Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Загальні передумови та економічні причини необхідності виникнення кредиту» (ID:9006)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       7 стр.
Размер в архиве:   29 кб.

КИЇВ "" 2001р.


ЗМІСТВступНові еконономічні умови господарювання вплинули на всі сфери фінансово-господарської діяльності підприємств,
банків, фінансових установ тощо. Зараз відбувається інтенсивний і остаточний перехід діяльності економічних
суб’єктів на ринкові засади. Такий перехід відбувається в умовах гострої економічної кризи, під час якої
спостерігається ситуація, коли в одних економічних суб’єктів виникають тимчасово вільні кошти, а інші навпаки,
відчувають гостру потребу в додаткових коштах. Ця суперечність може бути розв’язана за допомогою кредиту, який
необхідний позичальнику для задоволення власних потреб в коштах, та кредитору для ефективного розміщення
тимчасово вільних коштів. Ця властивість кредиту робить його одним з найважливіших об’єктів дослідження
економічної науки.

Мета даної курсової роботи полягає в тому, щоб розкрити економічну сутність категорії кредит, дослідити
загальні передумови та економічні причини його виникнення, висвітлити основні наукові теорії кредиту,
обгрунтувати закономірності та стадії руху кредиту, охарактеризувати основні принципи кредитування тощо.

Робота складається з чотирьох розділів.

В першому розділі розглядаються загальні передумови і економічні причини виникнення та розвитку кредиту.

В другому та третьому розділах розкривається економічна сутність категорії кредит та основні наукові теорії
кредиту (натуралістична і капіталотворча).

В четвертому розділі роботи обгрунтовуються закономірності та стадії руху кредиту, а також основні принципи
кредитування (правила кредитних відносин).
Розділ I. Загальні передумови та економічні причини необхідності виникнення кредитуКредит існував не завжди. Причини його виникнення слід шукати насамперед не у сфері виробництва, а у сфері
обміну, де продавці товарів протистоять один одному як власники, як юридично самостійні особи.

На певному етапі суспільного розвитку, коли товарно-грошові відносини почали ставати більш-менш регулярними,
взаємовідносини між товаровиробниками іноді набували особливого характеру: продавцеві потрібно було продати
товар, а в покупця не було грошей, щоб його купити (тому що він ще не виготив свій товар, або виготив, але не
продав його з тих чи інших причин). Тому акт купівлі-продажу товару не міг відбутись. За таких умов виникає
кредит - при наявності довіри продавця до покупця товар міг бути проданий з відстрочкою платежу, тобто у
кредит. Таким чином, кредит виник і розвинувся на основі функції грошей як засобу обігу. З його виникненням
гроші, окрім фукнції міри вартості і засобу обігу, стали винокувати й функцію засобу платежу, однією з ознак
якої є розрив у часі між передачею товару і грошей із рук у руки. Отже, кредит полегшував реалізацію товарів.
Саме в цьому й полягає найбільш поширена причина необхідності виникнення кредиту. Але пізніше кредит
розвивався, і необхідність у ньому стала обумовлюватися не тільки потребами сфери обміну, а й інших сфер
суспільного відтворення - виробництва, споживання.

В умовах сучасного розвитку товарного виробництва, коли воно набуло глобального характеру, стан економічних
зв’язків не тільки в межах однієї країни, а й в усьому світі суттєво ускладнився. За таких умов його навіть
неможливо собі уявити без кредиту. Адже внаслідок спеціалізації виробників на виготовленні певних товарів і
викликаного нею кооперування суспільне виробництво перетворилось у свого роду величезний замкнутий ланцюг
тісно пов’язаних між собою товарно-грошовими відносинами ланок - товаровиробників, продавців, споживачів. І
щонайменше порушення у будь-якій із цих ланок може призвести до того, що вона не розраховується за своїми
зобов’язаннями з іншими його ланками. Як наслідок, може бути порушений нормальний обмін товарами між окремими
учасниками, що набувши масового характеру, може призвести до кризи збуту товарів у суспільстві. Все це досить
негативно може вплинути на фінансово-господарську діяльність цілого ряду учасників суспільного відтворення.
Тому суспільство повинно мати у своєму розпорядженні такі економічні інструменти, з допомого яких можна було б
запобігати перебоям у сфері суспільного виробництва, загалом суспільного відтворення. Одним із найважливіших
таких інструментів і став кредит. Звідси існування товарного виробництва і пов’язаного з ним товарного обігу є
найбільшою загальною економічною причиною необхідності кредиту.

Перелічені причини, а також потреба розширити виробництво в умовах, коли бракує нагромаджених для цього
власних коштів, безперечно свідчить про те, що кредит необхідний уже функціонуючому товаровиробнику. Однак, ще
більш він потрібен тому, хто лише бажає розпочати власне виробництво, але ще не зміг накопичити для цього
стартовий капітал. Приблизно така ж ситуація виникає й у сфері споживання. Отже, без кредиту нормальне
функціонування товарного виробництва, товарного обігу та споживання у сучасному суспільстві взагалі
неможливе.

Проте, окрім цих загальних причин необхідності кредиту є ряд специфічних чинників, які її деталізують.
Зокрема, кредит можливий лише за певних передумов. Однією з них, і напевне першою, стало майнове розшарування
суспільства у період розпаду первісного ладу, коли бідний мусив звертатися за позичкою до багатшого. У
сучасних умовах така закономірність не є обов’язковою. Через різні причини тимчасово вільна вартість у
грошовій чи натуральній формі може бути в одних юридичних чи фізичних осіб, а потреба в їх запозиченні виникає
в інших. Тому необхідність акумуляції тимчасово вільної вартості для надання її в позику є однією з основних
передумов кредитних відносин.

Але для виникнення кредитних відносин насамперед потрібно, щоб той, хто надає кредит, довіряв тому, хто хоче
його отримати. Адже саме слово "кредит" походить від латинського credere - довіряти, або відповідно credo -
вірю. Довіра - фундамент кредитних відносин, одна з найважливіших передумов їх виникнення. Проте нині ця умова
часто виступає на другий план. Для виникнення кредитних відносин і укладення кредитної угоди самої довіри
зараз замало, бо майже завжди існує ризик несвоєчасного чи неповного повернення кредиту. А тому кредиторові,
як правило, потрібні певні гарантії його повернення, отримані чи від самого позичальника (наприклад, у вигляді
застави), чи від того, хто має певний капітал або майно, чи від страхової компанії тощо.

Окрім довіри, обов’язковою передумовою виникнення кредитних відносин є збіг економічних інтересів кредитора і
позичальника. Він досягається через переговори між ними щодо основних параметрів кредитної угоди: розміри і
терміни позики, величина позичкового процента та порядок його сплати тощо. Таким чином, забезпечення інтересів
сторін кредитної угоди є результатом досягнутого ними компромісу.

За своєю природою кредитна угода, в основі якої лежить тимчасове запозичення чужої власності, обумовлює
необхідність матеріальної відповідальності її учасників за виконання взятих на себе зобов’язань. Тому ці
учасники мають бути юридично самостійними особами. Фізичні особи можуть стати суб’єктами кредитних відносин за
умови їх дієздатності з правового погляду. Це також є однією з передумов виникнення кредитних відносин.

Ще однією передумовою цих відносин є отримання позичальником регулярних доходів, за рахунок яких він зможе
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel