Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Централізовані і децентралізовані фінансові ресурси» (ID:30991)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   16 кб.

Централізовані і децентралізовані фінансові ресурси ЗМІСТ


ВСТУП


Термін «фінанси» (від лат. «Fіnantіa») означає платіж, доход. Фінанси – економічна категорія, яка склалася
історично. Виникнення фінансів припадає на період розпаду суспільного ладу і зародження рабовласницького у
зв’язку з утворенням держави та її інститутів, товарно-грошових відносин. Подальший розвиток фінансів
зумовлений ускладненням структури соціально-економічної системи суспільства, особливо в епоху капіталізму. За
умов ринкової економіки сфера фінансів значно розширюється.

Сутність фінансів у кожній суспільно-економічній формації визначається відповідною формою виробничих
відносин, пов’язаних з розподілом сукупного продукту і його невід’ємної складової – національного доходу. В
структурі фінансів сучасної держави дуже важливим є розрізнення понять централізовані і децентралізовані
фінансові ресурси, про які й піде мова в цій роботі.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ І ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ


В процесi розподiлу валового нацiонального продукту у пiдприємствах, організаціях формуються доходи i грошовi
нагромадження, якi називаються фiнансовими ресурсами. Склад та структура фінансових ресурсів, напрямки їх
використання визначаються економічною (фінансовою) політикою держави. Зміни в економічній політиці держави
обумовлюють відповідні зміни в формування і використанні фінансових ресурсів.

В залежностi вiд рiвня, на якому проходить формування i використання фiнансових ресурсiв, їх подiляють на:

– централiзованi – які утворюються на рівні держави, окремих адміністративно-територіальних одиниць,
об'єднань, міністерств;

– децентралiзованi – створюються окремими суб'єктами господарювання [1; с. 227].

Централізовані фінансові ресурси зосереджуються головним чином у державному бюджеті, пенсійному фонді та у
фонді державного майнового і особистого страхування. Основна їх частина утворюється за рахунок доходів
підприємств і організацій, надходжень від державного соціального, різних видів майнового і особистого
страхування тощо.

Децентралізовані фінансові ресурси знаходяться у розпорядженні підприємств, об’єднань та організацій.

Головним джерелом фiнансових ресурсiв є нацiональний дохід, тобто заново створена в суспiльствi вартiсть.
Актуальним питанням вдосконалення фінансових відносин є питання про встановлення рацiонального спiввiдношення
мiж централiзованими i децентралiзованими фiнансовими ресурсами. Високий рiвень податкiв та iнших
обов'язкових внескiв приводить до зростання фiнансових ресурсiв держави i зменшення, вiдповiдно, фiнансових
ресурсiв пiдприємств, що негативно вiдображається на результатах їхньої дiяльностi, пiдриває матерiальну
зацiкавленiсть у досягненнi кращих показникiв, а також сприяє вiдтоку коштiв у тiньовий бiзнес.

Обсяг фінансових ресурсів залежить вiд ступеня розвитку економіки країни, методiв господарювання. Найважливiшi
елементи фiнансових ресурсiв та чинники, що впливають на їх розмiр, наведенi в табл.1.

Таблиця 1.

Фінансові ресурси та чинники їх росту


Елементи фінансових ресурсів

Чинники росту

Прибуток

Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг; рівень цін і затрат.

Амортизаційні відрахування

Вартість основних фондів, їх структура, норми амортизаційних відрахувань.

Відрахування на соціальні цілі

Розмір фонду оплати праці. Тарифи відрахувань на соціальні цілі.

Податок на додану вартість, акцизний збір

Обсяги реалізованої продукції, робіт, послуг, ставки податків, пільги.

Податок на прибуток

Розмір прибутку, ставки оподаткування, пільги.

Ресурсні платежі в бюджет

Обсяг земельних, лісових, водних та інших ресурсів, що залучаються в господарський оборот, ставки податків,
пільги.

Доходи від зовнішньоекономічної діяльності

Обсяг зовнішньоторгового обороту, рівень цін і мита.

Резервні фонди

Утворюються згідно законодавства.

Доходи від зовнішніх та внутрішніх позик

Умови проведення позик, наявність тимчасово вільних коштів.


В сучасних умовах дефiциту фiнансових ресурсiв як на державному рiвнi, так i на рiвнi пiдприємств важливим є
пошук нових видiв доходiв (проведення прискореної амортизацiї, випуск цiнних паперiв, приватизацiя, здача
майна в оренду та iн).


2. ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ


Централізовані фінансові ресурси зосереджуються головним чином в державному та місцевих бюджетах та різних
державних фондах. В Україні такими фондами є Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд сприяння
зайнятості населення, Фонд конверсії, позабюджетні фонди місцевого самоврядування [1; с. 230].

Також до централізованих фінансових ресурсів відносять ресурси державних фінансових інституцій (Національного
банку, державних страхових органів, державних кредитних установ). Основна частина фінансових ресурсів
утворюється за рахунок відрахувань від доходів підприємств та організацій, надходжень від різних видів
державного страхування, від зовнішньоекономічної діяльності тощо. Відносно незначна частина централізованих
ресурсів формується за рахунок надходжень від населення ( податків, зборів, мита, різних надходжень).

Майже всі централізовані фінансові ресурси є власністю держави і спрямовуються на:

– економічний та соціальний розвиток країни;

– фінансування превентивних заходів через систему майнового страхування;

– виплату страхових сум по всім видам особистого страхування;

– фінансування оборони країни;

– утримання органів державного управління [5; с. 98].

Напрями використання фiнансових ресурсiв держави:

– значна частина загальнодержавних коштів спрямовується на розвиток народного господарства, будівництво нових
підприємств, структурну перебудова галузей, перш за все тих, які потребують оновлення виробничої бази;

– за рахунок централізованих фінансових ресурсів утримується розгалужена сітка соціально-культурних установ:
лікувальних, освітніх, культурних, спортивних і т.п. закладів. Держава фінансує дані організації і установи
оскільки вони не мають достатніх доходів і у своїй більшості надають послуги, виконують роботи безкоштовно
або за символічну плату. Отже соціальнокультурна сфера, яка знаходиться на бюджетному фінансуванні, існує за
рахунок перерозподілу коштів, який здійснюється за допомогою бюджету, податків, дотацій, субвенцій;

– достатньо великі за обсягами державні кошти спрямовуються на соціальний захист населення, виплату пенсій,
допомог у випадках втрати працездатності, інвалідності, при догляді за хворою дитиною, при вагітності та
пологах, допомог малозабезпеченим верствам населення, багатодітним сім'ям, дітям сиротам тощо. Важливість
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel