.

На жаль, у зазначених актах давалося лише родове поняття органу виконавчої влади. Тому досить важко було
з'ясувати функціональне призначення окремих видів органів цієї влади, а також визначити їх систему.

Ця прогалина була усунута указом Президента України від 15 грудня 1999 р. "Про систему центральних органів
виконавчої влади". До системи центральних органів виконавчої влади України входять міністерства, державні
комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Міністерство є головним (провідним) органом центральної виконавчої влади у забезпеченні реалізації державної
політики у визначеній сфері діяльності. Керівництво міністерством здійснює міністр. Міністр як член Кабінету
Міністрів України особисто відповідає за розробку і впровадження Програми Кабінету Міністрів України з
відповідних питань, реалізацію державної політики у визначеній сфері державного управління. Він здійснює
управління в цій сфері, спрямовує і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань, віднесених
до його відання.

Державний комітет (державна служба) є центральним органом виконавчої влади. Його діяльність спрямовує і
координує Прем'єр-міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів. Державний комітет вносить
пропозиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її
реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та
функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. Державний комітет очолює його голова.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені Конституцією та законодавством
України особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний порядок утворення,
реорганізації, ліквідації, годконтрольносгі, підзвітності, а також призначення і звільнення керівників та
вирішення інших питань. Центральний орган виконавчої впади зі спеціальним статусом очолює його голова.


Кабінет Міністрів України вносить подання стосовно створення центральних органів виконавчої влади.

Центральні органи виконавчої влади діють на підставі положень, які затверджує Президент України.

Статус керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників встановлюється положеннями про ці
органи. Не допускається прирівняння будь-яких посад в органах виконавчої влади за статусом до членів Кабінету
Міністрів України.

За своїм статусом всі керівники центральних органів виконавчої влади є державними службовцями.

Керівника центрального органу виконавчої влади та його заступників призначає ва посади Президент України за
поданням Прем'єр-міністра. Повноваження керівника та його заступників припиняє Президент України. Керівник
центрального органу виконавчої влади може мати не більше одного першого заступника і трьох заступників. Це'
правило не поширюється на Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України та Службу
безпеки України.

Фінансування видатків на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України.

Гранична чисельність працівників центральних органів виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів
України.

Структуру центрального органу виконавчої влади затверджує керівник відповідного центрального органу виконавчої
влади.

Штатний розпис, кошторис видатків центрального органі виконавчої влади затверджує керівник відповідного
центрального органу виконавчої влади за погодженням з Міністерством фінансів України.

Спрямування і координація діяльності інших центральних органів виконавчої влади здійснюється міністром шляхом
визначення у спеціальному директивному наказі стратегії діяльності й основних завдань цих органів та одержання
від них щорічних звітів щодо результатів їх діяльності в межах, визначених спеціальним директивним наказом
міністра.

Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і
ліквідовуються в порядку, встановленому законодавством.

Призначення на посаду і звільнення з посади керівників територіальних органів центрального органу виконавчої
влади здійснює у встановленому порядку керівник центрального органу виконавчої влади.

Кабінет міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, може утворювати
урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі
відповідного центрального органу виконавчої влади.2. Функції урядових органів державного управлінняУрядові органи державного управління здійснюють:

управління окремими підгалузями або сферами діяльності;
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel