Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Конституційні і культурні (духовні) права громадян України» (ID:11216)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   14 кб.

Контрольна робота

з предмету “Основи конституційного права”
План
1. Конституційні і культурні (духовні) права громадян України


Конституція України починає виклад конкретних прав і свобод людини з закріплення загальних принципів цих прав,
а також порядку їх практичного здійснення. Ці принципи встановлюються у ст.ст. 21-24 Конституції України.

Стаття 24 встановлює: «Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не
порушуються права і свободи інших людей, та мас обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується
вільніший і всебічний розвиток її особистості».

Право на вільний розвиток людиною своєї особистості мас узагальнююче, об'єднуюче значення, охоплює як
фізичний, так і інтелектуальний розвиток людини. Це право конкретизується в інших статтях Конституції України,
які закріплюють відповідні права й свободи людини і громадянина (див. ст.ст. 28, 29, 34, 35 та деякі інші
статті Конституції України).

Людина живе в суспільстві, тому вільний розвиток кожною людиною своєї особистості не може бути необмеженим.
Конституція України висуває перед ним дві основні умови: а) не порушувати права й свободи інших людей, не
діяти за їх рахунок у широкому розумінні цього слова, не заважати їм; б) нести відповідні обов'язки перед
суспільством, які встановлені цією Конституцією та діючим законодавством. Ці настанови Конституції України
цілком відповідають загальновизнаним світовою спільнотою у сфері прав людини правовим стандартам.

Стаття 24 встановлює: “Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.”

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або
іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у
громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та
винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг;
створенням умов, які дають можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і
моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг
вагітним жінкам і матерям».

Наведена стаття Конституції України закріплює панування в нашому суспільстві принципів рівності та
рівноправності. Принцип рівності означає однаковий правовий статус громадян, їх однакове юридичне становище
щодо тих умов і обставин, які регулюються діючим в Україні правом. Принцип рівноправності означає рівність
усіх громадян щодо Основного Закону держави. Слід зауважити, що загалом цей принцип поширюється й на
негромадян, що мешкають на території України.

Принцип рівності, який установлює ця стаття Конституції, фактично означає рівність стартових правових
можливостей людини, які кожний буде використовувати відповідно до своїх особистих здібностей та можливостей,
діючи виключно в межах закону. Одночасно цей принцип не тільки не відкидає, а, навпаки, передбачає допомогу з
боку соціальної держави тим її громадянам, які за загальними стандартами такої допомоги потребують.

Настанови розглядуваної статті відбивають загальні демократичні вимоги, визнані світовим співтовариством.

Друга частина ст. 24 Конституції України конкретизує гарантії рівності й рівноправності як громадян України,
так і інших осіб, що перебувають на її території. Ці гарантії пов'язані зі скасуванням та забороною будь-яких
привілеїв та обмежень у правовому статусі людини, які пов'язані із будь-якими зовнішніми ознаками,
властивостями людини як фізичного, так і соціального характеру.

Третя частина статті, що розглядається, присвячена встановленню правових і соціальних гарантій рівноправності
жінки і чоловіка. При цьому йдеться не тільки про рівність прав і свобод, але й про рівність можливостей у їх
практичному здійсненні, що повинно знайти своє подальше відбиття в чинному українському законодавстві.

Особисті права й свободи людини безпосередньо пов'язані із самою суттю людини як фізичної особи. Саме ця суть
становить основу, на якій базуються всі інші якісні риси людини. Особисті права й свободи людини не можуть
бути відчужені від неї. Вони безпосередньо пов'язані із самим життям людини, її фізичним і духовним
розвитком, охороною її здоров'я, забезпеченням здійснення першочергових життєвих інтересів та потреб.

Систему особистих прав людини становлять:

невід'ємне право на життя (ст. 27);

право людини на повагу до її гідності

(ст. 28);

право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29);

право на недоторканність житла (ст. ЗО);

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31);

право на невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 32);

право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33);

право на свободу думки і слова (ст. 34);

право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35).

Головна особливість політичних прав і свобод полягає в тому, що їх носіями, суб'єктами цих прав і свобод є
тільки громадяни України, а не всі особи, що мешкають на її території. Разом з тим слід підкреслити, що
політичні права й свободи мають самостійне значення і саме як такі закріплені в Конституції України та
багатьох міжнародних документах, починаючи з Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Вже
сама назва цього міжнародного документа свідчить, що ці різновиди прав і свобод людини органічно пов'язані
між собою, є одним цілим.

Важливою особливістю політичних прав і свобод є також те, що вони, хоча й належать конкретному громадянинові,
в деяких випадках можуть бути реалізовані лише завдяки участі громадян у діяльності відповідних об'єднань,
політичних партій, профспілкових організацій, державних структур.

До політичних прав і свобод належать:

право на об'єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36);

право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38);

право на мирні збори, мітинги, походи та демонстрації (ст. 39);

право на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування (ст. 40).

До системи економічних, соціальних і культурних прав Конституція України відносить:

право кожного володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної,
творчої діяльності (ст. 41);

право на підприємницьку діяльність (ст. 42);

право на працю (ст. 43);

право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів (ст. 44);

право на відпочинок (ст. 45);

право на соціальний захист (ст. 46);

право на житло (ст. 47);

право на достатній життєвий рівень (ст. 48);

право на охорону здоров'я (ст. 49);

право на безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 50);

гарантування грунтованого на вільній згоді шлюбу, захисту материнства, дитинства й сім'ї (ст.ст. 51, 52);
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel