Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Особливості здійснення навчально-виховного процесу старшокласників в умовах виробництва» (ID:12993)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   9 кб.

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА

ВСТУПУспішне викладання не мислиме без стимулювання активності учнів у процесі навчання. Компонент стимулювання не
обов'язково випливає за організацією. Він може передувати їй, може здійснюватися одночасно, але може і
завершувати її. Психологією накопичені численні прийоми і способи стимулювання активної навчальної діяльності,
розроблені спеціальні методи стимулювання.

Стимулювання виконує задачу - привернути увагу учнів до теми, пробудити в них допитливість, цікавість,
пізнавальний інтерес. Одночасно необхідно розвивати і почуття боргу, що вчить відповідальності і активізує
навчання. Важливо не тільки задовольнити потребу у вивченні теми на самому початку заняття, розкриваючи її
значимість, незвичайність, але і продумати прийоми стимулювання, що будуть використані по ходу уроку в умовах
виробництва й особливо в другій частині його, коли настає природне стомлення, і учні мають потребу у впливах
знімаючих напругу, перевантаження.

Пізнавальний інтерес формується і розвивається в діяльності. Сильним стимулом пізнання є подив. Дивуючись
людина як би прагне заглянути в перед. Вона знаходиться в стані чеканні чогось нового. Але пізнавальний
інтерес до навчального матеріалу не може підтримуватися увесь час тільки яскравими фактами, а його
привабливість неможливо зводити до чогось що дивує й вражає уяву.

Це швидко може наскучити учневі, необхідно змінювати форми і методи роботи на уроці, намагатися вести його,
залучаючи до творчої розумової діяльності.

Після пояснення матеріалу для перевірки і закріплення знань добре використовувати тестові завдання. Тести
заміняють фронтальне опитування вчителя, тому що діти, відповідаючи на питання, самостійно оцінюють свої
знання.

Учителеві необхідно переводити учнів зі ступеня їхніх чисто життєвих досить вузьких і бідних уявлень про світ
- на рівень наукових понять, узагальнень, розуміння закономірності. Інтересові пізнань сприяє також показ
новітніх досягнень науки. Зараз, більше чим коли-небудь, необхідно розширити рамки програм, знайомити учнів з
основними напрямками наукових пошуків, відкриттями. Далеко не усе в навчальному матеріалі для учнів може бути
цікавим. І тоді виступає ще одне, не менш важливе джерело пізнавального інтересу - сам процес діяльності.

Шлях до нього лежить, насамперед, через різноманітну роботу учнів організовану відповідно до особливості
інтересу.

Сучасна дидактика надає великого значення розвиткові і творчій активності учнів. У ході виробничих уроків
необхідно вишукувати можливості для їхньої самостійної роботи. Варто заохочувати самостійні приклади, прагнути
до того, щоб учні не механічно запам'ятовували розповідь учителя, а спробували самі знайти відповіді на
висунуті вчителем питання. Щоб розвивати цю якість треба відмовитися від надмірної опіки учнів, занадто
швидких підказок представляти можливості самим знайти вихід з виникаючого навчального ускладнення.

Під час занять по виробничому навчанню дуже важливо вчити хлопців доступним прийомам раціоналізації і
винахідництва, конструювання і моделювання, удосконаленню тих або інших виробничих процесів в учнівській
бригаді, прийомам вивчення раціоналізаторської діяльності робітників під час екскурсій на підприємства.

Орієнтація системи середньої і вищої освіти на активізацію пізнавальної діяльності учнів і формування їхнього
творчого мислення висуває нові вимоги до організації учбово-пізнавального процесу в школі, ліцеї, коледжі і
вузі.

Серед способів інтенсифікації навчання особливе значення має застосування методів, форм і прийомів
активізуючих творчу, пізнавальну діяльність учнів. У школі і вузівській практиці знаходять широке застосування
методи проблемного навчання, що сприяють розвиткові творчого мислення.

Творчі здібності особистості виявляються і розвиваються тільки в процесі творчої діяльності. Педагогічна
діяльність складається з безлічі різних задач спрямованих на формування уміння аналізувати, розвивати логічне
мислення і творчу активність учнів.

Для того щоб урок став цікавим і наповненим змістом, на початковому етапі навчання, доцільно використовувати
гру.

Всі ігри можна підрозділити на тренувальні, інтелектуальні і організаційно-діяльні. Основна задача всіх цих
ігор навчити учнів самостійно приймати рішення, шукати більш реальні шляхи для досягнення мети, активізувати
їхню розумову діяльність.

Наступним кроком самостійної роботи учня буде підготовка повідомлення на задану тему. Найбільш вдалі
повідомлення можна оформити у виді рефератів, а потім провести їх захист. Форми проведення захисту можуть бути
різні: усний журнал, дискусійний клуб, учнівська конференція.

Будь-яка форма роботи, будь-який метод, будь-яка форма уроку обрана майстром виробничого навчання, повинна
дотримуватися принципів технології активного навчання.

А саме:

1. Принцип наукового багатства сприяє розслабленню педагога, у результаті чого активізується інтуїція педагога
й учня. Сам процес підготовки до заняття на ньому перетворюється у творчий.

2. Принцип органічної єдності елементів дозволяє дати учнем цілісне представлення про світ, сформулювати
дбайливе відношення до нього, показати значення екології навколишнього середовища.

3. Принцип доцільності дає можливість зрозуміти сутність процесу навчання як процесу "вирощування" знань і
усвідомлення їх учнями.

4. Принцип практичної спрямованості дозволяє педагогові передати в інтегрованій формі те, що придбано і
створено людиною протягом багатолітнього шляху розвитку.

5. Принцип багатофункціональності. На основі цього принципу створюються реальні умови для підвищення
ефективності педагогічного процесу.

6. Принцип необхідності і достатності (у тому числі по довжині, інтенсивності, обсягові, якості, розмаїтості,
кількості розглянутих елементів і способів їхнього впливу). Завдяки йому забезпечується відображення дійсності
у свідомості учнів і краще засвоєння знань.

7. Принцип посильності і приступності дозволяє найбільше розумно будувати процес навчання і більш повно
використовувати наявні засоби.

Практична диференціація навчання реалізується в системі добору змісту і кількості інформації з теми в цілому й
уроку зокрема. Цю систему складають:

- випереджальне завдання по темі;

- комплекс дидактичних засобів до заняття, основою якого є опорний конспект;

- оперативне блокове повторення частини досліджуваного матеріалу;

- пізнавальні завдання з проблемними ситуаціями для більш підготовлених учнів;

- спеціальні завдання для перевірки засвоєння знань менш підготовлених учнів;

- залікові завдання, пропоновані учням на початку вивчення нової теми для наступної роботи.

Диференціація навчання можлива за допомогою активних методів нетрадиційних дидактичних засобів, що є джерелом
знань, основою формування умінь і навичок виробничого навчання і спрямована на підвищення активізації
розумової діяльності учнів. Для цього можна застосовувати :

1. Оперативне закріплення одного з питань теми уроку за допомогою карток-завдань.

2. Фронтальне усне диференційоване закріплення вивченого на уроці, проведене "сильним" учнем з менш
підготовленим під керівництвом педагога.

3. Резензування учнями відповідей своїх товаришів.

4. Виконання письмових оперативно оцінюваних завдань (тестів), перевірка їх по еталонах.

5. Заліки з елементами ігрових ситуацій.
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel