Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Транспорт та охорона зовнішнього середовища» (ID:207)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   24 кб.

Транспорт та охорона зовнішнього середовища.


Зміст.

Вступ.


Стабільна робота усіх видів транспорту є невід'ємною умовою нормального функціонування економіки України. Тим
часом в останні роки становище в транспортно-дорожньому комплексі (ТДК) країни значно погіршилося. Внаслідок
спаду обсягів перевезень різко скоротилися прибутки транспортних підприємств, хронічною стала криза платежів,
граничного рівня досягла спрацьованість основних виробничих фондів, що призводить до зростання потреб у
реконструкції, ремонті та технологічному обслуговуванні. Незадовільно вирішуються питання технічних
інновацій і технологічної модернізації, не забезпечуються мінімальні соціальні умови працівників галузі, не
повною мірою використовуються потенціальні можливості ТДК з розвитку експорту транспортних послуг.

Небезпечним є не тільки сам факт критичного стану галузі, але й те, що при загальній економічній кризі в
Україні, коли ТДК, в основному, ще задовольняє незначний попит на вантажні перевезення, не усвідомлюється
гострота становища на транспорті (особливо — залізничному та морському), те, що він уже в близькій перспективі
може стати гальмом відновлення економіки держави, подальшого розвитку її зовнішньоекономічної діяльності.
Тому винятково важливими є вироблення та реалізація державної транспортної політики на сучасному етапі,
принципом якої має стати підтримка такого рівня розвитку транспорту, який би дозволяв за будь-яких умов
задовольняти життєво важливі потреби економіки і населення у перевезеннях, забезпечував його
конкурентоспроможність на внутрішньому та міжнародних ринках транспортних послуг, мобілізаційну готовність
до роботи у надзвичайних ситуаціях, спроможність протидіяти внутрішнім та зовнішнім загрозам, що знижують
економічну безпеку держави.

Транспортна політика держави являє собою комплексну програму дій за різними напрямами діяльності ТДК,
включаючи його техніко-технологічну модернізацію, адаптацію до ринкових умов господарювання, інституціональні
перетворення у сфері форм власності, економічних відносин, системи управління, інтеграції до європейської та
світової транспортних систем, кадрової та соціальної політики, економічної безпеки держави тощо.

В цій роботі зроблено спробу з‘ясувати який вплив має розвиток транспортно-дорожнього комплексу України на
навколишнє середовище та визначити шляхи подолання екологічних проблем пов‘язаних з транспортом.


Галузі транспортного комплексу та їх розміщення в Україні.


Транспорт — одна з найважливіших інфраструктурних галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі
й невиробничі потреби народного господарства і населення в усіх видах перевезень.

Велике значення має транспорт для зв'язку між галузями народного господарства, між містом і селом, між
окремими районами країни. Транспорт сприяє суспільному територіальному поділу праці, є активним фактором
формування економічної спеціалізації господарства окремих районів, неможливої без обміну продукцією.

Транспорт повинен сприяти якнайшвидшій інтеграції України в загальноєвропейську економічну систему, що
потребує створення залізничних та автомобільних шляхів з центральних частин Західної Європи — у країни СНД,
з півночі Західної Європи — у країни Близького Сходу.

За призначенням виділяють транспорт загального користування (для перевезення готової продукції, сировини та
напівфабрикатів з місць виробництва до пунктів споживання або подальшої переробки, задоволення потреб
населення у просторовому переміщенні з виробничими або приватними цілями), відомчий (внутрішньовиробничий,
внутрішньобудівельний, внутрішньогосподарський, внутрішньозаводський і внутрішньопортовий), а також транспорт
особистого призначення.

Виділяють такі види транспорту: наземний (залізничний, автомобільний, гужовий, в'ючний), водний (морський,
річковий, озерний), повітряний та трубопровідний. Усі вони тісно пов'язані і взаємно доповнюють один
одного.

Окремі види транспорту не функціонують цілком ізольовано, вони є складовими єдиної транспортної системи.
Транспортна система — територіальне поєднання взаємопов'язаних видів транспорту, які, спільно взаємодіють,
найповніше задовольняють потреби народного господарства та населення в перевезеннях вантажів і пасажирів.

Роботу всіх видів транспорту забезпечує транспортна інфраструктура — економічно збалансована сукупність
шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління і зв'язку, різноманітного технічного обладнання.

Ефективність функціонування цієї інфраструктури визначають за рівнем економічного збалансування всіх її
складових частин, якого можна досягти лише при раціональному розподілі загального обсягу перевезень між
окремими видами транспорту залежно від сфери найвигіднішого використання кожного з них. Просторова залежність
транспортних мереж від розміщення продуктивних сил впливає на територіальну організацію транспорту в цілому і
зокрема, його складових частин. Це яскраво виявляється в існуванні первинних форм просторового зосередження
транспорту — транспортних вузлів, пунктів.

Транспортний вузол — комплекс транспортних споруд у пункті, де сходяться, перетинаються або розгалужуються не
менш як три лінії одного або двох видів магістрального транспорту, які у взаємодії обслуговують транзитні та
місцеві перевезення вантажів і пасажирів. Залежно від видів транспорту, що стикуються, вузли поділяють на
залізнично-автодорожні (Львів, Харків), залізнично-водно-автодорожні (Одеса, Київ, Миколаїв, Херсон) і
водно-автодорожні (Ялта, Алушта, Канів). У кожному з цих вузлів може бути ще й повітряний та трубопровідний
транспорт.

В Україні розвинені всі види транспорту. На 10тис.км2 території припадає 372км залізничних колій, 78км
внутрішньоводних, 1933км автомобільних шляхів з твердим покриттям.

Провідна роль у транспортно-економічних зв'язках належить залізничному транспорту, який працює протягом усього
року і є найбільш масовим видом. Проте частка залізничного транспорту в загальному вантажообороті галузі
значно знизилася.

Зміна транспортно-економічних зв'язків, у тому числі і за енергоносіями, потребує освоєння нових
вантожопотоків, що змінює пріоритети у розвитку окремих видів галузі, структуру парку транспортних засобів і
переробних пристроїв, напрями розвитку транспортної мережі.

Кризові явища розвитку економіки негативно позначалися на темпах і обсягах роботи галузі.

Зниження обсягів перевезень, що почалося в 1989 p. практично на всіх видах магістрального транспорту, значно
посилилося в останні п'ять років.

Основними причинами зниження перевезень були: загальна криза в економіці України; скорочення обсягів
виробництва основних вантажотвірних галузей; скорочення експортно-імпортних перевезень; неподання вантажів
для перевезення у заявлених обсягах; нестача транспортних засобів, незадовільний стан їх; недостатня
спеціалізація їх; обмеження поставок нової техніки; неповне забезпечення транспорту паливом і запчастинами.
Стан галузі погіршується також у зв'язку з незадовільною матеріально-технічною базою, неможливістю її
оновлення через відсутність коштів, а в ряді випадків — внаслідок збитковості транспортних підприємств.

Україна належить до регіонів з значним розвитком залізничного транспорту. На нього припадає основна частина
вантажообороту і перевезень пасажирів.

Залізничний транспорт має вирішальне значення у забезпеченні економічних зв'язків як у межах України, так і в
її зв'язках з іншими країнами.

В Україні виділяється кілька великих транспортних вузлів. Економічні ознаки їх — характер продуктивних сил і
чисельність населення обслуговування районів. З цими характеристиками пов'язані обсяги роботи галузі, залежно
від чого транспортні вузли поділяють на малі, середні та великі з активним (як правило, вузли-центри добувної
промисловості, де переважає відбуття) та пасивним (вузли-центри обробної промисловості, де переважає прибуття)
транспортним балансом. Транспортні вузли виділяють також за територіально-функціональним призначенням
(розвитком міжсистемних соціально-економічних зв'язків) і характером експлуатаційної роботи: ті, які
обслуговують переважно транзитні пасажирські та вантажні потоки, в тому числі перевалочні; ті, які, крім того,
обслуговують місцеві промислові підприємства і потреби населення міста; місцеві, які не виконують транзитних
операцій. Найважливішими транспортними вузлами України є Київ, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Одеса,
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel