Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Специфіка співвідношення між соціальною службою та клієнтом» (ID:33004)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   32 кб.

Заказ 1806.


Вторая работа из п’яти


Предмет – організація діяльності соціальних служб.


Тема: Специфіка співвідношення між соціальною службою та клієнтом. Зміст


Вступ


Соціальна робота як професія виникла в Україні близько п’ятнадцяти років тому. Поява нового фаху була
спричинена масштабними змінами у нашому суспільстві, пов’язаними із соціальною кризою та, як наслідок цього,
появою вразливих груп населення, які потребували професійної допомоги та підтримки – і не лише матеріальної.
Соціально-економічна криза супроводжувалась ідейною: руйнувались ідеологічні принципи та догми, звичні для
суспільства, відбувалася втрата почуття внутрішньої визначеності та стабільності. В таких умовах з’являлися
нові соціальні інститути, формувалися нові взаємовідносини між ними. Соціальні служби, які з’явилися в цей
час, стали знаряддям соціальної політики держави, яка проголосила курс на підтримку та соціальну допомогу тим,
хто її потребує в нових соціально-економічних умовах. Крім того, такого підходу вимагало і світове
співтовариство, де втілення принципів гуманізації та соціального захисту мало багаторічний досвід та
практику.

Сучасні соціальні служби в Україні – це комплекс соціальних служб, які створюються відповідно до потреб
найменш захищених членів суспільства і реалізують певні напрями соціальної роботи, орієнтовані на надання
допомоги клієнтам у подоланні складних життєвих обставин. Взаємовідносини між соціальними службами і їх
клієнтами тільки формуються, знаходять своє законодавче підтвердження. Все більше різноманітних суб’єктів
соціальної структури суспільства становляться втягнутими у благородну справу допомоги людям, їх підтримки та
допомоги знайти своє місце у новому сучасному житті. Специфіка співвідношення між соціальними службами та
клієнтами потребує всебічного розгляду, аналізу з метою подальшого вдосконалення форм і методів соціальної
роботи.1. Теоретичні основи діяльності соціальних служб в інтересах клієнтів.


Відповідно до Конституції України, наша країна визначена як „суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава” 


Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. –
№30. – стаття 1.. Термін „соціальна держава” несе велике змістовне навантаження: воно пов'язано із соціальним
життям людей, підкреслює, що держава бере на себе турботу про матеріальний добробут громадян, здійснює
функцію регулювання економіки з обов'язковим урахуванням екологічних вимог, забезпечує захист економічних і
соціальних прав людини. Таку політику по відношенню до своїх громадян держава здійснює через розгалужену
систему соціальних органів, одними з яких є соціальні служби.

Соціальні служби – це державні, комунальні та недержавні юридичні суб’єкти, які надають соціальні послуги на
професійній основі та встановлених державою соціальних стандартів. Соціальними послугами вважається комплекс
правових, економічних, психологічних, соціально-педагогічних, освітніх, соціально-медичних, реабілітаційних та
інших заходів, спрямованих на окремих отримувачів соціальних послуг з метою поліпшення їх становища або
відновлення їх нормальної життєдіяльності. Крім того, у визначенні терміна „соціальні служби” як головним
виступає поняття „соціальні стандарти”. Це означає, що соціальні служби діють у відповідності з певними
вимогами, стандартами, принципами, які висуває держава до них та контролює їх виконання.

Стандарти соціальних послуг – це встановлений державою мінімальний рівень вимог щодо обсягу та процесу надання
соціальних послуг різним цільовим соціальним групам, згідно з яким оцінюється якість соціальних послуг, і який
гарантує безпеку для життя і здоров’я отримувачів соціальних послуг.

Основними засадами надання соціальних послуг є:

сприяння отримувачам соціальних послуг у відновленні або налагодженні їх нормальної життєдіяльності;

попередження виникнення складних життєвих обставин;

створення умов для самообслуговування та самозабезпечення отримувачів соціальних послуг.

Надання соціальних послуг, а значить і діяльність соціальних служб ґрунтується на наступних принципах:

– адресності та індивідуального підходу;

– доступності, відкритості та прозорості; комплексності;

– гуманності;

– добровільності отримання чи відмови від соціальних послуг, що надаються;

– вільного вибору суб’єкта, що надає соціальні послуги;

– максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні
послуги;

– субсидіарності („субсидіарність” – це принцип розподілу владних повноважень, за яким надання управлінської
послуги максимально наближується до її безпосереднього споживача із врахуванням повноти надання послуги);

– соціальної справедливості;

– дотримання суб’єктами, що надають соціальні послуги, стандартів соціальних послуг та професійної етики;

– забезпечення суб'єктами, що надають соціальні послуги, конфіденційності інформації щодо отримувачів
соціальних послуг.

Отримувачами соціальних послуг є фізичні особи, які перебувають на території України на законних підставах і
тимчасово опинилися або постійно перебувають у складних життєвих обставинах, потребують соціальної адаптації
чи соціальної реабілітації та відносяться до цільової соціальної групи. Стосовно соціальних служб такі
отримувачі соціальних послуг називаються клієнтами.

Клієнт – це особа, яка безпосередньо звернулася по допомогу до соціальної служби, користується можливими
послугами соціальних закладів, або на які потенційно спрямована діяльність соціальних служб.

Основним структурним елементом системи соціальних служб в нашій державі є Центри соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді – „спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної
політики шляхом здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю” 

Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для молоді із закладами охорони здоров'я з питань
запобігання ранньому соціальному сирітству. – Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, дітей та
молоді та Міністерства охорони здоров'я України від 22.10.04 № 625/510.. Найбільш повно відображає сферу
надання соціальних послуг таке поняття як „суб’єкти соціальної роботи”, складової частиною яких є соціальні
служби. Суб’єкти соціальної роботи – це державні, громадські організації, фізичні особи, що реалізують
соціальну політику та надають соціальну допомогу різним категоріям населення.

загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel