Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Тваринний світ як об‘єкт правовї охорони» (ID:199)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

Зміст.Вступ.

Тваринний світ є важливою складовою частиною природних багатств України. Він охоплює все різноманіття дикої
фауни. Це один з основних компонентів навколишнього природного середовища, джерело духовного та естетичного
збагачення і виховання людей, об'єкт наукових досліджень. Тваринний світ є також важливою базою для одержання
промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей.

До тваринного світу належать дикі тварини — ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби, а також молюски, комахи
та інші, що перебувають у стані природної волі. Тваринний світ надзвичайно багатий. Тільки в Україні
нараховується понад 100 видів наземних та багато водних диких тварин, близько 400 видів птахів.

Не належать до тваринного світу сільськогосподарські то інші домашні тварини, а також ті, що утримуються в
неволі або напіввільних умовах для господарських, культурних, наукових, естетичних цілей.

Отже, природоохоронне законодавство розповсюджується лише на диких тварин, що перебувають у стані природної
волі. Тварини, які втратили цей стан по волі людини і знаходяться, наприклад, у зоопарках чи
звірогосподарствах, охороняються правом не як об'єкти природи, а як майно, що належить певним власникам.

Правова охорона тваринного світу здійснюється не тільки шляхом охорони безпосередньо самих тварин, але і
середовища їх перебування: нори, хатки, лігва, мурашники, гнізда птахів, боброві загатки та інше житло і
споруди.

Тваринний світ суттєво впливає на весь кругообіг речовин у природному середовищі. З тваринним світом тісно
пов'язане життя рослин. Зокрема, комахи-опилювачі сприяють формуванню рослинного світу. Завдяки птахам, які
розносять насіння на дуже велику відстань, відбувається розповсюдження багатьох рослин на великих площах.

Існує взаємна залежність і пристосування в самому тваринному світі, між його багатьма видами. Хижаки
"регулюють" його кількість і якість. Вони поїдають загиблих, хворих і найбільш слабких тварин. Хижі птахи
знищують дрібних гризунів, їжею різних видів птахів є шкідливі комахи, їхні яйця і личинки.


1. Тваринний світ як об‘єкт правовї охорони.


Тваринний світ має величезне значення для сільського і лісо вого господарства. Він відіграє важливу роль в
утворенні і підвищенні родючості грунтів. Черв'яки, мурашки, комахи розкладають рослинний спад, розпушують
землю на велику глибину і цим самим сприяють надходженню повітря і вологи у грунт, поліпшують його якість. Все
це позитивно впливає на врожайність сільськогосподарських культур.

Зростанню врожайності сприяють комахи, які запилюють більше 80% рослин. Птахи допомагають людині боротися з
шкідниками сільського і лісового господарство. Сіра сова з'їдає за літо близько тисячі мишей і зберігає таким
чином не менше 0,5 т зерно.

Тваринний світ має велике екологічне значення. Він істотно впливає на різні об'єкти природи: грунт,
рослинність, біологічну властивість води, адже переважна більшість тварин — це природні санітари. Требо, щоб
і екологія, яка регулюється людиною, була більш сприятливою для тваринного світу.

Різке зменшення тваринного світу негативно впливає на сільськогосподарське виробництво. Головна причина в
тому, що від отрутохімікатів у масовій кількості гинуть комахи-опилювачі сільськогосподарських культур.
Кількість тварин зменшується в Україні не тільки внаслідок прямого знищення, а й внаслідок погіршення
екологічних умов.

Законодавець відгукнувся на потребу збереження тваринного світу від екологічних негараздів і у відповідному
законі передбачив норму права про врахування вимог охорони тваринного світу при встановленні екологічних
нормативів. Завдання полягає в тому, щоб ця норма права була втілена в життя.

Тваринний світ широко використовується в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях. Таке
використання здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами безкоштовно і без
відповідних дозволів, якщо при цьому об'єкти тваринного світу не вилучаються (в тому числі тимчасово) із
природного середовища, тваринам та середовищу їх перебування не завдається шкоди, не порушуються права
власників та інших користувачів природних ресурсів.

Використання об'єктів тваринного світу, які перебувають у стані неволі чи напіввільних умовах, може
здійснюватися за плату без вилучення тварин із середовища їх перебування.

Вилучення об'єктів тваринного світу із природного середовища з означеною метою допускається тільки зо
спеціальними дозволами, які видаються згідно з правилами, що встановлюються Міністерством охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

У разі необхідності це Міністерство та його органи на місцях можуть встановлювати обмеження, а також постійну
чи тимчасову заборону використання об'єктів тваринного світу або їх вилучення в наукових,
культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях.

З метою охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу можуть бути обмежені також права
власників і користувачів землі, лісів та інших природних ресурсів і на них можуть покладатися відповідні
обов'язки.

Тварини відіграють у житті людини не тільки позитивну, але й негативну роль. Багато тварин є носіями або
збудниками хвороб корисних для людини рослин і тварин, а також хвороб, небезпечних для самої людини. Тому
відповідні служби повинні постійно проводити роботу, аби зменшити ризик захворювань.

Дикі тварини можуть належати як до природних ресурсів загальнодержавного значення, так і знаходитися в
колективній або приватній власності. До природних ресурсів загальнодержавного значення належать дикі
тварини, що перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу, що перебувають у межах
територіальних і внутрішніх морських вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони,
водойм, що знаходяться на території більш ніж однієї області, державних мисливських угідь, територій
природно-заповідного фонду України і лісів державного значення.

Суб'єктом права загальнодержавної власності на тваринний світ є держава в особі Верховної Ради України. Вона
може делегувати свої окремі повноваження власника тваринного світу органам державної виконавчої влади в
галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, які вилучені із стану природної волі або природного середовища,
розведені (отримані) в неволі чи напіввільних умовах або набуті іншим дозволеним законодавством шляхом,
можуть знаходитись у колективній або приватній власності.

Законність набуття в колективну або приватну власність об'єктів тваринного світу (крім добутих у порядку
загального користування) повинна бути підтверджена відповідними документами. Форма документа та перелік видів
тварин, що можуть перебувати на праві колективної чи приватної власності, визначаються Міністерством охорони
навколишнього природного середовища України за погодженням із зацікавленими державними органами, які видають
ці документи.

У передбаченому законодавчими актами порядку права власників об'єктів тваринного світу можуть бути обмежені в
інтересах охорони цих об'єктів.

Не можуть передаватися в колективну та приватну власність об'єкти тваринного світу, що становлять особливу
природоохоронну, наукову та естетичну цінність, а також види тварин, занесені до Червоної книги України.

Право колективної та приватної власності на об'єкти тваринного світу припиняється в разі:

а) жорстокого поводження з дикими тваринами;

б) встановлення законодавчими актами України заборони відносно перебування в колективній або приватній
власності окремих об'єктів тваринного світу. Це. припиняється і в інших випадках, передбачених законодавством
України.

Припинення права власності на об'єкти тваринного світу у випадках жорстокого поводження з дикими тваринами
провадиться в судовому порядку за позовами органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу або прокурора.

Кожний громадянин України має право, на загальне і спеціальне використання тваринного світу; мати в
колективній або приватній власності окремі об'єкти тваринного світу; на компенсацію шкоди, завданої дикими
тваринами.

Громадяни України зобов'язані: охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин; сприяти
відтворенню відновлюваних об'єктів тваринного світу; подавати допомогу диким тваринам у разі виникнення
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel