Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Інвестування» (ID:1475)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   32 кб.

Інвестування

План1. Сутність інвестиційної діяльності


Інвестиції в перекладі з англійської (investments) означають капіталовкладення.

У ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. дається таке визначення
інвестицій:

«Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та
інших видів діяльностіг в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний єфект».

У п. 1.28 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 липня 1997 р. дається дещо
інше, вужче поняття інвестицій: інвестиція визначається як господарська операція, яка передбачає придбання
основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав І цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Поняття інвестиції тісно пов'язване з поняттям власності, оскільки включає також право володіння,
користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном, що вкладається в об'єкт інвес-тування і є
результатом інвестиційної діяльності.

Інвестиції неоднорідні, а тому постає проблема їх класифікації.

Інвестиції можна класифікувати за різними ознаками.

1.Залежно від видів матеріальних та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти інвестиційної
діяльності, розрізняють такі види інвестицій:

- інвестиції у вигляді грошових коштів у національній або іноземній валюті, що визнається конвертованою
Національним банком України;

- інвестиції у вигляді цільових банківських вкладів;

інвестиції у вигляді корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді господарських
товариств та інших господарських організацій корпоративного типу);

- інвестиції у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- інвестиції у вигляді рухомого та нерухомого майна (будинків, споруд, устаткування та інших матеріальних
цінностей) та пов'язаних з ним (цим майном) майнових прав;

- інвестиції у вигляді майнових прав, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні
цінності;

- інвестиції у вигляді сукупності технічних, технологічних та інших знань, оформлених у вигляді технічної
документації, навиків і виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але
не запатентованих («ноу-хау»);

- інвестиції у вигляді грошових вимог та права на нимоги виконання договірних зобов'язань, в т. ч. гарантовані
першокласними банками та такі, що мають вартість у конвертованій валюті;

- інвестиції у вигляді прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користу-шння надрами та
використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів;

- інвестиції у вигляді інших цінностей відповідно до законодавства України.

2. Залежно від джерел інвестування (вітчизняні чи іноземні) розрізняють внутрішні (участь у яких беруть лише
вітчизняні інвестори), зовнішні (іноземні) інвестиції (здійснюються виключно іноземними інвесторами), спільні
інвестиції (за участі вітчизняних та іноземних інвесторів).

3. За методами господарювання розрізняють: реальні інвестиції, тобто спрямовані на збільшення реального
капіталу та розширення матеріального виробництва;

фінансові інвестиції — вкладення у фіктивний капітал, тобто витрати на купівлю цінних паперів.

4. Залежно від характеру участі інвестора в Інвестуванні розрізняють:

прямі інвестиції (здійснюються безпосередньо інвестором, що вимагає від нього відповідної підготовки та
професійних навичок);

непрямі інвестиції (здійснюється за посередництвом інших осіб — інвестиційних або фінансових посередників).

5. Залежно від періоду інвестування виділяють: короткострокові інвестиції (строк вкладення яких не
перевищує одного року);

довгострокові інвестиції (здійснення яких перевищує один рік).

Здійснення інвестицій може відбуватися у різних формах, а саме у формі:

- часткової участі у підприємствах корпоративного типу, що створюються двома і більше фізичними та/або
юридичними особами;

- створення підприємств, що повністю належать інвестору чи придбання останнім у власність діючих підприємств
повністю;

- не забороненого законодавством України придбання рухомого та нерухомого майна шляхом пря-"мого його
одержання або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

- у формі капітальних вкладень, тобто вкладення Коштів у відтворення основних фондів і на приріст
матеріально-виробничих запасів;

- придбання самостійно інвестором (суб'єктом Інвестиційної діяльності) чи за участю інших фізичних та/або
юридичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів;

- придбання інших майнових прав;

- в інших формах, не заборонених законами України.


Інвестиційна діяльність визначається Законом України «Про інвестиційну діяльність» (ст. 2) як сукупність
практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Залежно від суб'єктів інвестиційної діяльності, джерел інвестування та форм власності розрізняють такі її
(цієї діяльності) види:

- інвестиційна діяльність, що здійснюється громадянами, підприємствами, господарськими об'єднаннями, спілками
та товариствами, іншими юридичними особами, заснованими на приватній або колективній формі власності;

- інвестиційна діяльність, що здійснюється органами аііади та управління України, Автономної Республіки Крим
за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і позичкових коштів, а також державними підприємствами,
об'єднаннями і установами за рахунок власних і позичкових коштів;

- інвестиційна діяльність, що здійснюється органами місцевого самоврядування та їх виконкомами за рахунок
бюджетних і позабюджетних коштів, а також комунальними підприємствами, об'єднаннями та установами за рахунок
власних і позичкових коштів;

- іноземне інвестування, що здійснюється іноземними громадянами, юридичними особами та державами;

- спільне інвестування, що здійснююється громадянами та юридичними особами України, іноземних держав.

Поділ інвестиційної діяльності на види має практичне значення: залежно від суб'єктів, форм власності та джерел
інвестування може розрізнятися Правове регулювання Інвестиційної діяльності. Зокрема, регулюється спеціальним
законодавством Інвестиційна діяльність, що здійснюється державними суб'єктами господарювання за рахунок
бюджетних, позабюджетних І позичкових коштів; має спеціальний режим іноземне інвестування, в т. ч. спільне
інвестування; спеціальний порядок встаношлено для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
державного замовлення.

Залежно від об'єктів інвестування розрізняють такі форми інвестиційної діяльності:

а) Інноваційна діяльність — така форма інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження
досягнень науково-технічного прогресу у Виробництво та соціальну сферу, включаючи:

- випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки та технологій;

- прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;

- реалізацію довгострокових науково-технічних програм з великими строками окупності витрат;

- фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних сил;

- розробку та впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної для поліпшення соціального й
екологічного становища;

б) капітальне будівництво — Інвестиційна діяльність, що здійснюється з метою створення нових і відтворення
діючих основних фондів, в які вкладаються кошти;

в) лізинг — довгострокова оренда устаткування, машин, споруд виробничого призначення (з поєднанням елементів
загрузка...
© 2007-2021 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel