Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Контр по микроек » (ID:8577)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       11 стр.
Размер в архиве:   63 кб.

Контр по микроек 7 вар

22 стр ЗМІСТ

1. Зміна у споживанні при зміні ціни на товар. Побудова кривої попиту, фактори, що впливають на попит
домогосподарства


Домашні господарства (споживачі) прагнуть максимально задовольнити свої потреби. Коли купівельна спроможність
(ціни і бюджет) дає можливість задовольнити потреби і ці потреби проявляються на ринках, говорять про попит.

Попит – це бажання і можливість покупця (покупців) придбати певний товар за певних умов.

Величина (або обсяг) попиту визначається саме тією максимальною кількістю даного товару, яку може придбати
даний покупець (покупці) за даною ціною, що має назву ціна попиту.

Ціна попиту – це максимальна ціна, яку згоден заплатити покупець за конкретний обсяг товару.

Між ціною на товар і обсягом попиту існує об’єктивний істотний причинно-наслідковий зв’язок, який отримав
назву закону попиту. Закон попиту стверджує: за інших однакових умов обсяг попиту на товар знижується при
зростанні ціни. Діє даний закон внаслідок двох ефектів: ефекту доходу й ефекту заміщення.

Ефект доходу – адаптація попиту до зміни реального доходу. Реальний доход – це номінальний доход з поправкою
на зміну рівня цін, а номінальний – це грошовий доход індивіда, який зазнає впливу зміни цін. При цьому, якщо
ціна знижується – реальний доход збільшується.

Ефект заміщення – адаптація попиту до зміни відносних цін.

Зміна відносних цін – падіння ціни одного товару щодо постійної ціни іншого товару.

Споживач завжди прагне максимізувати загальну корисність за наявного бюджету. Якщо на карту кривих байдужості
нанести бюджетну лінію, то вона перетне криві в точках А, Е, В (рис. 1). Споживач може придбати комбінації
благ, що відповідаються будь-якій з цих точок. Однак, необхідно вибрати комбінацію, що відповідає т. Е, в якій
за даного рівня доходу споживач максимально задовольняє свої потреби (рівень корисності U2 більше за рівень
U1).


Рис. 1. Рівновага споживача


Отже, максимальна корисність досягається у точці Е, де лінія бюджетного обмеження дотична до кривої
байдужості, тобто де нахил кривої байдужості (MRSXY) дорівнює нахилу бюджетного обмеження .

Крива байдужості – це лінія однакової корисності, усі точки якої характеризують набори товарів, що
забезпечують один і той же рівень корисності U = U0 (рис. 2).

Крива байдужості показує тільки переваги споживача, бюджет і ціну не показує. Причому кожна точка на кривій
байдужості відображає однаковий рівень корисності.


Рис. 2. Крива байдужості


Крива байдужості стає більш пологою, тому що по мірі насичення благом Х гранична норма заміщення зменшується.
Чим менше одиниць, наприклад, блага Y має споживач, тим важче йому відмовитись від ще однієї одиниці цього
блага і тим більше буде потрібно блага Х, щоб компенсувати втрату блага Y.

Гранична норма заміщення благом Х блага Y (MRSXY) показує кількість блага Y, що повинна бути скорочена в обмін
на збільшення блага Х на одиницю, за умови, що рівень корисності залишається незмінним:


або .

Графічно MRSXY є тангенсом кута нахилу дотичної, проведеної до кривої байдужості в даній точці. Дотичні до
точок кривої байдужості свідчать про те, що якщо заміщується благом Х благо Y, то рух вздовж кривої байдужості
відбувається зверху вниз і супроводжується зменшенням граничної норми заміщення. Крім того, можна показати, що
одночасно

.

Нехай споживач збільшує споживання блага Х на незначну величину Х. Тоді загальна корисність набору виростає на
ХMUX. Одночасно споживач повинен відмовитись від споживання блага Y на якусь величину Y, втрачаючи корисність
–YMUY, щоб загальна корисність набору благ залишилась незмінною. Розмір збільшення загальної корисності
повинен дорівнювати величині її зменшення ХMUX = –YMUY. Вказана рівність може бути перетворена. Для цього
необхідно ХMUX поділити на MUY: . Тоді: . Загальна корисність не змінилась, а отже:

.

Аналогічно можна довести, що .

Бюджетна лінія – геометричне місце точок, що характеризують усі такі набори товарів Х та Y, на придбання яких
за цінами РХ та РY споживач повністю витрачає свій доход.

Лінія бюджетного обмеження (бюджетна лінія) – це в самому простому випадку пряма:

,

де I – доход споживача; РХ, РY – ціни відповідних товарів.

Точки цієї прямої показують набори благ, при купівлі яких виділений доход витрачається повністю (рис. 3).


Рис. 3. Бюджетна лінія


При позитивній граничній корисності благ споживач завжди вибирає набір, який зображується однією з точок цієї
лінії, інакше залишалась б невитраченою частина виділених коштів, на які можна було б купити додаткові товари,
підвищивши свій добробут. Бюджетна лінія перетинає осі координат в точках X = і Y =, які показують максимально
можливі кількості благ X та Y, що можна купити на даний доход при даних цінах. Нахил бюджетної лінії дорівнює
відношенню цін відповідних товарів (відносній ціні першого блага). З формальної точки зору це – взята з
протилежним знаком похідна функції бюджетного обмеження. Дана величина (на рисунку це tg) показує кількість
товару Y, від якої споживач повинен відмовитись для придбання додаткової одиниці товару X.

Чим крутіша бюджетна лінія, тим більше відношення ціни товару Х до ціни товару Y, і тим більшою кількістю Y
необхідно пожертвувати для одержання додаткової одиниці товару Х.

Бюджетна лінія має від’ємний нахил до горизонтальної осі , тому що збільшення купівлі одного блага можливо
тільки за рахунок зменшення купівлі іншого.

При зміні ціни одного товару змінюється нахил бюджетної лінії. При зміні доходу і постійних цінах бюджетна
лінія зсувається паралельно вгору або вниз.


Розглянемо варіанти поведінки бюджетної лінії. Якщо доход знижується, бюджетна лінія зсунеться вниз і при
незмінних цінах буде паралельною попередній лінії АВ (рис. 4. (а)). Споживач зможе купити менше товарів. Якщо
доход збільшиться, при постійності цін бюджетна лінія підніметься вище за попередню бюджетну лінію АВ.
Купівельна спроможність виросте (рис. 4. (б)). У випадку, коли доходи і ціни змінюються однаково
(пропорційно), то бюджетна лінія залишається незмінною.
Рис. 4. Зсув бюджетної лінії внаслідок падіння (а) і зростання (б)

доходу споживача
За умови зменшення ціни на благо Х або благо Y при тому ж доході відповідного блага можна купити більше, тому
бюджетна лінія зсувається вправо вгору, змінюючи кут нахилу внаслідок зміни співвідношення цін (рис. 5).
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel