Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «К/р з Економіки» (ID:485)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   21 кб.

К/р ЕкономікаЗміст
1. Результати суспільного виробництва, сукупний продукт, валовий національний продукт (ВНП), (ВВП),
національний доход

Первісну основу життя складає суспільне виробництво.

Виробництво не єдиний фактор, що визначає багатство країн і народів. На економічний розвиток впливають
природні ресурси, клімат, природна родючість землі, накопичені людьми знання і досвід, кількість
народонаселення й інші фактори. Однак визначений результат суспільство може одержати лише в тому випадку, якщо
використовує ефект, закладений у цих факторах, у процесі виробництва.

     Під виробництвом розуміється процес впливу людини на предмети і сили природи і пристосування їх до
задоволення тих або інших своїх потреб. У ньому взаємодіють три компоненти: робоча сила людини, предмети праці
і засоби праці.

 Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність
залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів.

Результатом господарювання в будь-якій економічній системі є вироблений продукт. Він являє собою суму всіх
створених протягом року благ і має подвійну цінність. Насамперед це різноманітні предмети і послуги, зроблені
для задоволення виробничих і особистих потреб людей. Друга цінність суспільного продукту полягає в тому, що
він має вартість, втілює в собі визначена кількість витраченої праці і показує ціною яких зусиль зроблений цей
продукт.

У радянській статистиці цей продукт одержав назву сукупного або валового продукту. Він містить у собі
матеріальні блага і послуги, створені в матеріальному виробництві, і нематеріальні блага і послуги, створені в
нематеріальному виробництві (духовні, моральні цінності, утворення, охорона здоров'я і т.д.). По своїй
вартісній структурі сукупний продукт складається з вартості витрачених засобів виробництва, необхідного
продукту, що складає з благ і послуг особистого споживання, і прибавочного продукту, призначеного на
розширення споживання і виробництва. К. Маркс показав це формулою:

C + Y + m = K         (1)

де: С - вартість витрачених засобів виробництва;

Y - заробітна плата;

 m - прибавочна вартість.

Важливою формою суспільного продукту є кінцевий продукт. Він утвориться шляхом вирахування з валового продукту
всього обороту предметів праці, тобто шляхом усунення їхнього повторного рахунка.

Чистий національний продукт (НП) по американській статистиці складає ринкову вартість усіх кінцевих благ,
вироблених у країні протягом року. У ньому немає повторного рахунка (наприклад, з вартості хліба виключається
вартість тесту, з вартості машини - вартість металу і т.д.).

НП можна вимірити трьома способами:

1. Як суму доданих цінностей, приєднаних у ході виробництва кінцевих благ кожним виробником протягом року.

2. Як суму доходів, отриманих у формі заробітної плати, відсотка, ренти і прибутку тими, хто протягом року
використовував свої ресурси для виробництва.

3. Як суму витрат на кінцеві блага, що здобуваються споживачами, фірмами й урядом, тобто суму кінцевих
продажів.

По розміру цього продукту не можна судити про добробут нації. У ньому багато умовностей, і зіставлення НП
різних країн скоріше характеризує рівень темпу розвитку націй, чим рівень життя населення. При порівнянні і
зіставленні НП необхідно застосовувати незмінні ціни.

     Якщо цілком виключити з валового суспільного продукту матеріальні витрати (С), тобто витрати
упредметненої праці минулих років, то одержимо чистий доход суспільства. В економічній теорії і сучасній
обліково-статистичній практиці чистий продукт суспільства одержав назву національного доходу.

Національний доход є сукупний доход, він розраховується шляхом відрахування з чистого національного продукту
(ЧНП) непрямих податків на товари і послуги фірм.

Особистий доход являє собою сукупний доход, одержуваний працюючими до виплати податків із громадян. З доходу
громадян віднімаються такі види відрахувань: внески на соціальне страхування, податки на прибуток корпорацій і
перерозподіл прибутку корпорацій. До особистих доходів додаються засоби отримані, але не є результатом
поточної трудової діяльності (трансферні платежі).

Трансферні платежі містять у собі наступні види платежів:

1. виплати по страхуванню по старості і від нещасних випадків, допомоги з безробіття у відповідності і на
підставі соціальних програм;

2. різноманітні виплати ветеранам (субсидії на утворення і допомога з непрацездатності);

3. виплати приватних пенсій і допомога з непрацездатності;

4. процентні платежі;

5. допомога з боку держави громадянам, доходи яких нижче прожиткового рівня.

Після сплати всіх податків, що залишилася частина - сума засобів, що представляє собою особистий доход. Цей
доход є вимірником рівня життя родин і індивідів, оскільки за рахунок саме цієї частини коштів індивіди
здобувають споживчі товари і роблять особисті заощадження.

Величина валового національного продукту має реальний і грошовий вимір. Інфляція і дефляція ускладнюють
розрахунок валового національного продукту. Оскільки валовий національний продукт виражається в грошовій
формі, то конкретна величина ВНП залежить від ціни самих грошей. Питання полягає в тім, щоб скорегувати
грошовий показник таким чином, щоб він правильно відбивав зміни фізичного обсягу продукції зробленої протягом
даного року.

Якщо протягом року загальний обсяг виробництва виріс на 5%, то необхідно дати відповідь за рахунок яких
факторів ми маємо такий показник. Можливо, п’ятивідсотковий ріст відбувся за рахунок 4 відсотків інфляції і 1
відсотка росту самого виробництва.

Щоб "очистити" валовий національний продукт від впливу інфляції, необхідно знати індекс цін у даному році,
тобто фактичний ріст інфляції. Для цього необхідно визначити рівень цін до і після підведення розрахунків
валового національного продукту.

Зміни рівня цін виражається у виді індексу. Індекс цін вимірює співвідношення між сукупною ціною обумовленого
набору товарів і послуг, називаних “ринковим кошиком” у базовому періоді, тобто в попередньому році. Той
рівень цін споживчого кошика, що ми приймаємо за орієнтир, називається “базовим роком”.

Це можна представити наступною формулою:

 


Індекс цін =

Ціна ринкового кошика в даному році

 


Х 100


-------------------------------------------------------------Ціна аналогічного ринкового кошика в базовому роціІндекс цін у базовому році завжди приймається за 100 відсотків.

Якщо індекс цін у той або інший період упав з 100 відсотків у 2000 р. до 95 відсотків у 2001 році, то це
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel