Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Моделі самозбереження та цінності здоров’я сучасної української молоді» (ID:33464)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       27 стр.
Размер в архиве:   185 кб.

Заказ 2773


Дипломна робота


„Моделі самозбереження та цінності здоров’я сучасної української молоді”.

Зміст
Р Е Ф Е Р А Т


В даній роботі на прикладі молодіжного середовища розглянуті такі аспекти в області охорони здоров’я як
здійснення самозберігаючої поведінки окремими індивідами. Дослідження було спрямовано на апробацію
чотирьохвидової моделі поведінки молодих людей в сфері здоров’я, відповідно до якої реалізується захист та
підтримання функціонального стану організму, психічне, душевне та фізичне здоров’я. В роботі використані
матеріали досліджень російських і українських соціологів, результати статистичних, демографічних та
соціологічних проектів та розробок.

В ході проведення дослідження вивчено та узагальнено розуміння здоров’я як соціальної цінності, виявлено
ставлення молоді до його збереження, їх відношення в цьому аспекті до себе, до оточуючих людей, до суспільства
в цілому.

В ході проведеного дослідження встановлена типологізація самозберігаючої поведінки в групі респондентів з
числа працівників Дніпропетровського відділення ООО “Комерційного банку "Дельта"”, що надало змогу визначити
степінь розповсюдження шкідливих звичок у молодіжному середовищі, їх вплив на загальний стан та працездатність
індивіда.

В ході емпіричного дослідження був застосований як основний метод анкетування, що дозволило виявити відношення
молоді до свого здоров’я, ставлення до активного образу життя, ранжувати цінності молоді в цій сфері. За
допомогою цього методу стало можливим визначення ставлення молоді до перспектив розв’язання цих проблем в
масштабі усього соціуму, висловити свої пропозиції до покращення та вдосконалення молодіжної політики в сфері
здоров’я.


Вступ


Актуальність теми. Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останнє десятиріччя свідчить про
те, що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією, старінням
населення та зменшенням середньої тривалості життя. Особливе занепокоєння викликає стан здоров’я нації в
цілому, що має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Показники здоров’я
населення України сьогодні настільки погіршилися, наблизившись до критичних, що їх можна оцінити як загрозу
національній безпеці. Смерть від нещасних випадків, отруєнь, травм займає перше місце в структурі причин
смертності українців. У результаті неприйняття заходів для збереження демографічного потенціалу Україна ще
більш відстає від розвинутих держав світу. Тривалість життя населення України наближається до аналогічного
показника в країнах Південної Америки (67 і 73 роки) [27, с. 45].

Найбільш страждає від кризових явищ найуразливіша частина соціуму – діти і молодь. За даними управління
охорони здоров’я, більше 60% дітей, які у 2007 році вступили до школи, мають ті чи інші порушення соматичного
та психічного характеру. У віковій структурі найбільший рівень захворюваності відмічається у дітей віком від 7
до 14 років. Цілком зрозуміло, що в подальшому ця категорія дорослішає і ці негативні показники переносяться
на більш дорослих індивідів – студентів та працюючу молодь. У структурі захворюваності дітей віком від 0 до 14
років перше місце займають хвороби органів дихання (62,19%), на другому місці – інфекційні та паразитарні
хвороби (5,9%) і хвороби шкіри та підшкірної клітковини (5,6%), третє місце посідають хвороби органів
травлення (4,1%). Показники захворюваності підлітків 15-18-літніх показують незначне зниження. У структурі
захворюваності підлітків цієї вікової групи перше місце належить хворобам органів дихання (46,2%), на другому
місці хвороби шкіри та підшкірної клітковини (7,5%;), на третьому – травми та отруєння (6,4%) [26, с. 9].

Щодо сільської молоді, то на жаль, вона також не може похвалитися добрим здоров'ям та його сприятливими
тенденціями – за останні десять років поширеність хвороб лише серед сільських підлітків (15-17 р.) зросла
майже на третину (31,8%). Кількість звертань підлітків сільської місцевості до медичних закладів із приводу
всіх захворювань становить щорічно близька 12 тис. у розрахунку на кожні 10 тис. підлітків. Загалом як
первинна, так і загальна захворюваність підліткового населення сіл нижча, ніж у містах. Це значною мірою
обумовлено меншою кількістю звертань і неповним виявленням патології на селі, що пов'язано з недостатньою
чисельністю та укомплектованістю сільських амбулаторно-поліклінічних закладів “вузькими” спеціалістами,
підлітковими терапевтами тощо. Як свідчать результати вибіркових соціально-демографічних обстежень, які
проводить Держкомстат України, основна маса (81%) сільської молоді не має можливості отримати відповідне
медичне обслуговування за місцем проживання. При цьому науковці Інституту охорони здоров'я дітей і підлітків
АМН України стверджують, що останнім часом стан здоров'я підлітків у сільській місцевості гірший, ніж у
міських поселеннях. На фоні певного зниження захворюваності й поширеності хвороб інфекційної та паразитарної
патології, хвороб ока та його придаткового апарату, ендокринної системи, значно зростає захворюваність і
поширеність новоутворень, розладів психіки та поведінки, хвороб органів травлення. Зростає також поширеність
хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини, систем кровообігу, частота вперше виявлених вад
розвитку [26, с. 10].

Епідемічна ситуація щодо поширення в Україні ВІЛ/СНІД в останні роки ускладнилася. З офіційно встановленим
діагнозом ”ВІЛ-інфекція” налічується 2879 дітей. Майже всі вони інфіковані своїми матерями, які найчастіше
мають молодіжний вік. Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих дітей спостерігається у Донецькій,
Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській областях та Автономній республіці Крим. Слід відзначити, що
насправді становище щодо захворювань ВІЛ/СНІД незрівнянно гірше, ніж його представляють дані офіційної
статистики. В Україні за оцінками національних і міжнародних (ЮНЕЙДС, ВООЗ) експертів, кількість
ВІЛ-інфікованих громадян визначається у межах 370-530 тис. чол., тобто не менше як 1 % дорослого населення.
Щодо хвороб, які передаються статевим шляхом, то слід констатувати, що протягом останніх років відбувається
певне зниження захворюваності на сифіліс, гонорею тощо. Вирівнюється також співвідношення між хлопчиками та
дівчатами, хворими на сифіліс. Але загалом захворюваність підлітків хворобами, що передаються статевим шляхом
є досить високою. Потребує особливої уваги захворювання підлітків на туберкульоз – протягом останніх 10 років
в Україні спостерігається неухильне зростання захворюваності на туберкульоз цієї вікової групи.

Виходячи із важливості здоров’я в житті суспільства, різні аспекти здоров’я та його збереження знаходились і
знаходяться під прискіпливою увагою науковців. В закордонній практиці дослідження здоров’я відомими є роботи
К. Купера (значення оздоровчої практики в діяльності людини), К. Ніші (здоровий образ життя), З. Вендровська
(медико-соціальні аспекти діяльності професійних груп), З. Пулкінен (вплив екологічних факторів на здоров’я
людини), Р. Банністер (здоров’я в системі інформаційних технологій), С. Дж. Маттіус (методологічні питання
здоров’я).

Теоретичну базу вітчизняних досліджень цього явища було закладено в рамках колишнього СРСР, коли
фундаментального значення набули роботи радянських вчених: Г.Л. Апанасенко, М.М. Амосова, Л. С. Виготського,
П. Ф. Лесгафта, М.О. Семашко.

Значного розвитку аспекти збереження здоров’я набули в працях сучасних російських дослідників:
теоретико-методологічні питання, пов'язані з цією сферою (Л.Є. Анісімова, Д.Д. Венідіктов, П.П. Денісенко,
О.В. Дмітрієва, Г.П. Макарова, В.Н. Кудрявцева, Ю.П. Лісіцин, В.Д. Ліщук, Л.А. Сабурова, А.В. Сахно,
Ф.П. Смірнов, Б.Г. Юдін); дослідження економічних, юридичних, соціально-політичних проблем здоров'я в умовах
ринкової економіки (І.Б. Назарова, Н.В. Сергєєв, С.Ю. Сидоріна, Л.П. Ципленкова, Р.Ю. Шульга), проблеми
здоров'я окремих груп населення – інвалідів, підлітків, молоді, людей похилого віку (Н.Л. Антонова,
І.В. Журавльова, О.В. Краснова, Т.З. Козлова, Л.А. Пономарьова, Д.Б. Раднаева, Л.С. Шилова); вивчення
соціально-демографічних і соціально-психологічних особливостей окремих груп населення, так званих груп ризику
– підлітків, молоді, що вживають наркотики, алкоголь, мають захворювання, що передаються статевим шляхом
(І.В.Журавльова, Л.Ю. Іванова, В.В. Касаткіна, Н.Є. Русанова, О.В. Тюсова); дослідження самозберігаючої
загрузка...
© 2007-2021 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel