Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Основні різновиди соціальних спільностей в українському суспільстві, умови і напрямки їх формування» (ID:32075)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   35 кб.

Заказ 1092. Соціологія


Основні різновиди соціальних спільностей в українському суспільстві, умови і напрямки їх формування Зміст


Вступ


Соціальні спільності або соціальні спільноти є ключовими поняттями в соціології. При аналізі структури
будь-якого суспільства важливим є виокремлення окремих частин, на які його можна умовно поділити. В
соціологічній науці існують декілька підходів такого розподілу: класовий, стратифікаційний, соціогруповий.
Однак виявлення структури суспільства виявляється достатньо складною та проблематичною справою, важкість якої
полягає в тому, що в соціумі існує не одна, а багато ознак, за якими можна класифікувати ті чи інші
спільності. В сучасній Україні, яка постала на шлях ринкових відносин та здійснює перехід від соціалістичного
до ринкового типу взаємовідносин, найбільш головними є соціально-політичні та соціально-економічні
спільності, розгляд яких дозволяє визначити фактори та напрямок розвитку нашого суспільства.


1. Основи класифікації соціальних спільностей в Україні.


Соціологічний словник трактує наступним чином поняття „соціальні спільності”: Соціальні спільності – це
відносно стійкі сукупності людей, які відрізняються більш-менш схожими умовами і способом життя та приблизно
схожими інтересами 


Соціологія: короткий енциклопедичний словник. (уклад. В.І. Волович та ін.). К., Український центр духовної
культури, 1998. с. 287.. До таких спільностей відносять класи, страти, соціальні групи.

Спільності бувають:

соціально-політичні – різняться за відношенням до влади, цілями, які домінують у політичному житті
суспільства;

соціально-економічні – класифікуються за відношення до власності, місцю в процесі виробництва та розподілу
матеріальних благ;

етнічні спільності (раси, нації, народності, племена),

соціально-територіальні спільності (це сукупності людей, що постійно проживають на певній території, що
формуються на основі соціально-територіальних відмінностей, що володіють схожим способом життя),

соціально-демографічні спільності (суспільства, що виділяються за статєвовіковими ознаками).

Всі види цих спільностей можна виокремити в соціальному просторі України та знайти в них ті спільні ознаки,
що їх об’єднують. Однак, при цьому слід розуміти, що якщо соціально-територіальні, соціально-демографічні та
етнічні спільності можна доволі легко розбити на соціальні групи відповідного змісту, то соціально-політичні
і соціально-економічні підлягають більш глибокому аналізу з застосуванням понять „класи”, „страти”.

Класи – це великі соціальні групи, які об’єднують людей з принципово однаковим соціально-економічним і
політичним статусом . Наприклад, К. Маркс, засновник класової теорії, розрізняв класи за положенням людей в
процесі виробництва. Головним при цьому виступали критерії місця індивіда в процесі виробництва та розподілу
продуктів матеріального виробництва, наявністю власності, використання найомної праці, участі в реалізації
політичної влади. Відповідно до концепції Маркса в будь-якому суспільстві (крім комуністичного) існують два
основних класи – експлуататори і ті, кого вони експлуатують. Експлуататори володіють правом власності на
засоби виробництва, їм належить уся повнота політичної влади, вони використовують працю працівників або
рабів, за рахунок яких вони збагачуються.

Страти – суспільний шар, група людей, які об’єднані спільною соціальною ознакою – майновою, професійною,
рівнем освіти. На відміну від поняття „клас” страта враховує не тільки майново-економічні і політичні
критерії, а й інші – освіту, престиж діяльності, характер праці, соціальний статус і роль в
соціально-економічному та культурному житті суспільства.2. Соціально-політичні спільності українського суспільства.


Соціально-політичні спільності показують відношення людей до політичної влади, їх участь у політичному житті
суспільства. Особливо це актуально для України, де останнім часом активно вирують політичні події, значно
коливається стабільність політичної ситуації.

Розглядаючи населення України в такому контексті, можна виокремити дві основних групи, що формуються в
політичній сфері суспільства. Це – політична еліта і широкі маси (електорат). Формування цих груп пов’язано з
наявністю в них відповідних цілей (інтересів) даних груп. Еліта прагне до політичного домінування в
суспільстві. Широкі маси намагаються обрати таких політичних лідерів, які максимально задовольнили б соціальні
сподівання населення.

Під політичною елітою, в тому числі й в Україні, найчастіше мають на увазі “меншість суспільства, що становить
собою достатньою мірою самостійну, вищу, відносно привілейовану групу, наділену особливими психологічними,
соціальними і політичними якостями, яка бере безпосередню участь у прийнятті і здійсненні рішень, пов’язаних з
використанням державної влади або впливом на неї” 

Мандзій Л. Особливості формування політичної еліти в Україні // Вісник Львів. ун-ту. – Серія філософські
науки. – Львів, 2000. Вип.2. – С.189..

Як складова частина правлячої еліти пострадянського типу вона поділяється на відкриту і тіньову групи.
Відкрита або “прозора” еліта в Україні – це, насамперед, публічні політики, які займають певні позиції у
державній владі: народні депутати, члени уряду, державні службовці високого рангу. Під тіньовою елітою мають
на увазі людей, які справляють сильний вплив на прийняття державних рішень завдяки своєму багатству або
неординарним особистим якостям, але діють не публічно, а кулуарно, іншими словами “в тіні”. Найчастіше, на
відміну від представників “прозорої” еліти, “тіньовики” знаходяться “збоку” від закону і застосовують його на
власний розсуд.

Політична еліта сучасної України є строкатим конгломератом правлячої і неправлячої груп, які розпадаються, на
думку М. Михальченка на такі специфічні еліти 

Михальченко М.І., Журавський В.С., Танчер В.В. Соціально-політична трансформація України: реальність,
міфологеми, проблеми вибору. К., Логос. 1997. с.57.:

еліти класів, прошарків, професійних груп населення;

еліти політичних партій, громадських організацій, рухів;

еліти державних інституцій;

еліти регіонів (автономія, область, місто, район);

еліти надпартійні (незалежні, які опираються на недержавні економічні структури та засоби масової
інформації).

Поділяють українську еліту на домінуючу і контреліту. Контреліта – це політична еліта, яка або відлучена від
влади, або намагається нею заволодіти. Домінуюча еліта поділяється на відкриту і тіньову. Відкритий тип це
діючі політики та державні діячі. Тіньова – „сірі кардинали”, котрі мають великий вплив на прийняття
державно-політичних рішень, перебуваючи в тіні.

Інші дослідники розділяють українську еліту на великі дві частини: регіональну і національну. Такий розподіл,
на їх думку, можливий, передусім, за компетенцією, функціональними її особливостями, діапазоном конкретних
питань, які їй доводиться вирішувати. Тут маємо брати до уваги такі ознаки: рівень освіти, інтелекту;
функціональний вплив на соціально-економічну і політичну ситуацію в Україні (ступінь можливостей і реальних
дій). Неважко помітити, що в багатьох випадках регіональна еліта, маючи специфічні риси й особливості,
повноваження, разом з тим багато в чому копіює загальнонаціональну (столичну) еліту. Хоча заради істини треба
вказати і на те, що з роками регіональна еліта України (особливо в колишніх високо індустріальних центрах)
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel