Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Конспект по хімії» (ID:438)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   203 кб.

Конспект по хіміїЗміст1. Насичені та ненасичені вуглеводні

Вуглеводні — найпростіші органічні сполуки. Вони складаються з двох хімічних елементів — вуглецю та водню.
Залежно від характеру зв'язків між атомами у вуглеводневому ланцюзі їх поділяють на насичені, ненасичені та
ароматичні.

Вуглеводні, в молекулах яких атоми вуглецю зв'язані між собою простим зв'язком, а інші їх валентності насичені
атомами водню, називають насиченими.

Насичені вуглеводні можуть бути ациклічними (аліфатичними) та аліциклічними.

Алкани — це насичені вуглеводні з відкритим ланцюгом. Вони утворюють гомологічний ряд із загальною
формулою

CnH2n+2

Гомологічним рядом називається послідовність подібних за своєю будовою та хімічними властивостями
речовин, що відрізняються одна від одної за складом молекул на одну або кілька
гомологічних різниць.

Вживають такі загальні назви насичених ациклічних вуглеводнів: алкани, парафіни, насичені аліфатичні
вуглеводні.

Наведемо назви окремих сполук:

Метан (CH4), Етан (C2H6), Пропан (C3H8), Бутан (C4H10), Пентан (C5H12), Гексан (C6H14), Гептан (C7H16),
Октан (C8H18), Нонан (C9H20), Декан (C10H22).

В гомологічному ряду алканів спостерігається структурна ізомерія — ізомерія вуглецевого ланцюга, зумовлена
різним порядком сполучення атомів вуглецю. Метан, етан і пропан ізомерів не мають. Бутан існує у вигляді
двох ізомерів, пентан — трьох. Зі збільшенням числа атомів вуглецю в молекулі число можливих ізомерів
зростає. Гексан існує у вигляді п'яти ізомерів, декан — семидесяти п'яти.

Алкани є досить поширеними природними сполуками. Вони містяться в нафті, природних і супутних газах.

Фізичні властивості. Температури плавлення та кипіння вуглеводнів підвищуються зі збільшенням числа атомів
вуглецю в молекулі.. Це явище можна пояснити так. Сили міжмолекулярного притягання неполярних молекул
вуглеводнів слабкі. З подовженням вуглецевого ланцюга вони збільшуються. Поряд з цим, ізомери з більш
розгалуженим ланцюгом мають менші температури плавлення та кипіння. Усі алкани легші за воду і як
неполярні сполуки не розчиняются в ній.

Хімічні властивості. Алкани хімічно інертні, оскільки всі валентності в їх молекулах насичені.

Крім насичених вуглеводнів з відкритим ланцюгом, є парафіни циклічної будови, молекули яких містять замкнені
цикли (кільця) з вуглецевих атомів, сполучених між собою одинарними зв'язками, їх називають циклопарафінами.
Вони складають гомологічний ряд, члени якого відрізняються на одну або декілька метиленових груп — СН.—.
Назви циклопарафінів утворюють, додаючи префікс цикло- до назви алкану.

Молекули циклоалканів містять на два атоми водню менше, ніж відповідні алкани (за рахунок їх відщеплення
замикається вуглецеве кільце). Тому загальна формула циклопарафінів CnH2n , де мінімальне значення n дорівнює
3.

Із будови циклопарафінів видно, що атоми вуглецю повністю використали свою валентність. Тому за хімічними
властивостями вони близькі до сполук ряду метану, тобто є хімічно малоактивними речовинами. З галогенами
насичені циклічні вуглеводні вступають у реакцію заміщення, яка характерна для стійкіших п'яти- і шестичленних
циклів. Так само, як і алкани, циклопарафіни не розчиняються у воді, горять, виділяючи значну кількість
теплоти, тому їх використовують як горючі матеріали.

Існують вуглеводні, в яких вуглецеві атоми сполучені з меншою кількістю атомів водню, ніж це потрібно для
повного насичення валентностей вуглецю. В цих випадках валентності сусідніх атомів вуглецю, що залишаються
вільними, насичують одна одну і між вуглецевими атомами виникають подвійні або потрійні (кратні) зв'язки
С=С та С=С.

Вуглеводні з подвійними та потрійними зв'язками між вуглецевими атомами дістали назву ненасичених на відміну
від відомих вам насичених вуглеводнів.

Залежно від кількості та характеру кратних зв'язків ненасичені вуглеводні класифікують на такі ряди:

1. Етиленові (алкени) CnH2n

2. Дієнові (алкадієни) CnH2n-2

3. Ацетиленові (алкіни) CnH2n-2

Вуглеводні, молекули яких мають на два атоми водню менше, ніж вуглеводні ряду метану, і характеризуються
наявністю в молекулах подвійного вуглець-вуглецевого зв'язку С=С, називають етиленовими вуглеводнями, або
алкенами.

Алкени виявляють більшу хімічну активність, ніж алкани та циклоалкани. Це зумовлено наявністю в їхніх
молекулах подвійного зв'язку.


2. Ароматичні вуглеводні


До ароматичних належать речовини, в молекулах яких є стійке циклічне угруповання атомів з особливим
характером зв'язку. Переконаємось у цьому, розглянувши найпростіший ароматичний вуглеводень бензол.

Фізичні властивості. Бензол безбарвна, летка, вогненебезпечна рідина з характерним запахом. Бензол має
температуру кипіння 80 °С, а плавиться при 5,5 °С. Він не розчиняється у воді, але добре розчинний в
органічних розчинниках, і сам е розчинником для багатьох речовин. Бензол отруйний.

Німецький хімік Ф. А. Кекуле запропонував у 1865 p. зображувати структурну формулу бензолу у вигляді
шестичленного циклу (бензольного ядра) з трьома подвійними зв'язками, які чергуються з одинарними (простими):Циклічну будову бензолу підтверджує реакція гідрування: молекула його приєднує три, а не чотири молекули
водню, при цьому утворюється відома циклічна сполука — циклогексан:

Така формула правильно відобразила рівноцінність усіх шести атомів вуглецю молекули бензолу і деякі інші
особливості цієї речовини.

Молекула бензолу являє собою плоский правильний шестичленний цикл, в якому всі шість атомів вуглецю і шість
атомів водню розміщені в одній площині і утворюють правильний шестикутник з кутом 120°. Довжини всіх
С—С-зв'язків однакові — 0,14 нм і мають приблизно середнє значення між довжинами простого (0,154 нм) і
подвійного (0,134 нм) вуглець-вуглецевих зв'язків.

В молекулі бензолу немає простих і подвійних зв'язків. Електронна густина розподілена рівномірно, а тому всі
зв'язки між атомами вуглецю в молекулі бензолу рівноцінні. Найточніше це відображає структурна формула у
вигляді правильного шестикутника з колом усередині.

Таким чином, бензольне ядро є стійкою, міцною системою, що складається з атомів вуглецю, зв'язаних між собою
-зв'язками і єдиною -електронною хмарою. Хімічний зв'язок у бензолі і його гомологах часто називають
ароматичним. Саме він і зумовлює хімічну поведінку бензолу.

Гомологи бензолу можна розглядати як похідні бензолу, в якому один або кілька атомів водню заміщені різними
вуглеводневими радикалами.

Група атомів C6H6— називається фенільною.

Хімічні властивості. Бензолу властиві реакції заміщення, в про цесі яких
зберігається стійке ароматичне ядро.

Реакції приєднання для бензолу проходять важко. Щоб вони відбулися, потрібні особливі умови: підвищення
температури і тиску, підбір каталізатора, світлове опромінювання та ін. Це зумовлено міцністю бензольного
ядра, необхідністю розриву єдиної -електронної хмари.

Бензолу більш притаманні реакції заміщення, які відбуваються легше, ніж у насичених вуглеводнів; реакції
приєднання у бензолу відбуваються важче, ніж у ненасичених вуглеводнів.
загрузка...
© 2007-2021 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel