Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Економічна теорія» (ID:11595)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   26 кб.

План

Перелік використаної літератури:


1. С. Мочерний. Основи економічних знань. Феміна. 1995.


2. Ю.В. Ніколенко. Основи економічної теорії.(в двох книгах). Київ. Либідь. 1998.


3. С.В. Мочерний. Основи економічної теорії. Тернопіль. 1993
Предмет економічної теорії та її функції
Економічна теорія вивчає:

а) соціально-економічні відносини;

б) загальні організаційно-економічні відносини.

Соціально-економічні відносини — це ті відносини, які виникають між людьми з приводу виробництва, розподілу,
обміну й споживання матеріальних і духовних благ. Їхню основу, ядро ста мовлять відносини власності на засоби
виробництва і виготовлений продукт.

Загальні організаційно-економічні відносини являють собою певну систему господарського механізму, а саме:
систему форм і методів суспільної організації і регулювання народного господарства.

Названі групи економічних відносин тісно між собою пов'язані. Завдання економічної теорії полягає в тому, щоб
з'ясувати існуючі тут причиново-наслідкові зв'язки, закони й закономірності, які характеризують функціонування
цих відносин як цілісної, логічно зумовленої економічної системи.

Схематично предмет курсу «Основи економічної теорії» можна представити таким чином (див. схему 1).


Предмет «Основи економічної теорії» відрізняється від «Економіксу» і курсу марксистської «Політичної
економії».

Практична функція


Економічна теорія виконує й практичну функцію, яка полягає в розробці принципів і методів раціонального
господарювання, науковому обгрунтуванні економічної політики держави. Вчені безпосередньо беруть участь у
визначенні економічної стратегії — довгострокової господарської політики суспільства.

В сучасних умовах посилюється роль економічної теорії в підвищенні результативності суспільного виробництва.
Не випадково в усіх країнах світу її вивченню в навчальних закладах приділяється значна увага. Широка
економічна освіта — важливий компонент загальнолюдських цінностей, без яких не можна досягти подальшого
прогресу цивілізації.

Крім цього, вивчення курсу «Основи економічної теорії» допомагає майбутнім спеціалістам краще й ефективніше
реалізувати свою спеціальність. Адже незаперечним фактом є те, що економічна сторона в діяльності кожного
фахівця відіграє неабияку роль. Оволодівши економічною теорією, студент краще орієнтуватиметься в
економічному житті, у виборі місця майбутньої роботи, зможе повніше реалізувати свої здібності, набуті знання,
ефективніше використати їх у своїх інтересах


Методологічна функція


Методологічна функція економічної теорії означає, що дана наука виступає теоретичною основою
конкретно-економічних наук, тобто розробляє загальні методологічні принципи, без яких не можна обійтися при
проведенні скільки-небудь ґрунтовного конкретно-економічного аналізу. Наприклад, економічна теорія формулює
загальні принципи маркетингової діяльності підприємств, які можуть бути використані в багатьох галузях,
приміром, при організації маркетингу туризму тощо.
2. Виникнення та етапи розвитку економічної теоріїЗародження економічної думки


Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди прагнули теоретично усвідомити
економічні умови свого існування, мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці економічних
процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби регулювання економічного життя й зумовили виникнення
економічної теорії.

Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна сума поглядів на господарські явища, на
рушійні сили економічної діяльності людей. Істотного розвитку вона досягла в епоху рабовласництва. В працях
Ксенофонта (430— 355 рр. до н.е.), Платона (427—347 рр. до н.е.), Аристотеля (384—322 рр. до н. е.), а також
мислителів стародавнього Риму, Індії, Китаю міститься спроба з позицій свого часу з'ясувати загальні принципи
економічного розвитку. «Економіко» (домашнє господарство) — так називалася праця видатного мислителя
Стародавньої Греції Ксенофонта, в якій зроблена спроба обгрунтувати мотиви господарської діяльності людей,
висловлено ряд цікавих економічних думок.


Формування економічної теорії як науки


Не кожна економічна думка розвивається в систему поглядів і стає економічним ученням. Ні в рабовласницькому,
ні у феодальному суспільстві ще не існувало стрункої системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона
складається поступово в процесі історичного розвитку суспільства.

Могутнім поштовхом до формування економічної науки стало становлення в усіх структурах суспільного життя
капіталістичних відносин, коли бурхливими темпами почали розвиватися продуктивні сили, стали формуватися
ринок, обмін, торгівля. З'явилася потреба в дослідженні всіх цих явищ, вивченні закономірностей функціонування
економіки в цілому. Врешті-решт постало питання і про джерела багатства націй і народів, груп людей, окремих
осіб, засоби їх виміру.

Не відразу, суперечливо, але формується система поглядів на всі ці питання. Відбувається і становлення
економічної теорії як науки під назвою політична економія. Цей термін був уперше застосований французьким
економістом Антуаном Монкретьє у праці «Трактат політичної економії» (1615). Тривалий час саме під цією
назвою розвивалася економічна теорія. Назва ж походить від грецьких слів «політикос» — суспільний, державний і
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel