Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Товар та його властивості» (ID:541)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   19 кб.

Товар та його властивостіЗміст
Вступ


Тема даної роботи – “Товар та його властивості”.

Мета написання даної роботи полягає в дослідженні таких важливих категорій економічної теорії як товар та
товарні відносини.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що осмислення сучасних економічних проблем через призму світового
досвіду становлення, розвитку товарного виробництва і ринкових відносин має суттєве значення для теорії і
практики ринкової трансформації економіки України. Суспільство знає два основних типи організації економіки:
натуральне господарство і товарне господарство, їм відповідають дві основні форми господарювання: натуральна
і товарна. Саме товарні відносини розглядаються в моїй роботі.

В роботі розкриті наступні питання:

Товар, як первісний елемент процесу виробництва

Основні властивості товару

Існуючі теорії вартості товару.

При написанні роботи мною використовувались підручники та монографії вітчизняних та зарубіжних авторів з
економічної теорії, історії економічних вчень, політекономії, тощо.


1. Товар, як первісний елемент процесу виробництва


Історично першим типом економічної організації суспільного виробництва, який панував протягом тривалого часу,
було натуральне господарство, за якого продукти праці як результат виробництва використовувались для
задоволення особистих потреб безпосередніх виробників і членів їх родин, тобто для використання в межах
господарської одиниці — роду, племені, патріархальної сім'ї, общини тощо як різновидів. В основному натуральну
форму господарювання мали й великі маєтки традиційного типу.

Натуральне господарство характеризувалося суспільним поділом праці в зародковому стані, замкнутістю
організаційно-економічних зв'язків, роз'єднаністю, відірваністю господарюючих суб'єктів один від одного,
примітивною технікою та технологією виробництва, малопродуктивною ручною працею. Тому прогрес у розвитку
продуктивних сил і суспільства був дуже повільним. Усі зв'язки натурального господарства обумовлені лише
особливостями процесу праці та виконання тих чи інших операцій у тісних межах окремих господарських одиниць.
При цьому робоча сила позбавлена мобільності, вона виробниче та територіальне закріплена. В натуральному
господарстві виробничі відносини виявляються в нематеріалізованому вигляді як прямі відносини між учасниками
створення благ. Продукти праці розподіляються безпосередньо. Вони без участі ринку надходять в особисте й
виробниче споживання[6,c.124].

З розвитком продуктивних сил натуральне господарство стає перешкодою соціально-економічному прогресу. Властиві
йому господарська замкнутість, примітивність, відособленість, патріархальність, слабкість внутрішніх
стимулів розвитку не відповідають потребам обміну продукцією між виробниками, який все більше поширюється у
зв'язку з зростанням продуктивності праці. Всезростаючий вплив на суспільне виробництво товарних зв'язків в
епоху пізнього Середньовіччя вже можна назвати революційним. Натуральне господарство перестало бути пануючим
типом суспільного виробництва, відбувся перехід до загального товарного господарства.

Однак це ще не означало повного зникнення натурального господарства. Воно ще й сьогодні розповсюджене в
країнах, що розвиваються.

На зміну натуральному господарству прийшли товарне виробництво і заснована на ньому товарна форма
господарювання. Проте тривалий час вони функціонували разом. Товарне виробництво — це такий тип організації
економіки, при якому продукти праці виробляються для продажу на ринок. Товари виробляються з метою
задоволення потреб споживачів і надходять до них через використання ринкових відносин. Звичайно, що при цьому
господарюючий суб'єкт націлений на отримання вигоди. Така орієнтація виробництва зумовлює необхідність
постійних економічних зв'язків між виробниками та споживачами, економічну взаємозалежність їх, яка
розпочинається з придбання засобів і предметів праці і закінчується реалізацією продукції чи послуг, та ін.

Загальною умовою виникнення, розвитку і функціонування товарного виробництва є суспільний поділ праці. На
його основі виникають виробничі відносини між людьми у формі обміну продуктами праці.

Безпосередньою причиною виникнення товарного виробництва є економічна відособленість товаровиробників. Вона
нероздільно пов'язана з розвитком приватної власності на засоби виробництва та економічною і юридичною
свободою виробника.

Економічна відособленість товаровиробників — це таке становище, за якого вони самостійно вирішують питання
господарської діяльності: що виробляти, якими засобами, які ресурси використовувати тощо. Вона передбачає
самостійне розпорядження виробленою продукцією, володіння нею, ЇЇ відчуження і використання відповідно до
власних інтересів. Тому економічне відособлення невіддільне від власності на засоби виробництва і вироблювану
продукцію. На певному ступені суспільного поділу праці економічний зв'язок різних власників неминуче виступає
у товарній формі.

З економічною відособленістю товаровиробників нерозривно пов'язані еквівалентність і відплатність їх відносин.
Це є однією із загальних корінних ознак товарного виробництва і обміну.

Товарне господарство виникає також через наявність суперечності між виробництвом і споживанням,
невідповідність споживної вартості вироблених благ потребам суспільства та його членів. Це вимагає
обов'язкового визнання споживачами виробленої продукції апостеріорі, тобто ґрунтуючись на певному досвіді.
Відсутність саме такого визнання фактично означає відсутність товарного господарства і товарної форми
господарювання. В натуральному господарстві споживачі також користуються продуктами не лише особистої праці, а
й праці своїх одноплемінників. Однак вони отримують свою частину без права відкинути її або вільно обирати
іншого виробника.

Специфіка товарного виробництва насамперед пов'язана з існуванням різних його типів. По-перше, товарне
виробництво поділяється на просте і підприємницьке (тобто розвинуте, розширене). Просте товарне виробництво
ґрунтується на особистій праці власників засобів виробництва і є вихідною формою товарного виробництва. Воно
невелике за своїм обсягом, характеризується безпосереднім і добровільним поєднанням виробника з засобами
виробництва, відсутністю купівлі-продажу робочої сили як товару. В товарній формі виступають лише речові
фактори виробництва та готова продукція.

Розрізняють ще два типи товарного виробництва: перший — із стабільною, другий — з безперервно оновлюваною
номенклатурою товарів. Історія першого охоплює період від глибокої давнини до другої половини XX ст. Історія
другого типу розпочалась у другій половині XX ст. Так, машинобудівна промисловість Великобританії протягом
усього XIX ст. використовувала в основному лише два матеріали — чавун і сталь, а текстильна виробляла лише
чотири види тканин — бавовняні, вовняні, лляні, шовкові. У другій половині XX ст. спостерігається безперервне
поновлення номенклатури товарів. Наприклад, в електронній промисловості Японії це відбувається кожні 5—6
років. Є підстави вважати, що на рубежі XX—XXI ст. процес безперервного поновлення номенклатури товарів буде
домінуючим в економіці.


2. Основні властивості товару


Товар — це продукт праці, який має дві властивості: по-перше, задовольняє певну потребу людини; по-друге,
здатний обмінюватись на інші блага в певних пропорціях. Отже, йому властиві споживна вартість і вартість.
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel