Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Політологія. Варіант 1.: 1. Політологія, її предмет і методи. 2. Політична система, її компоненти та структура.» (ID:31090)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   18 кб.

Заказ 615. Політологія.


Варіант 1.:

1. Політологія, її предмет і методи.

2. Політична система, її компоненти та структура.

Зміст


1. Політологія, її предмет і методи.Політологія (від грецьк. politika – державні й суспільні справи і logos – слово, поняття, вчення) – це наука
про політику. Науковці пропонують три підходи до визначення політології:


Розуміння політології як міждисциплінарної науки, що охоплює всі галузі наукового знання про політику;

Політологія (у широкому розумінні) – сукупність наукових знань про політику;

Політологія – це наука про політичну систему суспільства та її різноманітні підсистеми.

Існують науки, крім політології, які також досліджують політичні явища суспільного життя (наприклад,
соціологія, історія, філософія, правознавство). Проте, жодна з них не робить це з такою системністю й
повнотою, як політологія, і не має політичну систему суспільства в цілому як свій предмет. Політологія не може
претендувати на вивчення всієї багатоманітності проявів політичного життя суспільства, однак вона є єдиною
наукою, яка досліджує такі прояви в систематизованому вигляді


Об'єктом політології як науки виступає політична сфера суспільного життя, основний зміст якої складають
політико-владні відносини як відносини з приводу влади в суспільстві. В цьому аспекті політологія йде від
визначень політики, влади до їхніх суб'єктів, у тому числі соціальних. Вона традиційно вивчає в основному
інституціональний аспект політики, передусім організацію та діяльність держави, весь механізм політичної
влади.Особливості політології як окремої науки про політику найповніше відображає категорія “політична система
суспільства”. Це інтегративна категорія, яка органічно поєднує всі інші категорії політології – політичні
інститути, політичні відносини, політичні процеси, політичну культуру тощо, а тому є центральною у науці про
політику. Відповідно до цього можна сказати, що політологія є наукою про політичну систему суспільства та її
різноманітні підсистеми. Жодна інша галузь наукового знання, яка досліджує політичну сферу суспільного життя,
не робить це з такою системністю й повнотою, як політологія, і не має політичну систему суспільства в цілому
як свій предмет. Політологія не може претендувати на вивчення всієї багатоманітності проявів політичного життя
суспільства, однак вона є єдиною наукою, яка досліджує такі прояви в систематизованому вигляді.Стосовно предмета політології існували різні судження. В античному світі приватне і політичне, державне життя
існувало в нерозривній єдності. Інституціональним суб'єктом політики там була лише держава, оскільки інших
розвинених політичних інститутів тоді ще не знали. Об'єктом політико-філософських досліджень античних
мислителів була саме держава у нерозривній єдності з суспільством. У міру розмежування громадянського
суспільства й держави, появи інституціональних засобів впливу цього суспільства на державу – політичних
партій, груп інтересів, засобів масової інформації тощо – коло інституціональних суб'єктів політики
розширилося, вона стає наукою про політику в цілому. Тому вчені висловлюють різні думки щодо предмета
політології. Одні вважають таким предметом владу, другі — політичну систему, треті — демократію, четверті —
політичну культуру.Отже, політологія виступає як спеціальна теорія політики, котра відрізняється від інших наук тим, що:


вивчає політичну сферу суспільного життя не в загальному ряду багатьох інших об'єктів, як це роблять,
наприклад, філософія, соціологія чи історія, а як єдиний і основний об'єкт;

вивчає не окремі аспекти політичного життя, а розглядає його як багатомірну, цілісну систему;

головним предметом її пізнання є притаманні цій системі закономірності.

Політологія для дослідження політичних явищ суспільства має свої методи дослідження. Метод – це сукупність
прийомів та операцій практичного й теоретичного освоєння дійсності. Сукупність методів дослідження, що їх
застосовують у політології, називається методологією. Існує багато різних класифікацій методів пізнання.
Виокремлюють, наприклад, методи: експерименту, методи обробки емпіричних даних, методи побудови наукових
теорій та їх перевірки.

Методи поділяються на філософські і спеціально-наукові (тобто такі, що притаманні конкретним наукам). До
філософських методів відносяться: порівняння, аналіз і синтез, ідеалізація, узагальнення, сходження від
абстрактного до конкретного, індукція і дедукція тощо.

До спеціально-наукових (наприклад у соціології) відносяться методи:

масове анкетування; інтерв'ю; експертні опитування; обробка документів.


Політологія також користується певними дослідницькими методами, виокремлення яких значною мірою залежить від
розуміння предмета цієї науки:


1) Якщо під політологією розуміти всю сукупність наукових знань про політику, то її методами доведеться
вважати й ті, якими користуються інші науки (філософія, історія, соціологія, психологія, правознавство тощо) в
дослідженні політичних явищ і процесів.

2) Якщо виходити з того, що політологія є окремою, самостійною наукою про політику з притаманним лише їй
предметом, то до них належать:

системний;

структурно-функціональний;

порівняльний;

біхевіористський методи.


Під кутом зору системного методу суспільство та його складові можна розглядати як більш чи менш постійні
утворення, що функціонують у межах дещо ширшого середовища. Такі утворення характеризуються як „цілісні
системи, що складаються з певного комплексу взаємозв'язаних елементів, які можна виокремити з системи та
аналізувати. Системи мають більш чи менш чітко окреслені межі, які виокремлюють їх з навколишнього
середовища” Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч.посіб., К., Каравела, 2002. – С. 114.. Відповідно до цього підходу
політична сфера суспільного життя вивчається як комплекс елементів, що утворюють цілісну систему в її зв'язку
з іншими сферами суспільного життя – економічною, соціальною і духовною. Завдяки використанню у політології
системного методу стало можливим саме поняття “політична система суспільства”.


Структурно-функціональний метод можна визначити як дослідницький прийом, який полягає у розчленуванні
складного об'єкта на складові, вивченні зв'язків між ними й визначенні місця і ролі всіх складових у
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel