Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Поняття об’єкту та суб’єкту управління» (ID:33071)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

Заказ 2142. Психологія та соціологія управління


Тема: Поняття об’єкту та суб’єкту управління Зміст

Вступ


Управління як соціальне явище з’явилося в давні часи і було пов’язане з удосконаленням координації колективної
праці людей в різноманітних сферах життєдіяльності. З тих пір існувало немало спроб науковців осмислити цей
феномен, відшукати шляхи та методи найоптимальнішого та найефективнішого управління. Кібернетичний підхід,
який виник в середині ХХ століття, надав нового розвитку науковим пошукам. Система стала розглядається в
кібернетиці як упорядкування елементів, головними з яких є керівна та підлегла підсистеми. Звідси бере свій
початок розгляд управління як вплив суб’єкта на об’єкт управління. Незважаючи на зовнішньо просту схему такого
впливу, вона має численні аспекти свого функціонування, багатоманітні характеристики як суб’єкту, так і
об’єкту управління, про що і піде мова в цій роботі.


1. Системний підхід до визначення суб’єкту та об’єкту управління.


Одним із найбільш поширених підходів в науці з визначення феномену управління є розуміння його в вигляді
системи. Відповідно до такого підходу соціальна організація розуміється як система, котра включає ряд
взаємозв'язаних і взаємозалежних підсистем, які забезпечують функціонування її як цілісності. Кожна з цих
підсистем, у свою чергу, може розглядатися як певна система і т.д. Основними елементами такої системи
виступають об’єкт і суб’єкт управління (Схема 1). Суб’єкт управління – це регулююча система (підсистема
загальної системи), об’єкт управління – регульована система (підсистема). Важливо підкреслити, що будь-яка
соціальна організація є відкритою системою, яка динамічно взаємодіє з навколишнім середовищем.

.


Ця схема показує, що принципово процес управління характеризується двома основними складовими: управляючою
системою (суб’єктом) і об'єктом управління. Цими складовими можуть бути керівник і підлеглий, диспетчер і
заводські цехи, людський мозок і керовані ним через нервову систему органи. Управління забезпечує безперервну
і цілеспрямовану дію на керований об'єкт, яким може бути колектив або окрема особа. Управління є процес, а
система управління – механізм, який забезпечує цей процес. Основна особливість процесу управління – єдність і
взаємозв'язана його складових частин, що забезпечується зворотним зв'язком. В цьому випадку управління
здійснюється за замкненим циклом.

Подібна схема управління діє на всіх рівнях діяльності, починаючи з найширшого – управління в масштабі соціуму
– і закінчуючи управлінням малою групою (виробничою, учнівською, групою одноліток). Навіть на рівні „людина –
людина”, процес управління завжди можна уявити у вигляді впливу суб’єкта на об’єкт (наприклад, в ході
постановки завдання майстром робочому, або в ході психологічної маніпуляції однією людиною іншої).

Наприклад, соціологія розглядає соціальне управління в масштабі усього соціуму: „Управління є впливом суб’єкту
на об’єкт заради досягнення певної мети...У суспільстві регулюючою системою виступає суб’єкт управління, а
регульованою системою – об’єкт управління. Управління постає як специфічна соціальна діяльність, спрямована на
розвиток соціальної системи в цілому, на регулювання взаємодії всіх її компонентів. У такому широкому
розуміння об’єктом цієї діяльності виступає вся система суспільних відносин” 


Щекин Г.В. Теория социального управления, К., МАУП, 1996. – С. 25..

Кожний з керованих об'єктів також є системою, що складається з окремих, але взаємозв'язаних частин, елементів.
Причому система набуває нових властивостей, якими не володіють елементи, з яких вона складається. Так, натовп
– це не сума окремих осіб, це нове соціальне утворення, новий організм з своїми особливостями, який
підкоряється іншим законам, ніж входячи до неї окремі люди. У загальному випадку система складається з безлічі
взаємозв'язаних елементів, кожний з яких має притаманні йому властивості, але в цілому всі вони діють
цілеспрямовано.

Таким чином, управління, якщо його розглядати як систему, уявляє собою вплив суб’єкта на об’єкт управління.
Суб’єктом управління виступають керівники, управлінські структури, які по каналах зв’язку віддають сигнали
(команди, накази) керованим ними об’єктам управління. В соціальних системах і суб’єктом, і об’єктом управління
виступають люди, соціальні групи з їх соціально-психологічними характеристиками.


2. Особистість та колектив як суб’єкти управління.


Психологія та соціологія в якості суб’єктів управління найчастіше за усе розглядають такі поняття як
„особистість” та „колектив”. Це визначається тим, що управління може носити як груповий, так і індивідуальний
характер. Найчастіше керівником є окрема особа, однак існує багато прикладів, коли управління здійснюється
групою осіб (рада директорів, виконавчий комітет, збори представників). Групове управління може носити і
неформальний характер – групові норми, моральні правила та традиції здатні впливати на діяльність та поведінку
конкретних людей не гірше за офіційні управлінські структури. Те ж саме може стосуватися й окремої особи –
дуже часто в організаціях спостерігається негласне суперництво між її формальним (офіційним) керівником і
неформальним лідером колективу.

Головним в характеристиці суб’єктів управління є визначення їх функцій. Під функцією суб’єкту управління
розуміють "сукупність однорідних задач, що повторюються, які необхідно вирішити для забезпечення нормальної
життєдіяльності системи, її переводу з одного стану в інше, що найбільш повно відповідає існуючим вимогам" 

Щекин Г.В. Теория социального управления, К., МАУП, 1996. – С. 34..

При класифікації функцій керівника використовуються різні критерії. Багато дослідників, кажучи про ці функції,
розглядають послідовно стадії управлінського циклу. Початок такого підходу відноситься ще до робіт одного з
основоположників наукової організації праці і управління на Заході А. Файоля, який виділяв наступні елементи
"адміністративних операцій": 1) передбачення; 2) організація; 3) розпоряджання; 4) узгодження; 5) контроль.

У ряді робіт вітчизняних авторів розглядаються функції суб'єкта управління відповідно до етапів управлінського
циклу. Приведемо як приклад два найгрунтовніших переліку цих функцій. До їх числа, на думку Ю.А. Тіхомірова,
відносяться: а) організація управляючої системи; б) вибір цілей; в) прогнозування; г) планування; д)
інформація; е) рішення; ж) організаційна і масова діяльність; з) контроль; і) оцінка ефективності управління.

В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: а) вироблення і ухвалення управлінського
рішення; б) організація; в) регулювання і корегування; г) облік і контроль. До цього переліку він додає ще
одну функцію, відповідну не одній якій-небудь окремій стадії управління, а всьому управлінському циклу в
цілому. Це функція збору і перетворення інформації. В.Г. Афанасьєв і Ю.А. Тіхоміров підкреслюють відносність
виділення вказаних функцій на окремі групи, оскільки в реальній практиці управління всі функції нерозривно
пов'язані одна з одною та взаємо переплетені.

На відміну від фахівців з управління, психологи і соціологи, розглядаючи функції керівника, беруть за основу
класифікації не управлінський цикл, а всю структуру діяльності керівника в трудовому колективі. При цьому
очевидно, що керівник повинен розглядатися не тільки в рамках своєї адміністративної ролі, але також з
урахуванням всього різноманіття його соціально-політичних і виховних обов'язків. До числа перших робіт в
загрузка...
© 2007-2021 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel