Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Досудове розсл дування» (ID:8363)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   25 кб.

Досудове розсл дуванняВступ


Необхідною умовою реалізації конституційного принципу законності в кримінальному судочинстві і здійсненні
поставлених перед ним завдань, що передбачається ст. 129 Конституції України [1], є правильне встановлення
фактичних обставин справи з метою досягнення об’єктивної істини. Досудове розслідування являє собою
процесуальну діяльність органів дізнання, слідства, прокуратури щодо виявлення, закріплення й оцінки доказів з
метою розкриття злочинів і викриття осіб, що їх заподіяли, тобто воно покликано практично здійснювати
зазначений принцип.

Досудове розслідування - друга стадія українського кримінального процесу, яка слідує за порушенням
кримінальної справи та передує виданню обвинуваченого до суду або закриттю справи. Необхідність існування цієї
стадії у кримінальному процесі на відміну від процесу цивільного зумовлена ступенем суспільної небезпеки
діянь, що переслідуються у кримінальному порядку та необхідністю практично гарантувати додержання вимог
законності та принципів Конституції і кримінального закону.

Досудове слідство - основна форма розслідування злочинів, яка застосовується в більшості кримінальних справ.
Воно повинно бути закінчене протягом двох місяців. У цей строк входить час з моменту порушення справи до
направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду
питання про застосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи зупинення провадження у
справі [10].

Строк попереднього розслідування може бути продовжено районним, міським та прирівняним до них прокурором до
трьох місяців, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, Севастополя і прирівняним до них
прокурором або їхніми заступниками – до шести місяців. Надалі продовжувати строк попереднього слідства можуть
лише Генеральний прокурор України або його заступники.

При розгляді питання попереднього слідства важливим є здійснення аналізу наукових джерел, матеріалів,
опублікованих у спеціальних виданнях, а також практичний досвід слідчих, суддів, адвокатів. У нашій же роботі
ми торкнемося кримінально-процесуального законодавства та теоретичної бази, яка стосується даного питання.

Предметом даної роботи являється досудове розслідування як одна зі стадій кримінального процесу, яка має дуже
важливе значення – адже від її результатів безпосередньо залежить доля розгляду кримінальної справи у суді.

Метою роботи являється визначення основних стадій та складових досудового розслідування, їхня характеристика,
необхідність у контексті проведення слідчих дій.


1. Поняття та загальна характеристика досудового розслідування1.1. Методика досудового слідства


Для того, щоб швидко і повно розкрити будь-який злочин і викрити винних осіб при розслідуванні, необхідно
знати певні кримінально-правові і криміналістичні особливості окремих видів злочинів, методичні принципи
їхнього досудового розслідування і особливості застосування рекомендацій криміналістичної техніки і тактики в
специфічних умовах розслідування різних видів злочинів.

Методика розслідування окремих видів злочинів являє собою систему оптимальних прийомів і засобів діяльності
слідчого в специфічних умовах розслідування різних видів злочинів, розроблену для найкращого вирішення задач
слідства на певній теоретичній і методичній основі з урахуванням кримінально-процесуальних вимог
кримінально-правової і криміналістичної характеристик злочинів [4].

Зміст методики розслідування складається з двох груп питань. Одна група складається з загальних вихідних
теоретичних і методичних положень, які стосуються криміналістичної характеристики злочинів, принципів підходу
до розробки засобів розслідування, структури розслідування і змісту його частин. Інша група являє собою
методичні питання розслідування конкретних видів злочинів, що реалізують загальнотеоретичні, методичні
положення і рекомендації криміналістичної техніки і слідчої тактики в специфічних умовах розслідування
різноманітних злочинів.

Кожний злочин за своїми обставинами і деталями є індивідуальним і неповторним. Тому не може бути й цілком
однакового процесу їхнього розслідування. Однак кожний злочин, поряд з індивідуальними особливостями, містить
в собі і деякі загальні риси, що повторюються. Останні найчастіше виявляються в способі, механізмі і
обстановці вчинення злочинів, особі суб'єкта злочину [7].

Вказані загальні риси дозволяють об'єднати одиничні злочинні вчинки в окремі види і типи не тільки за
кримінально-правовими характеристиками, але і по їхніх криміналістичних ознаках.

В свою чергу, вивчення і узагальнення слідчої практики показує, що в засобах розслідування злочинів, особливо
однорідних в кримінально-правовому і криміналістичному відношеннях, також є багато загального. Це дозволяє
виробити ряд типових методик розслідування злочинів, групи споріднених, одного виду або його різновидів. Разом
з тим, в кінцевому результаті, не можна вимагати від методики розслідування, щоб в ній містилися вичерпні
методичні вказівки про розслідування кожного конкретного злочину.

Загальну орієнтацію про напрямок розслідування, обсяг і спосіб встановлення всіх обставин справи дадуть
передусім кримінально-правові риси даного злочину (вид злочину, його різновид, особливості елементів його
складу), а також пов'язані із ними обставини, підлягаючі доказуванню по справі, згідно
кримінально-процесуальному закону (стаття 64 Кримінально- процесуального кодексу України) [2]. Звідси випливає
зумовленість методики розслідування відповідними кримінально-правовими даними та предметом доказування.

В основному ж вибір найправильнішого напрямку розслідування, визначення обставин, які підлягають встановленню
по справі, а також комплексу і послідовності необхідних для цього слідчих та інших дій залежать від
своєрідності криміналістичної характеристики злочинних дій і слідчих ситуацій.

Під криміналістичною характеристикою злочину найдоцільніше розуміти сукупність взаємопов'язаних загальних та
індивідуальних рис злочину, що виявляються головним чином в способі, механізмі і обстановці його вчинення, в
окремих рисах особи його суб'єкта, а інколи і в інших ознаках злочинного вчинку, з урахуванням його специфіки,
які в більшості випадків визначають первинні слідчі ситуації, коло обставин, що вимагають першочергового
з'ясовування, дозволять виробити найбільш правильні і ефективні засоби їхнього розслідування.

Під засобом вчинення злочину в звичайно розуміють обумовлену різноманітними об'єктивними і суб'єктивними
факторами систему дій або стримання від них, яка відкидає матеріальні і нематеріальні сліди, що дозволять з
допомогою криміналістичних прийомів і засобів судити про суть вчиненого злочину, поведінку суб'єкта в період
підготовки, скоєння і приховування злочинного вчинку, про мотиви і мету його злочинної поведінки [8].

В структурі процесу розслідування можна умовно виділити декілька етапів. Кожний з них має свою конкретну мету
і певну специфіку в обсязі і засобах криміналістичної діяльності слідчого. Так, в розслідуванні більшості
кримінальних справ найчастіше вдається виявити три наступних етапи:

початковий (що дозволить детальніше зорієнтуватися в обставинах злочину, накопичити, вивчити фактичні дані
про нього - в першу чергу ті, що можуть з течією часу зникнути);

наступний (що створює необхідну фактичну основу для пред'явлення обвинувачення і допиту обвинуваченого);

завершальний (що дасть можливість пред'явити обвинувачення, допитати обвинуваченого і здійснити інші дії, що
вимагаються для завершення кримінальної справи) [5].

Другого етапу в розслідуванні може і не бути, якщо на першому вже створена база для пред'явлення
обвинувачення.

По деяким складних, багатоепізодних справах, злочинах, пов'язаних з порушенням технічних, технологічних і
інших правил, інколи виділяють підготовчий до розслідування етап. Він полягає в поповненні первинних
матеріалів додатковими даними, яких не вистачає для порушення кримінальної справи в відведені законом терміни.
Цей етап є не частиною розслідування, а лише підготовкою до його початку в суворій відповідності з
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel