Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Фактори та резерви господарської діяльності» (ID:11977)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   708 кб.

Фактори та резерви господарської діяльності
Обов'язковою умовою будь-якого матеріального виробництва є забезпеченість відповідними ресурсами. Ощадливе їх
використання — повсякденна турбота і обов'язок кожного підприємства. Зменшення питомого витрачання ресурсів на
одиницю кінцевої продукції приводить до зростання ефективності суспільного виробництва, поліпшує всі
показники самого виробника товарів.

Існує чимало видів ресурсів. Серед них — природні, виробничі, інтелектуальні, фінансові, валютні тощо. Для
виробництва придатна така класифікація ресурсів: трудові ресурси, основні засоби і предмети праці. Важливими
виробничими ресурсами є простір (земельна площа) і час. Ресурси можуть бути вихідні, природні і похідні,
штучні. До останніх належать товарні, інформаційні, фінансові, наукові та ін.

У процесі виробництва ресурси починають взаємодіяти один з одним. Такі взаємодії мають форму факторів
(чинників).

Поряд із традиційним аналізом існуючого становища господарської діяльності, важливе значення набуває аналіз
можливих господарських результатів, отриманих при різноманітних варіантах комплексного сполучення
найважливіших чинників виробництва: технологічних, економічних, соціологічних і ін.

Основна задача аналізу складається у виявленні резервів підвищення ефективності господарської діяльності в
порівнянні з досягнутим рівнем, резервів виконання і перевиконання планів, збільшення випуску продукції і
підвищення її якості, поліпшення використання виробничих ресурсів і зниження собівартості продукції,
підвищення рентабельності і збільшення прибутку господарства.

Для виконання основної задачі при економічному аналізі вирішується ряд задач:

1. Проведення всебічної оцінки досягнутого рівня виробництва для розробки оптимальних рішень при обгрунтуванні
планів господарства.

2. Здійснення контролю за ходом виконання планів господарства і його підрозділів, а також намічених заходів.

3. Виявлення додаткових резервів діяльності господарства, не врахованих у планах.

4. Проведення всебічної й об'єктивної оцінки кінцевих результатів роботи господарства, його підрозділів і
ділянок виробництва.

5. Здійснення господарського і внутрішньогосподарського розрахунку, поліпшення всієї економічної роботи
господарства.

6. Виявлення і вимір впливу різноманітних чинників на аналізовані показники господарської діяльності, вивчення
причин відхилень.

7. Узагальнення результатів аналізу, формулювання висновків і пропозицій по використанню виявлених резервів,
закріпленню досягнень і ліквідації недоліків у роботі, поширенню передового досвіду на виробництві. Вирішення
цих задач при економічному аналізі сприяє поліпшенню управління виробництвом, зміцненню його економіки,
виконанню намічених цілей і планів і підвищенню ефективності діяльності кожного підприємства. На цій основі
забезпечується підвищення ефективності як окремих галузей народного господарства, так і всього
народно-господарського комплексу.

Під час вивчення цієї категорії слід обов'язково усвідомити, що поняття "резерв" має два зовсім різні
визначення:

1. Резерв — це запас ресурсів, який свідомо не витрачається і підтримується на певному рівні як засіб, що
забезпечує надійність і безперервність роботи будь-якій системі;

2. Резерв — це невикористана або згаяна можливість чогось, наприклад, зростання обсягу виробництва,
поліпшення якості, підвищення рентабельності тощо.

У першому визначенні резерв характеризує будь-який страховий запас. Згадайте валютні резерви Національного
банку (запаси), страхові та резервні фонди держави і підприємств, резервні потужності енергосистем тощо.

Друге розуміння резерву пов'язують, насамперед, з різними втратами ресурсів (псування, пропажа, брак,
уцінка), сплатою штрафів, пені, неустойок та іншими збитками. Це явні, безспірні резерви. Проте є такі, що
обумовлюються підвищенням норм витрачання ресурсів, перевитратами заробітної плати, несвоєчасним виконанням
заходів із впровадження нової техніки і технологій, недозавантаженням вільних виробничих потужностей тощо.
Одні резерви — це безповоротні втрати ресурсів або прибутків, інші можуть бути використані у наступні
періоди часу (рис. 1). Діючі класифікації резервів мають багато спільного з класифікаціями факторів.Показники, що характеризують окремі сторони господарської діяльності підприємства, а також його роботу в
цілому, знаходяться між собою в складному зв'язку. Кожний економічний показник при аналізі розглядається по
складових частинах як результат впливу на нього окремих факторів.

Під фактором при аналізі розуміють умови досягнення визначеного господарського результату, що характеризується
відповідним показником, або ж причини, що здійснюють вплив на результати цих процесів. При аналізі фактори
умовно підрозділяються на кількісні і якісні. Кількісні визначають розмір аналізованого показника при
незмінному значенні якісного фактора. Якісні фактори відбивають істотні особливості аналізованого показника
при сформованому розмірі кількісного фактора.

При аналізі виявляються причини зміни окремих факторів, що представляють собою конкретні виробничі умови, у
яких склалася даний розмір фактора. Чим більше виявляється причин при аналізі, тим глибше і всебічне аналіз,
тим ефективніше результати його проведення.

Економічний аналіз діяльності підприємств класифікує фактори виробництва в такий спосіб.

Фактори підрозділяються на соціально-економічні і виробничо-економічні.

Соціально-економічні фактори. Ці фактори являють собою джерела рушійної сили, що спрямовує господарський
процес. Вони відбивають свідому діяльність учасників виробництва й поводження, характеризують "людський"
фактор, що займає головне становище. Їх можна підрозділити на:

а) відображуючі творчу ініціативу й активність працюючих (показники, що характеризують співробітництво
виробничих наукових колективів);

б) відображаючі рівень керівництва господарською діяльністю.

Виробничо-економічні фактори. Вони являють собою умови, необхідні для здійснення господарської діяльності,
технічної організації і господарського заходу, що створюють вплив на господарські процеси і їхні результати.

Їх підрозділяють на: а) фактори ресурсів, що відбивають необхідні умови для вчинення господарської діяльності.
(У сфері виробництва - засоби і предмети праці і сама праця);

б) техніко-економічні фактори. Це фактори, пов'язані з механізацією, автоматизацією, із уведенням нової
технології й організації праці;

в) фізіологічні фактори, що відносяться до санітарно-гігієнічних умов праці, до його напруженості, естетичному
утриманню робочих приміщень;

г) соціально-психологічні фактори.
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel