Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Україна в період НЕПу 1921-27 роки » (ID:11343)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       2 стр.
Размер в архиве:   9 кб.
| 1 |

Україна в період НЕПу 1921-27 рокиПлан

1. Нова економічна політика в Україні


Вперше словосполучення “нова економічна політика” зустрічається у резолюції травневого (1921 р.) пленуму ЦК
РКП (б). Вона передбачала правильний грошовий обіг, створення мережі організацій і підприємств державної
торгівлі, насамперед оптової, регулювання приватної торгівлі за допомогою банків, кредитних установ і
податкової політики.

9 серпня 1921 року В. Ленін підписав “Наказ Ради Народних Комісарів про впровадження в життя начал нової
економічної політики”. Згідно з ним у державній власності залишалися тільки великі підприємства. На інших
заводах і фабриках допускалося приватне господарювання, але через оренду. На середину 1923 року в Україні було
здано в оренду біля половини усіх підприємств.

Середні і великі підприємства об’єднувалися за галузевою, територіальною або галузево-територіальною ознаками.
Такі об’єднання були названі трестами.

Менш вражаючих результатів досягла нова економічна політика у сільському господарстві. У 1923 році було
завершено перерозподіл земель. Землекористування бідняцько-середняцьких господарств збільшилося у півтора
рази.2. Державний лад, судова система


Зміни у державному устрої УРСР були пов’язані, перш за все, з тенденцією до об’єднання економічних,
політичних, воєнних зусиль радянських республік. Слід підкреслити, що ініциатива такого об’єднання виходила з
центру, від апарату більшовицької партії в Москві.

Нова економічна політика вимагала перебудови судової системи. Правовою основою судової реформи стала постанова
ВУЦВК від 16 грудня 1922 року, яка затвердила “Положення про судоустрій УРСР”. Цей документ був майже точною
копією “Положення про судоустрій РСФСР” від 31 жовтня 1922 року.

Згідно з Положенням в Україні створювалася єдина система судових органів: народний суд, губернський суд,
Верховний Суд УРСР.

Державна прокуратура УРСР була створена за зразком прокуратури РСФСР. “Положення про прокурорський нагляд”
було прийняте ВУЦВК 28 червня 1922 року. Воно передбачало створення державної прокуратури УРСР як відділу у
складі наркомату республіки. Згідно “Положення про судоустрій Української РСР” державна прокуратура УРСР
залишалася у складі Наркомюсту УРСР.

Через декілька місяців після затвердження прокуратури була створена радянська адвокатура. “Положення про
адвокатуру” від 2 жовтня 1922 року передбачало створення при губернських радах суддів колегій захисників з
цивільних і кримінальних справ. На членів колегій захисників покладалось завдання судового захисту і участі в
організації і діяльності юридичних консультацій.

У зв’язку з тим, що до “Положення про судоустрій Української РСР” 1925 року протягом 1925-1929 років були
внесені численні зміни, виникла необхідність прийняття нового Положення. Воно було затверджене ВУЦВК і РНК
УРСР 11 вересня 1929 року. Положення зберігло діючу судову систему – народний суд, окружний суд, Верховний суд
УРСР. Народні судді районів обиралися окружними з’їздами Рад, а в містах і селищах – пленумами міських і
селищних Рад. Окружний суд складався з пленуму, цивільного відділу, кримінального відділу, надзвичайної сесії
та особливої сесії у справах про неспроможність кооперативних організацій. Положення визначало також склад
Верховного суду УРСР.

У розглядуваний період відбулися зміни і в правовому становищі Державного політичного управління (ДПУ). 15
листопада 1923 року воно було перетворено у Об’єднане державне політичне управління при РНК СРСР. 13 серпня
1924 року ВУЦВК і РНК УРСР затвердили Положення про державне політичне керування УРСР, яке створювалося при
РНК УРСР для боротьби з політичною контрреволюцією, шпигунством і бандитизмом. Відтепер цей орган стає
головним знаряддям репресій більшовицької партії. Органи ОДПК проводили масові арешти священнослужителів,
руйнували церкви тощо.3. Правова система


Нова економічна політика потребувала нормативного наповнення. Такої широкої кодифікації, та ще і проведеної у
такі коротки терміни, людство не знало. Були прийняті важливі законодавчі акти, які регулювали майнові,
договірні, трудові, земельні відносини тощо.

Цивільне право було тією галуззю права, яка в першу чергу забезпечувала проведення нової економічної політики.
Кодифікація цивільного права розпочалася відразу ж після проголошення курсу на НЕП. Але до прийняття
цивільного кодексу необхідно було законодавчо вирішити ряд проблем по запровадженню принципу матеріальної
зацікавленості суб’єктів підприємницької діяльності шляхом надання їм більшої самостійності в господарській
діяльності.

Нова економічна політика вимагала денаціоналізації невеликих будівель. Це було зроблено “Житловим законом” від
1 листопада 1921 року, який регламентував також питання оренди будівель. Обсяг і межі приватногосподарської
діяльності були визначені постановою ВУЦВК “Про основні приватні майнові права, що визнаються УРСР” від 26
липня 1922 року. Постановою повністю виключались з цивільного обігу право власності на нерухомість. Право
власності на нерухоме майно допускалося лише при умові, якщо воно не було виключене з цивільного обігу.
Постанова проголошувала відновлення таких цивільно-правових інститутів, як винахідництво, авторське і спадкове
право.

НЕП міг позитивно вплинути на розвиток сільського господарства, але був нездатний забезпечити матеріальну базу
для технічної реконструкції промисловості. Будучи відірваною від ринку націоналізована промисловість не
могла працювати ефективно. Господарський розрахунок не зміг конкурувати з вільним розвитком в умовах ринку.
Прихід до керівництва партією і державою Сталіна привів до остаточного формування командно-адміністративної
системи управління, до згортання НЕПу і демократичних елементів у державно-правовому житті. Курс на
індустріалізацію поставив сталінський режим перед вибором: або приватизувати промисловість, відмовляючись від
втручання держави в економіку, або одержавити сільське господарство шляхом колективізації. Керівники
більшовицької партії стояли за збереження її диктатури в економічному і політичному житті. Поступово партійна
влада повністю зрощується з державною, що завжди було головним елементом тоталітарного режиму.

Не менш суперечливим був і розвиток права в Україні. Більш-менш демократичні принципи кодифікації права
початку 20-х років не задовільняли центристські запити командно-адміністративної системи. Законодавство
України дуже швидко інтегрувалось в загальносоюзне.

Необмежена диктатура більшовицької партії стала нормою державного розвитку уУкраїни
Література


Історія держави і права України. – К., 1999.

Історія України: нове бачення у 2 т. – К., 1996.

| 1 |загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel