Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Фінансове право » (ID:11391)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

Фінансове право (Увага! Законодавча база застаріла!)

ПланI. Поняття предмету – фінансове правоВступ


У юридичній науці в якості основного критерію поділу національного права на галузі прийнято використовувати
матеріальний зміст тих суспільних відносин, що регулюються правовими нормами цих галузей, тобто предмет
правового регулювання. Додатковим критерієм розмежування однієї галузі права від інший служить метод правового
регулювання. Він являє собою сукупність засобів впливу на учасників финансово - правових відносин, що
характеризуються юридичними фактами, із якими пов'язується виникнення фінансових правовідносин, правовим
статусом їхніх суб'єктів і розподілом прав і обов'язків між ними, видами санкцій за порушення розпоряджень
держави і порядком їхнього застосування.


Предетом фінансового права є суспільні відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави, тобто
соціальні зв’язки, що складаються з приводу формування, розподілу і використання централізованих і
децентралізованих коштів.1. Поняття і предмет фінансового права


У відношенні методу фінансово-правового регулювання відзначимо, що він характеризується низкою ознак:

1. У фінансовому праві юридичні права й обов’язки виникають винятково на підставі нормативних актів, що
приймаються компетентними державними органами.

2. Права й обов'язки суб'єктів фінансових правовідносин, міра «автономності» їхніх дій, специфіка засобу
взаємозв'язку їхніх прав і обов'язків мають винятково високий ступінь точності. Як правило, у спеціальній
літературі, указується, що учасники фінансово - правових відносин позбавлені права оперативної самостійності,
тобто такі суб'єкти не мають можливості самостійного вибору варіанта свого поводження в конкретній життєвій
ситуації. Їхні права й обов'язки винятково чітко визначені державою. Але, як показав досвід останнього років,
і у фінансових правовідносинах можливі випадки, коли їхні учасники мають можливість реалізації обмеженої
автономності власних дій. Наприклад, у відповідності зі ст. 10 Декрету КМУ «Про стягнення невчасно внесених
податків і неподаткових платежів» №8-93 від 21.01.93 р. передбачена можливість оперативної самостійності і для
податкового органа, і для платника, що припустив неправильну сплату податків і неподаткових платежів у вигляді
варіативності їхнього поводження, що може мати вираз або в поверненні неправильно внесених сум, або в їхньому
заліку в рахунок майбутніх платежів. Але, цей випадок швидше за все становить собою виняток із правила.

3. Держава є обов'язковим учасником фінансових правовідносин, здійснює їх правове регулювання шляхом видання в
односторонньому порядку нормативних актів, що мають обов'язкову силу для іншої сторони. Таким чином, самий
суб'єктний склад цих соціальних зв'язків виключає можливість юридичної рівності їхніх сторін.

4. Забезпечення порушених суб'єктивних прав учасників фінансових правовідносин здійснюється шляхом
застосування фінансово - правової відповідальності, метою якої, поряд із відновленням порушеного права й
еквівалентного відшкодування заподіяної шкоди, є фінансове покарання у формі штрафу або пені. При цьому
необхідно відзначити, що форма фінансово - правової відповідальності може бути й іншою, наприклад, позбавлення
якого-небудь права або відмова у видачі дозволу (ліцензії) і т.п.

Приведені вище риси дозволяють підтверджувати, що фінансовому праву характерний імперативний метод
регулювання, або метод владних розпоряджень.

Існують, проте, думки про те, що фінансово - правовому регулюванню, крім методу владних розпоряджень властиві
й інші методи: метод субординації, метод узгодження, метод рекомендації і т.п. Вважається, що в даному випадку
мова повинна йти не про додаткові методи фінансово - правового регулювання, а про конкретні прийоми і засоби,
що складають органічну систему єдиного методу регулювання фінансових правовідносин.

Особливості фінансово - правового методу регулювання в цілому і, окремих його елементів - зокрема, знаходять
своє закріплення у фінансово - правових нормах. Сукупність і взаємозв'язок правових норм, що регулюють
суспільні відносини в області мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів
коштів із метою забезпечення виконання задач і функцій держави являють собою фінансове право.2. Місце фінансового права в системі права України


Маючи свої предмет і метод правового регулювання фінансове право небезпідставно признається самостійною
галуззю єдиної правової системи держави. Але самостійність фінансового права не означає його абсолютної
відособленості. Фінансове право тісно пов'язане з усіма галузями правової системи України. У першу чергу воно
тісно пов'язано з конституційним, адміністративним і цивільним правом.

Так, форма державного устрою, поділ влади в державі, співвідношення державної влади і місцевого самоврядування
і багато інших питань, урегульовані нормами конституційного права прямо впливають на конкретні форми
фінансової діяльності. При цьому, нормами фінансового права конкретизуються положення конституційних норм і
забезпечуються формування і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів.

Встановлені адміністративно - правовими нормами основні принципи державного управління, повноваження органів
виконавчої влади на видання актів управління в сфері фінансово - кредитних відносин, права й обов'язки
посадових осіб фінансових і кредитних органів безпосередньо впливають форми управління фінансово - кредитною
системою, структуру фінансових органів, систему фінансового контролю і порядок здійснення фінансової
діяльності.

Існує визначений зв'язок між цивільним і фінансовим правом. Так, із діяльності фінансово - кредитних органів
виникають відносини, що будуються на добровільних засадах і регулюються нормами цивільного права, але на їхній
основі виникають і існують фінансово - правові відносини, у котрих ці органи користуються владними
повноваженнями і здійснюють функції по формуванню, розподілу і використанню фондів коштів в інтересах держави.
Такий тісний зв'язок двох галузей права іноді призводить до висування теорії про можливий диспозитивний метод
регулювання фінансових правовідносин, що не відповідає дійсності і є неприпустимим.

Крім зазначеного відзначимо, що фінансове право граничить із трудовим правом і правом соціального забезпечення
в частині регулювання відносин виникаючих із приводу формування і використання коштів соціальних фондів. І вже
зовсім очевидним є зв'язок фінансового права з карним і адміністративним правом у питанні застосування
юридичної відповідальності за фінансові правопорушення.3. Система та джерела фінансового права


Під системою фінансового права необхідно розуміти об'єктивно обумовлену внутрішню його побудову, об'єднання і
розміщення фінансово-правових норм у визначеному порядку (взаємозв'язку і послідовності). Як і всі галузі
права України, фінансове право структурно підрозділяється на Загальну й Особливу частині.

У Загальну частину фінансового права узвичаєно включати норми, що закріплюють загальні принципи, правові форми
і методи фінансової діяльності, систему і правовий статус органів, що керують фінансовою діяльністю, а також
норми, що регулюють суспільні відносини в області фінансового контролю.
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel