Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Напрями інформаційної діяльності» (ID:8777)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   24 кб.

1280_inform activity



Зміст






Вступ


Корінні перетворення в економічному середовищі, перехід від адміністративно-командних до економічних методів
управління, розвиток підприємницької деятльності і ринкових структур, а також необхідність швидкого ухвалення
рішень привели до істотних змін в потоках наукової інформації, організаційних формах і методах обробки і
представлення даних. Більшість користувачів відмовилися від послуг, що надаються крупними обчислювальними
центрами. З появою персональних комп'ютерів, зручної і компактної оргтехніки їх послуги виявилися
незатребуваними через низку обставин, зокрема організаційних, технічних і економічних.

Жодна організація ніяк не може здійснювати свою діяльність без інформації. В процесі нормального
функціонування організації, управління нею в різного роду інформації мають потребу всі її працівники, від
простого робітника або службовця, до директора.

У результаті отримання і використання інформації виникають інформаційні відносини у політичній, економічній,
культурній, соціальній, екологічній, науково-технічній, міжнародній сферах життєдіяльності людини, суспільних
організацій і держави. Через інформаційні відносини, точніше, через їх упорядкування стосовно об’єкта
зацікавленості, виникає інформаційна діяльність — сукупність системних основних і допоміжних процесів пошуку,
збирання, аналізу, перетворення, зберігання, та поширення інформації. Інформаційна діяльність є складовою
суспільного виробництва, пов’язаного з підготовкою інформаційних продуктів і послуг, спрямованих на
задоволення суспільних потреб.



1. Напрями інформаційної діяльності


Інформація (від лат. informatio) - відомості, що передаються людьми усним, письмовим або іншим способом; з
сірок. 20 століття - загальнонаукове поняття, що включає обмін відомостями між людьми, людиною і автоматом,
автоматом і автоматом; обмін сигналами в тваринному і рослинному світі;передача ознак від клітки клітці, від
організму організму; одне з основних понять кібернетики.

У яких формах існує інформація? Як відомо, будь-яке явище може бути або матерією, або енергією. Якщо
інформація матеріальна, то її легко можна зміряти в одиницях системи СІ. Наприклад, в метрах або грамах. Але
жодна з цих одиниць не підходить для такого вимірювання. Тоді може бути це енергія? Знову ні. Хіба можна
зміряти інформацію в джоулях? Звідси можна зробити висновок - інформація - це не матерія і не енергія, а
щось самостійне.

Відомий учений, “батько-засновник” кібернетики Ноберт Вінер дійшов саме такого висновку. Він вивів закон
інформації, згідно якому вона абсолютно не матеріальна, але обов'язково повинна мати матеріальний носій.
Це може бути людина, газета, дискета.

Отримання і обробка інформації є необхідною умовою життєдіяльності будь-якого організму. Навіть прості
одноклітинні (на зразок амеби або інфузорії-туфельки) постійно сприймають і використовують інформацію,
наприклад про температуру і хімічний склад середовища для вибору найбільш сприятливих умов існування.

Людина також сприймає інформацію за допомогою органів чуття, а для обміну інформацією між людьми служать мови.
За час розвитку людського суспільства таких мов виникло дуже багато. Діяльність людини, пов'язану з процесами
отримання, перетворення, накопичення і передачі інформації, називатимемо інформаційною діяльністю.

У результаті отримання і використання інформації виникають інформаційні відносини у політичній, економічній,
культурній, соціальній, екологічній, науково-технічній, міжнародній сферах життєдіяльності людини, суспільних
організацій і держави. Через інформаційні відносини, точніше, через їх упорядкування стосовно об’єкта
зацікавленості, виникає інформаційна діяльність — сукупність системних основних і допоміжних процесів пошуку,
збирання, аналізу, перетворення, зберігання, та поширення інформації. Інформаційна діяльність є складовою
суспільного виробництва, пов’язаного з підготовкою інформаційних продуктів і послуг, спрямованих на
задоволення суспільних потреб. Ця діяльність передбачає виконання таких функцій, як: збір інформації, її
опрацювання, формування інформаційних масивів, зберігання та поширення інформаційних продуктів і послуг.

З метою задоволення цих потреб органи державної влади та органи місцевого і регіонального самоврядування
створюють інформаційні служби, системи, мережі, бази і банки даних.

Порядок їх створення, структура, права та обов'язки визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими
органами державної влади, а також органами місцевого і регіонального самоврядування.

Основними напрямами інформаційної діяльності є: політичний, економічний, соціальний, духовний, екологічний,
науково-технічний, міжнародний тощо.

Держава зобов'язана постійно дбати про своєчасне створення, належне функціонування і розвиток інформаційних
систем, мереж, банків і баз даних у всіх напрямах інформаційної діяльності. Держава гарантує свободу
інформаційної діяльності в цих напрямах всім громадянам та юридичним особам в межах їх прав і свобод, функцій
і повноважень.

Основними видами інформаційної діяльності є одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

Одержання інформації - це набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства України
документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами або державою.

Використання інформації - це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.

Поширення інформації - це розповсюдження, обнародування, реалізація у встановленому законом порядку
документованої або публічно оголошуваної інформації.

Зберігання інформації - це забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. Одержання,
використання, поширення та зберігання документованої або публічно оголошуваної інформації здійснюється у
порядку, передбаченому цим Законом та іншими законодавчими актами в галузі інформації.

Основним і напрямами інформаційної діяльності є: політичне, економічне, соціальне, духовне, екологічне,
науково-технічне, міжнародне і т.д.

Держава зобов'язана постійно піклуватися про своєчасне створення, належне функціонування і розвиток
інформаційних систем, мереж, банків і баз даних на всіх напрямках інформаційній діяльності.

Необхідною умовою побудови і ефективного функціонування незалежної та суверенної держави є всебічне
забезпечення її національної безпеки у всіх сферах діяльності держави як в межах своїх національних кордонів,
так і світовому середовищі.

Регулювання зазначеної діяльності визначається внутрішнім законодавством країни та ратифікованими дво- і
багатосторонніми міжнародними угодами, які, за конституцією України, стають частинною національного
законодавства. Невід"ємною складовою національної безпеки держави завжди була інформаційна безпека. Її питома
вага зростає прискореними темпами. Це насамперед обумовлено стрімким розвитком технологій засобів зв"язку та
інформаційних технологій, що обслуговують численні портали Інтернету.

Завдяки цьому розширюється сфера внутрішньої інформаційнихційної діяльності, міжнародного інформаційного
співробітництва. Проте одночасно з"являються нові виклики національній безпеці, нейтралізація яких і потребує
створення насамперед правового поля, у межах якого здійснювалося б інформаційне співробітництво, а також
розробки та вжиття відповідних заходів політичного, економічного, технологічного характеру.

В Україні існує початкова законодавча база, яка регулює процеси інформаційної діяльності, включаючи
міжнародний інформаційний обмін та міжнародне співробітництво в інформаційній сфері. Як зазначено в Законі
України "Про інформацію", "експорт та імпорт інформації продукції (послуг) здійснюється згідно з
законодавством України про зовнішньоекономічну діяльність".


2. Види ефективності науково-інформаційної діяльності




загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel