Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Дайте визначення адміністративної відповідальності, розкрийте її особливості та підстави» (ID:8631)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   26 кб.

Зміст

1. Дайте визначення адміністративної відповідальності, розкрийте її особливості та підстави


Адміністративна відповідальність є одним з основних інститутів адміністративного права, тому поглиблене
вивчення її питань необхідне для підготовки висококваліфікованих спеціалістів - працівників ОВС.

Завдання адміністративної відповідальності викликані перш за все необхідністю посилення й укріплення на
сучасному етапі законності та правопорядку. Підвищення ролі адміністративної відповідальності в охороні
суспільних відносин пояснюється тим, що адміністративні проступки є найпоширенішими зі всіх видів
правопорушень. Вони потребують порівняно простого порядку застосування заходів реагування.

Адміністративна відповідальність виконує високу профілактичну роль в попередженні як проступків, так і
злочинів, оскільки їх об’єкт часто збігається.

Адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, тому для неї характерні всі ознаки
останньої:

- є засобом охорони правопорядку, засобом здійснення державної влади;

- нормативно визначена та полягає у застосуванні, реалізації санкції правових норм;

- є наслідком антисуспільного діяння;

- супроводжується державним та суспільним осудом правопорушника та скоєного ним діяння;

- забезпечується державним примусом або пов’язана з негативними для порушника наслідками;

- реалізується у відповідних процесуальних формах.

Ці ознаки притаманні всім видам юридичної відповідальності.Специфічні ознаки адміністративної відповідальності такі:

- підстава адміністративної відповідальності - особливий вид правопорушення - адміністративний;

- знаходить своє застосування у накладенні окремих видів адміністративних стягнень;

- адміністративні стягнення накладаються багатьма органами, яким таке право надане законодавчими актами; їх
повний перелік знаходиться в спеціальному розділі КпАП України;

- між органами, що накладають адміністративні стягнення, та правопорушниками відсутні відносини підлеглості;

- порядок притягнення до адміністративної відповідальності особливий, відрізняється від інших видів;

- адміністративна відповідальність врегульована нормами адміністративного права, які містять вичерпний перелік
адміністративних проступків, адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати, детально
регулюють цей вид провадження та в сукупності становлять її нормативну основу.

Таким чином, адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності - це застосування стосовно
осіб, які скоїли адміністративні проступки, адміністративних стягнень, що спричинюють для цих осіб обтяжливі
наслідки майнового, морального чи особистісного характеру та накладаються вповноваженими на те органами чи
посадовими особами на основі правопорядку, встановленого нормами адміністративного права.

Адміністративна відповідальність грунтується на ряді принципів, основними з яких є:

- законність - ніхто не може бути притягнений інакше як на основі і в порядку, встановленому законодавством,
органи накладають стягнення в рамках їхньої компетенції у точній відповідності до закону. Законність
забезпечується систематичним контролем вищих за рангом органів, прокурорським наглядом, правом оскарження
тощо;

- відповідальність за вчинення протиправного шкідливого діяння передбачає, що тільки діяння, проступок людини,
може призводити до застосування заходів адміністративного впливу. Адміністративним правопорушенням визнається
тільки протиправне діяння (дія чи бездіяльність), а не думка або навіть висловлений намір вчинення
правопорушення;

- відповідальність тільки за наявності вини - відповідає особа, винна у вчиненні правопорушення, тобто та, що
умисно чи з необережності вчинила протиправне шкідливе діяння;

- невідворотність відповідальності - особа, що скоїла адміністративне правопорушення, повинна бути піддана
адміністративному стягненню;

- індивідуалізація відповідальності - у разі вибору конкретної міри адміністративного стягнення враховуються
всі обставини скоєного правопорушення та особа правопорушника.

Адміністративна відповідальність врегульована багатьма нормативними актами різної юридичної сили, які в
сукупності становлять законодавство про адміністративне правопорушення. Це законодавство має завданням
відповідно до ст. 1 КпАП охорону суспільного ладу, соціально-економічних, політичних та особистих прав і
свобод громадян, а також прав і законних інтересів підприємств, установ та організацій, встановленого порядку
управління, державного і громадського порядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання
громадян в дусі неухильного дотримання Конституції і Законів України, поваги до прав, честі і гідності
громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Основним нормативним актом, який регулює адміністративну відповідальність, є Кодекс про адміністративні
правопорушення. КпАП складається із 5 розділів, 33 глав і близько 350 статей. В розділі І встановлено загальні
положення законодавства про адміністративні правопорушення: його завдання, систему, порядок чинності, окремі
принципи.

Розділ ІІ “Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність” складається із загальної і
особливої частин. В загальній частині визначено поняття адміністративного правопорушення, форми вини,
особливості адміністративної відповідальності окремих осіб, обставини, що виключають протиправність та
шкідливість діяння, систему і види адміністративних стягнень, загальні правила і строки їх накладення. В
особливій частині наводиться перелік діянь, які визнаються адміністративними правопорушеннями, і їх опис,
сформульовано склади адміністративних проступків. Кожна стаття особливої частини закріплює не тільки
конкретний склад, але і санкцію за вчинене правопорушення.

Інші три розділи по суті становлять процесуальну частину КпАП. В розділі ІІІ наведено перелік органів і
посадових осіб, уповноважених розглядати справи щодо адміністративних правопорушеннь, врегульовано деякі
питання утворення та функціонування цих органів, а також визначено, які види справ має право розглядати той чи
інший орган або посадова особа, тобто вирішено питання щодо підвідомчості справ.

Правила провадження в справах про адміністративні правопорушення закріплено в розділі ІV КпАП. У ньому
визначено завдання та принципи цього провадження, порядок складення протоколу про адміністративне
правопорушення, заходи забезпечення провадження, правовий стан учасників, порядок розгляду справ і винесення
постанов, оскарження та опротестування постанов і перегляд справ.

Останній, V розділ КпАП, присвячений виконавчому провадженню. В ньому детально врегульовано порядок виконання
постанов про накладення кожного із 7 видів адміністративних стягнень, а також постанов щодо відшкодування
майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням.

Окремі законодавчі акти, які регулюють питання адміністративної відповідальності, повинні доповнювати КпАП, що
сприяє послідовній кодифікації законодавства про адміністративні правопорушення.

Разом з тим норми деяких законодавчих актів, що передбачають адміністративну відповідальність, до КпАП не
включено, що не можна визнати нормальним, оскільки вже кодифіковане законодавство потребує нібито додаткової
кодифікації. Тому потрібно передбачити механізм, який би забезпечував концентрацію всіх норм, що встановлюють
адміністративну відповідальність, саме в цьому Кодексі.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel