Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Контрольна з фізики» (ID:8730)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   113 кб.

Контрольна з фізики

Механіка.

149. На краю платформи в вигляді диску, що обертається за інерцією навколо вертикальної вісі з частотою =8
хв-1, стоїть людина масою кг. Коли людина переходить в центр платформи, вона починає обертатися з частою
хв-1. Визначити масу платформи . Момент інерції людини розраховувати як для матеріальної точки.

Розв’язання:

По закону збереження імпульсу системи тіл, що обертаються маємо:

, (1)

де моменти інерції системи платформа-людина на краю платформи , та - платформа-людина в центрі платформи. Для
людини , для платформи - , де - радіус платформи. Отже, тепер з (1) маємо

(2)

Розв’язуючи (2), знаходимо

.

Підставивши числові значення величин знаходимо, що кг.


З нескінченності на поверхню землі падає метеорит масою кг. Визначити роботу , яка при цьому буде
виконуватися силами гравітаційного поля Землі. Прискоренні вільного падіння та радіус Землі вважати
відомими.

Розв’язок.

На великій відстані від Землі повна енергія метеорита рівна нулеві. По мірі наближення до Землі його кінетична
енергія зростатиме за рахунок роботи сил гравітаційного поля Землі. Тому, біля поверхні Землі, із закону
збереження енергії, маємо:

. (1)

Таким чином, використовуючи (1), знаходимо

. (2)

Підставляючи в (2) значення для величин (гравітаційна стала), , та (маса Землі, величина також відома, яка
виражається через відомі константи ) і тому маємо остаточний вираз для величини А:


Чисельні розрахунки дають наступне значення: А=1.91.109 Джоулів.


Знайти максимальну кінетичну енергію матеріальної точки масою г, яка робить гармонійні коливання з амплітудою
см та частотою 5 гЦ.

Розв’язання.

Рівняння гармонійного коливання має вигляд

.

Використовуючи це рівняння, знаходимо наступний вираз для максимальної енергії


Враховуючи, що , з останньої формули знаходимо:


Чисельні розрахунки дають: Дж.


179. Матеріальна точка приймає участь в двох коливаннях, що відбуваються по одній прямій та описуються
рівняннями , де А1=4 см, А2=4 см , с-1. Знайти амплітуду А складного коливання, його частоту на початкову
фазу . Написати його рівняння та побудувати вектору діаграму коливання для моменту часу

Розв’язок.

Результуюче коливання буде відбуватися з тією ж частотою, що й початкові коливання, з амплітудою, рівною
геометричній сумі амплітуд А1 та А2. Відповідно до теореми косинусів, маємо

, (1)

де та - початкові фази першого та другого коливань. Для першого коливання , маємо , а для другого - , отже,
з (1) маємо А=5 см. Початкова фаза результуючого коливання рівна

(2)

З (2) знаходимо

.

Рівняння результуючого коливання матиме вигляд

,

де А=5 см, .

Вектора діаграма результуючого коливання має вигляд:


Молекулярна фізика.

249. Знайти середнє число зіткнень за час с та довжину вільного пробігу молекули гелію, якщо газ
знаходиться під тиском р=2 кПа при температурі Т=200К.

Розв’язання.

Відповідно до основ молекулярно-кінетичної теорії середнє число зіткнень та довжина вільного пробігу
молекули гелію обчислюються за формулами:

, (1)

де м – ефективний діаметр молекули гелію. Розрахунки дають наступні значення:

=2.27.1010, =1.09.10-8 м.


263. В скільки разів збільшиться об’єм водню, який містить моль при ізотермічному розширенні, якщо при цьому
газ отримав теплоту Дж ? Температура водню Т=300К.

Розв’язок.

При ізотермічному розширенні газу він, дістаючи теплоту виконує роботу

. (1)

З (1) знаходимо

.
(2)

Підставляючи чисельні значення, знаходимо з (2), е0.8022. Отже, об’єм разу при ізотермічному розширенні
збільшиться в е0.8022 разів.


272. В циклі Карно газ отримав від тепловіддавача теплоту Дж і виконав роботу А=100 Дж. Температура
тепловіддавача Т1=400К. Знайти температуру теплоприймача Т2 ?

Розв’язання.
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel