Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Програма соціологічного дослідження» (ID:33165)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

Заказ (2656) Соціологія


Тема 59: Програма соціологічного дослідження.


Зміст


ВступБудь-яка діяльність людини вимагає до себе планомірного, систематизованого підходу. Попередньо розроблений
план, програма сприяє врахуванню всіх моментів, які необхідно виконати під час роботи. Глибоке продумування
всіх дій не дозволяє забути та пропустити всього, що потрібно для виконання справи. Тим більш, таке
впорядковування своїх дій необхідно для організації та проведення соціологічного дослідження, яке за своїм
обсягом і важливістю відноситься до найскладніших наукових розробок.

Програма соціологічного дослідження як раз і виконує таку функцію: вона узгоджує дії всіх його учасників,
обґрунтовує науковий підхід до проблеми, що вивчається, відображає світоглядні принципи її вирішення.
Правильне складання програми являється необхідною умовою успішного проведення соціологічного дослідження.
1. ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇСоціологічне дослідження – це система логічно послідовних методологічних, методичних і
організаційно-технічних процедур, пов’язаних між собою єдиною метою: отримати достовірну інформацію про ті
соціальні явища або процеси, що вивчаються, про тенденції або суперечності їх функціонування і розвитку, щоб
ці дані могли бути використані в практиці соціального управління різноманітними галузями суспільного життя.
Іншими словами, соціологічне дослідження – це складний процес пізнавальної діяльності, в ході якої дослідник
послідовно здійснює перехід від одних якісних етапів пізнання до інших, від нерозуміння сутності соціального
об’єкта, що досліджується, до отримання необхідних і достовірних знань про нього.

Цей процес об’єднує як теоретико-методологічний, так і емпіричний рівні пізнання, що відповідно забезпечує
його цілісність і дає конкретне уявлення про будь-які сторони соціальної реальності, про різноманітні види
суспільної діяльності людей.

Проведення соціологічного дослідження обов’язково розпочинається з розробки його програми.

Програма соціологічного дослідження – це науковий документ, який являє собою виклад теоретико-методологічних
передумов (загальної концепції) дослідницьких операцій. Програма є результатом першого етапу будь-якого
соціологічного дослідження – його підготовки.

Програму можна розглядати не тільки як документ. Певною мірою вона також є методологічною моделлю
дослідження, в якої фіксуються методологічні принципи, мета і завдання дослідження. В процесі розробки
програми створюється в першу чергу гносеологічна модель дослідження, а також вирішуються питання його
методології, методики і техніки. Будь-яка програма соціологічного дослідження повинна відповідати наступним
основним вимогам: теоретико-методологічної обґрунтованості; структурній повноті (тобто наявності усіх
необхідних структурних елементів); логічності і послідовності її складових і фрагментів; гнучкості; чіткості;
зрозумілості для нефахівців.

Загальна мета соціологічного дослідження обумовлює зміст і структуру його програми. Метою теоретичних
соціологічних досліджень є сприяння вирішенню соціальних проблем шляхом розробки нових підходів до їх
вивчення, а метою прикладних досліджень – практичне вирішення поставлених соціологічних проблем із подальшим
запропонуванням конкретних способів дій у визначений строк. Теоретико-прикладні і суто прикладні соціологічні
дослідження мають переважно емпіричний характер, вони є підґрунтям досліджень теорій середнього рівня
(спеціальних і галузевих) і вищого рівня (загальнометодологічних, фундаментальних).

Відповідно до цього, програма як модель дослідження має певні функції.


Сурмін Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований, К., МАУП, 2000. С.90.

Методологічна функція заключається у тому, що з наявної бази існуючих концептуальних підходів і аспектів
бачення об’єкта, програма визначає конкретну методологію, яка буде застосовуватися в ході проведення
дослідження.

Методична функція передбачає конкретизацію і обґрунтування методів дослідження, тобто отримання соціологічної
інформації, а також її аналізу і обробки.

Гносеологічна функція забезпечує зниження рівня невизначеності в розумінні досліджуємого об’єкту після
розробки програми в порівнянні з його розумінням до її розробки.

Моделююча функція полягає в уявленні об’єкту як особливої моделі соціологічного дослідження, основних його
аспектів, етапів і процедур.

Програмуюча функція заключається в розробці програми як такої, яка уявляє собою специфічну модель
дослідницького процесу, котра також оптимізує і впорядковує діяльність науковця.

Нормативна функція вказує на наявність певної програми, яка побудована в відповідності з встановленою
структурою, як основної вимоги і ознаки науковості соціологічного дослідження. Програма завдає нормативні
вимоги соціологічної науки по відношенню до конкретного дослідження.

Організаторська функція має на увазі розподіл обов’язків між членами дослідницького колективу, поділення та
впорядкування праці кожного соціолога, контроль за ходом дослідницького процесу.

Евристична функція забезпечує пошук і отримання нового знання, процес проникнення до суті вивчаємого об’єкту,
відкриття глибинних пластів, а також перехід від незнання до знання, від помилкових поглядів до істини.

Вважається, що методологічна та методична функція програми є основними її функціями, а решта – лише
конкретизує їх. Методологічна функція забезпечує теоретико-методичну цілісність дослідження
(науково-пізнавальний рівень), а методична функція забезпечує ефективність співпраці учасників дослідження,
розподіл роботи між ними задля наукового і науково-практичного результату (науково-організаційний рівень).

Основні функції програми знайшли своє відображення в наступних головних розділах програми: 1) методологічний;
2) процедурний (або методичний) – Схема1.


2. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ ПРОГРАМИПрограма соціологічного дослідження є теоретико-методологічною основою виконання процедури кожного
дослідження. Відповідно до цього, цей науковий документ являє собою виклад теоретико-методологічних передумов
(загальної концепції) дослідницьких операцій. Останні ґрунтуються на основі цілі, гіпотез, певних правил,
процедури, технології, логічної послідовності самих операцій з метою перевірки ходу досліджень та їх
наслідків.

Методологічний розділ програми забезпечує теоретико-методологічну орієнтацію дослідника в його діяльності. Цей
розділ програми включає у себе наступні елементи: формулювання проблемної ситуації; визначення об’єкта і
предмета дослідження; з’ясування цілі і завдань пізнавальної діяльності; визначення або інтерпретація основних
понять і категорій; попередній аналіз предмету дослідження в цілому; висування та обґрунтування гіпотез
загрузка...
© 2007-2021 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel