Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Сучасна НТР і екологія» (ID:33529)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

Заказ 263. Социальная философия.

Тема: Сучасна НТР і екологія Зміст






Вступ



Поняття "НТР" і "екологія", що винесені в заголовок цієї роботи, за своєю суттю та змістом, не можуть існувати
самі по собі, тобто окремо від третього елемента – людини. Саме людина є єдиною рушійною силою
науково-технічної революції, саме людина є головною причиною того, що останнім часом порушилась і продовжує
порушуватися екологія планети.

В даній роботі вплив НТР на екологію буде розглянутий як раз з точки зору діяльності людини, яка створила такі
умови проживання в нашому загальному домі – планеті Земля – що останнім часом все частіше підіймаються голоси
проти подальшого науково-технічного розвитку людства.

Проблеми, які виникли під час глобального використання людьми досягнень науки і техніки, примушують нас
замислиться над подальшою долею населення Землі.



1. СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ "НТР" І "ЕКОЛОГІЯ"



Сучасний етап розвитку людства тісно пов'язаний з таким явищем в житті суспільства як науково-технічний
прогрес (НТП). НТП можна тлумачити як процес нагромадження та практичної реалізації нових наукових і технічних
знань, цілісну циклічну систему "наука – техніка – виробництво", що охоплює кілька стадій: фундаментальні
теоретичні дослідження; прикладні науково-дослідні роботи; дослідно-конструкторські розробки; освоєння
технічних нововведень; нарощування виробництва нової техніки до потрібного обсягу, її застосування
(експлуатація) протягом певного часу; техніко-економічне й соціальне старіння виробів, їхня постійна заміна
новими, ефективнішими зразками.

Науково-технічний прогрес у буквальному розумінні означає безперервний взаємозумовлений процес розвитку науки
і техніки; у ширшому суттєво-змістовому значенні – це постійний процес створення нових і вдосконалення
існуючих технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.

Безперечно, людство в процесі свого історичного розвитку, постійно створювало нові механізми, знаряддя праці.
В минулому є відомими промислові перевороти, які були пов'язани з використанням пари, електрики. Поступово
людство навчилося плавати по морю, літати над землею. Значними науковими відкриттями характеризується кінець
ХІХ – початок ХХ століття, коли були відкриті і впровадженні в життя людини радіо, телеграф, автомобіль, літак
та інші предмети технічної сфери, які в значній степені змінили спосіб існування людей. С середини 50-х років
ХХ століття, за оцінками вчених, спостерігається настільки значне прискорення НТП, що постала можливість
говорити не про звичайний рух науково-технічного просування вперед, а про його стримкий, стрибкоподібний
розвиток – науково-технічну революцію.

Науково-технічна революція (НТР) відбиває докорінну якісну трансформацію суспільного розвитку на засаді
новітніх наукових відкриттів (винаходів), що справляють революціонізуючий вплив на зміну знарядь і предметів
праці, технології, організації та управління виробництвом, характер трудової діяльності людей.

Зміст сучасної НТР найбільш повно розкривається через її особливості, зокрема:

• перетворення науки на безпосередню продуктивну силу (втілення наукових знань у людині, технології і техніці;
безпосередній вплив науки на матеріальне виробництво та інші сфери діяльності суспільства);

• новий етап суспільного поділу праці, зв'язаний з перетворенням науки на провідну царину економічної і
соціальної діяльності, що набирає масового характеру (наука перебрала на себе найбільш революціонізуючу,
активну роль у розвитку суспільства; сама практика потребує випереджаючого розвитку науки, оскільки
виробництво все більше стає технологічним утіленням останньої);

• прискорення темпів розвитку сучасної науки і техніки, що підтверджується скороченням проміжку часу від
наукового відкриття до його практичного використання;

• інтеграція багатьох галузей науки, самої науки з виробництвом з метою прискорення й підвищення ефективності
всіх сучасних напрямків науково-технічного прогресу;

• якісне перетворення всіх елементів процесу виробництва – засобів праці (революція в робочих машинах, поява
керуючих машин, перехід до автоматизованого виробництва), предметів праці (створення нових матеріалів з
наперед заданими властивостями; використання нових, потенційно невичерпних джерел енергії), самої праці
(трансформація її характеру та змісту, збільшення в ній частки творчості).

На сьогоднішній день НТР дала людству нові джерела енергії, нові матеріали, транспортні засоби і, навіть
продукти, які людина вживає в їжу. Якісний стрибок зробили інформатизація суспільства, генетика,
комп'ютерізація.

У людей з'явилися нові можливості пересування в просторі, майже необмеженного використання енергії, що було
пов'язано з розробкою атомних і ядерних технологій. Життя тієї частини людства, яке винайшло і розпочало
активно використовувати наукові винаходи, стало набагато комфортнішим і зручним. Знизилася частка ручної та
важкої праці – на сьогоднішній день є відомими цілі заводи-автомати, де продукцію від початку до кінця
виробляють машини, а люди виконують лише роль контроля за ними.

Розширилися комунікативні можливості людства. З'явилися засоби передачі інформації глобального масштабу –
Інтернет, супутникове телебачення, стільниковий зв'язок.

Але вже сьогодні подібний розвиток науково-технічного прогресу все більш і більш викликає почуття сумнівів і
навіть тривоги. З'являється, що досягнення НТР мають не тільки позитивні, а й дуже негативні наслідки.

Науковці з кожним роком надають все більше даних щодо порушень екологічного балансу на планеті. Становляться
відомими варварські випадки бездумного знищення природи, шкідливого впливу на неї з боку сучасних технологій.
Людство все частіше починає говорити про зруйнування природного баланса на Землі, про порушення екології.

Екологія, в самій прямій постановці питання, – це сучасна наука про співвідношення живих організмів на
планеті, але останнім часом, це поняття все частіше вживається для позначення природного балансу між
елементами земної сфери як цілісної системи.

Термін "екологія" був запропонований німецьким натуралістом Е. Геккелем (1834 – 1919) в 60-х роках ХІХ ст. В
перекладі з грецької "еко" означає "дім". Таким словом Геккель хотів привернути увагу на те, що планета Земля
– це наш спільний дім, в якому потрібно підтримувати гідний порядок і безпеку.

Об’єктами досліджень екології є організм, популяція організмів, їх види та екосистема у нерозривній єдності з
природним середовищем – все, що становить біосферу.

З ХХ століття екологія набула особливого значення як наукова основа раціонального природокористування і
охорони живих організмів. З 70-х років минулого століття виникає екологія людини, або соціальної екології,
яка почала вивчати закономірності взаємовпливу суспільства і оточуючого середовища, а також практичні проблеми
її охорони.

Екологічні проблеми, які з'явилися у сучасному суспільстві завдяки непродуманому використанню наукових
технологій, стали причинами виникнення різноманітних суспільних рухів за збереження екології (рух "зелених" та
ін.).


2. ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЕКОЛОГІЮ



Отже, екологічні проблеми відносяться до числа глобальних проблем людства, що вимагають негайного вирішення.
Американські біологи провели оцінку стану основних природних систем Землі за 100-бальною шкалою якості, в якій
за початкову точку відліку було взято 100 балів (нормальний стан), а кінцева – 0 балів (катастрофічний стан).
Ними були одержані наступні результати: по ґрунтах – 80; по воді – 40; по повітрю міст – 35 балів. Це свідчить




загрузка...
© 2007-2021 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel