Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Поняття та теорії особистості в соціальних науках» (ID:33457)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   26 кб.

Заказ 4043. Соціологія


Питання 24. Поняття та теорії особистості в соціальних науках Зміст
Вступ


Один стародавній мудрець казав, що для людини немає цікавішого об'єкту, ніж сама людина. Д. Дідро вважав
людину вищою цінністю, єдиним творцем всіх досягнень культури на землі, розумним центром всесвіту, тим
пунктом, від якого все повинне виходити і до якого все повинне повертатися.

Людину вивчають багато наук: філософія, психологія, соціологія, педагогіка, біологія, етнологія, історія та
ін. В кожній науці є свій аспект у її дослідженні. З цього переліку можна сказати, що лише філософія робить
спробу осягнути людину як цілісне утворення, як одне з явищ оточуючого світу. Інші намагаються відокремити з
цього цілісного поняття, свою ділянку дослідження, яке визначає їх науковий предмет.

Соціологічна наука досліджує людину як частку суспільства, як суб’єкт і об’єкт соціальних взаємозв’язків. За
відносно невеликий термін існування соціології особистості як галузі наукових знань накопичений значний
теоретичний і практичний матеріал стосовно людини і її становища у суспільстві, розроблені певні теорії,
концепції, моделі і типи поведінки. Головний аспект розгляду людини в соціології – дослідження її як
особистості – активного учасника соціальних відносин.


1. Розвиток теорії особистості в рамках соціологічної науки.Соціологія особистості (або соціологічна теорія особистості) відноситься до однієї з соціологічних теорій
середнього рівня. Головне завдання її як спеціальної соціологічної теорії полягає в тому, щоб пояснити
особистість в контексті функціонування та розвитку суспільного життя. Крім того, вона розкриває складні
механізми формування особистості різноманітними соціальними утвореннями, механізми її зворотного впливу на
соціальний світ та її участі у змінах, перетворенні та розвитку соціальних відносин в суспільстві.

Український соціолог О.О. Якуба пише: „Проблема особистості – одна з найважливіших в сучасній соціології.
Неможливо аналізувати соціальні процеси, функціонування і розвиток соціальних систем, не звертаючись до
дослідження суті особистості як суб'єкта соціальної поведінки і суспільних відносин, не вивчаючи потреби,
інтереси, духовний світ особистості, не аналізуючи складні і різноманітні її зв'язки з соціальною мікро- і
макросередовищем” 


Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. Харків, Константа, 1996. с. 86..

Соціологічна теорія особистості займається вивченням особистості в усіх її суспільних проявах. Предмет її
розгляду – дослідження особистості як об’єкта і суб’єкта соціальних відносин на рівні взаємозв’язків із
соціальними спільнотами. До основної проблематики, що перебуває в руслі досліджень соціологічної теорії
особистості відноситься:

Формування та розвиток потреб особистості у нерозривному зв’язку із функціонуванням і розвитком соціальних
спільностей;

Вивчення закономірностей взаємозв’язку особистості із суспільством, групою, колективом;

Вивчення регуляції та саморегуляції її соціальної поведінки.

Соціологія особистості складається з численних соціологічних концепцій, які у завершеному вигляді сформувалися
в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

1) Однією з перших теорій, яка дала характеристику людині як соціальному об’єкту, стала марксистська теорія
особистості.

Основними принципами цієї теорії є встановлення залежності особистості від об’єктивних суспільно-економічних,
соціально-культурних та предметно-діяльних особливостей її соціалізації, внаслідок чого найважливішого
значення набуває соціальна типологія особистості, тобто виявлення її суттєвих рис, зумовлених способом її
життєдіяльності.

Природа особистості у цій теорії розглядається як складний комплекс взаємозв’язку соціального, психологічного
і біологічного. На відміну від інших, ця концепція визначає в особистості не фізичну природу, а її соціальні
якості. Тому, виходячи з цієї теорії, сутність особистості становить сукупність усіх суспільних відносин, а
кожна людина – це продукт суспільства, своєї епохи, носій виробничих, класових, сімейних, національних,
політичних, релігійних та інших суспільних відносин. При цьому вважається, що соціальні якості, як
основоположні, не вичерпують особистість людини. В її формуванні важливу роль відіграють біологічні та інші
якості. Таким чином, згідно з марксистською теорією індивід є продуктом суспільства, тобто спільної діяльності
людей. З’являючись на світ, людина не має свідомості, природжених ідей. Вони виникають як відображення людиною
нових суспільних відносин, відповідного стану матеріальної і духовної культур, що склалися історично.

Отже, соціальна типологія особистості є породженням та відображенням соціальної структури суспільства. Більше
того, властивості і риси особистості зумовлюються історичним типом суспільства (феодальним, капіталістичним,
соціалістичним), її належністю до відповідного суспільного класу (робітники, селяни тощо), а також
особливостями національного характеру, специфікою умов та змістом праці. Йдеться тут про виділення так званих
соціальних типів особистості, які співвідносяться з особливостями культури, з природою суспільно-економічних
формацій.

2) Поряд із марксистською, однією з перших соціологічних і соціально-психологічних концепцій особистості, що
виходили не з внутрішніх характеристик людини, а з визнання вирішального значення взаємодії індивідів, була
теорія „дзеркального „Я”, розроблена американським соціологом Ч. Кулі (1864 – 1929) і систематизована
Дж. Мідом (1863 – 1931). На думку Кулі, дзеркальне "Я"  – це відчуття особистої визначеності, що формується у
людини в результаті спілкування з іншими людьми. Воно синтезує в собі „уявлення інших людей про мене”;
„уявлення про те, як інший оцінює мій образ”; „відчуття власного „Я”. Для цієї теорії характерна надмірна
абсолютизація між особистісного спілкування у малих групах, відірваність особистості від предметної діяльності
і взаємовідносин із соціальною системою, до якої належить мала група.

3) Ряд соціологічних конструкцій особистості об’єднується навколо теорії ролей. Серед тих, хто так чи інакше
причетний до розробки цієї теорії, відомі західні науковці Р. Лінтон, Я. Морено, Дж. Мід, З. Фрейд,
Т. Парсонс. Особистість трактується цією теорією як „функція від тієї сукупності ролей, які виконує індивід у
суспільстві”. Отже, в процесі соціалізації особистість засвоює різні аспекти поведінки (ролі) людей у
суспільстві і, таким чином, стає особистістю.

4) Досить поширеною є думка про те, що особистість – результат засвоєння людиною правил життя і поведінки в
суспільстві. Її найпослідовніше викладено в необіхевіористській концепції, що розглядає особистість як просту
сукупність соціально прийнятих реакцій на сукупність соціальних стимулів.

5) У теоріях соціальної установки особистість розглядається як результат соціальних установок. Засвоюючи їх,
людина виробляє в собі установку на те, щоб бути особистістю. У зарубіжної соціології термін „соціальна
установка” вперше був ужитий американським соціологом Вільямом Томасом (1863 – 1947) і польським філософом та
соціологом Флоріаном Знанецьким (1882 – 1953) у спільній праці „Польський селянин у Європі і Америці”. Під
соціальною установкою вони розуміли психологічне переживання індивідом цінності, значення, змісту соціального
об’єкта, стан свідомості індивіда стосовно певної цінності. Запроваджено цей термін до наукового обігу для
аналізу зв’язків між індивідом і соціальною організацією. У сучасній західній соціології теорію соціальної
установки широко використовують у прикладних дослідженнях, особливо при вивченні суспільної свідомості й
політичної поведінки виборців під час виборчих кампаній.

6) Ряд сучасних поглядів на особистість об’єднано під назвою „концепції соціального характеру”. Сформувалися
ці концепції в основному в ході полеміки за натуралістичними тлумаченнями характеру людини, запропонованими
австрійським психологом і соціальним мислителем Зиґмундом Фрейдом (1856 – 1939). Фрейд вважав, що поведінка
людей є наслідком її природних сексуальних потягів. Полемізуючи з ним, Еріх Фромм показав, що основний підхід
до вивчення людської особистості повинен ґрунтуватися на розумінні ставлення людини до світу, інших людей,
природи і до самої себе. У сучасній західній соціології аналіз різних типів соціального характеру посідає
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel