Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Інноваційна діяльність її суть і зміст » (ID:11521)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   22 кб.

План1. Вступ

2. Інноваційна діяльність її суть і зміст

3. Управління в турфірмі “САМ” і методи вдосконалення

4. Висновки і рекомендації

1.Вступ.


Останнім часом стало очевидним, що програма економічних реформ в Україні потребує змін. Виникла необхідність у
нових орієнтирах, у нових механізмах, що стимулюють прискорення перетворень. Типова програма реформи
підприємства свідчить про початок якісно нового етапу в перебудові української економіки. Підприємства
багатьох галузей все глибше заплутуються у власних проблемах, у силу різноманітних причин не можуть провести
реструктуризацію виробництва і власних фінансових зобов'язань перед кредиторами, впорядкувати бізнес-процеси,
залучити інвесторів. І хоча рівень прибутковості більшості фінансових ринків знизився і здається, що грошовим
потокам уже нікуди йти, крім як у реальний сектор економіки, вони туди поки не йдуть або направляються в
недостатньому обсязі. Багато українських підприємств не готові ефективно проводити інноваційну політику й
освоювати кошти інвесторів. Як показує наш досвід, до числа ключових проблем підприємств варто віднести
неефективність системи керування, у їхній діяльності відсутня інноваційна стратегія і багато хто стурбований
тільки тим, як вижити сьогодні. І якщо взяти до уваги слабке знання ринку, неефективність фінансового
керування, погане керування витратами, то стає ясним, що тільки зміною зовнішнього макроекономічного
середовища інвесторів не змусиш вкладати кошти в такі підприємства. Ще більш їх відлякує відсутність реальної
відповідальності керівників підприємств перед акціонерами за наслідки прийнятих рішень, цілість і
ефективне використання майна. Таким чином, реформа повинна спуститися з макрорівня на рівень конкретного
підприємства, підприємствам необхідно провести реструктуризацію, реінжиніринг бізнес-процесів і навчитися жити
в умовах ринку при створенні відповідних передумов і підтримки з боку держави. При виконанні відповідних
вимог підприємство може одержати переваги при розподілі держінвестицій на конкурсній основі, можливість
реструктурування боргу перед бюджетом і позабюджетними фондами, право на прискорену амортизацію і на одержання
державних гарантій і ін.

Поняття нововведення означає прогресивне нововведення, задіяне в динаміці, що є новим для
організаційної системи, яка приймає і використовує її. Слова "інновація" і "нововведення" за змістом
ідентичні, варіант англійського слова innovation - комплексний процес створення, поширення і використання
нововведення, що сприяє розвитку і підвищенню ефективності роботи підприємницьких фірм.

Під інновацією розуміють об'єкт, впроваджений у виробництво в результаті проведеного наукового дослідження або
зробленого відкриття, якісно відмінний від попереднього аналога. Інновація - нововведення, комплексний
процес створення, поширення і використання нововведень для задоволення визначених потреб. Сукупність
науково-технічних, технологічних і організаційних змін, що відбуваються в процесі реалізації нововведень,
можна визначити як інноваційний процес, а період створення, поширення і використання нововведень називають
інноваційним циклом.

Інновація має чітку орієнтацію на кінцевий результат прикладного характеру, вона завжди повинна розглядатися
як складний процес, що забезпечує визначений технічний, соціально-економічний ефект.

Інновація у своєму розвитку (життєвому циклі інновації) змінює форми, просуваючись від ідеї до впровадження.
Протікання інноваційного, як і будь-якого іншого процесу, обумовлено складною взаємодією багатьох чинників.
Застосування в підприємницькій практиці того або іншого варіанта форм організації інновацій визначають три
чинники:


• стан зовнішнього середовища (тип ринку, характер конкурентної боротьби, практика державно-монополістичного
регулювання і т.д.);

• стан внутрішнього середовища даної господарської системи (фінансові і матеріально-технічні ресурси,
застосовувані технології, розміри, що склалася, організаційна структура, внутрішня культура організації,
зв'язок з зовнішнім середовищем і т.д.);

• специфіка самого інноваційного процесу як об'єкта керування.

Інноваційні процеси розглядаються як процеси, що пронизують усю науково-технічну, виробничу, маркетингову
діяльність виробників і в кінцевому рахунку орієнтовані на задоволення потреб ринку. Однією із найважливіших
умов успіху нововведення є наявність самого новатора-ентузіаста, захопленого новою ідеєю і готового прикласти
максимум зусиль, щоб утілити її в життя.

У 90-і роки багато значних фірм і організації в країнах із розвиненою ринковою економікою були змушені
зайнятися пошуком шляхів і можливостей заохочення нового покоління винахідників і новаторів — високоефективних
внутрішньофірмових підприємців, що відшукують можливості для розвитку ініціативи, розробки нової
продукції, технології освоєння нових сфер діяльності з використанням внутрішніх ресурсів. Таке внутрішнє
підприємництво в рамках значних корпорацій одержало назву інтрапренерства. Це - процес сам себе регулює:
винахідника-ініциатора не можна ні призначити, ні зняти. Звичайно це людина, що володіє енергією і прагненням
довести свою ідею до практичних результатів, не дивлячись ні на які перешкоди.

Основним чинником позитивного старту української економіки є інноваційна діяльність - нововведення, інвестиції
і інновації. Нововведення формують ринок новацій, інвестиції - ринок капіталу, інновації - ринок
конкуренції нововведень. Інноваційна діяльність забезпечує впровадження науково-технічного результату й
інтелектуального потенціалу для одержання нової або поліпшеної продукції (турпродукту, послуг) і
максимальний приріст доданої вартості.

Інноваційна сфера являє собою систему взаємодії інноваційних підприємців, інвесторів і новаторів, що
забезпечують випуск і реалізацію конкурентно спроможної продукції (робіт, послуг).


Інтенсивність протікання сукупності інноваційних процесів визначає і динаміку науково-технічного прогресу
(НТП).

Ефективність, інноваційного процесу можна визначити після його впровадження, оскільки тільки після появи
нововведення на ринку стає ясно, чи задовольняє воно нову потребу ринку або ні. Важливе значення при цьому
має інструмент моделювання. Модель інноваційного процесу дозволяє виділити в інноваційній діяльності окремі
складові частини, відкриваючи тим самим можливість наскрізного планування інновації по стадіях: враховує в
задачах інноваційних етапів кон'юнктурні зміни (мал. 1.2).
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel