Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Вчення В. І. Вернадського про біосферу, ойго основні положення. Будова біосфери. » (ID:11139)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   20 кб.

Контрольна по екологіїЗМІСТ

1. Вчення В. І. Вернадського про біосферу, ойго основні положення. Будова біосфери. 3

2. Альтернативні джерела енергії. 5

3. Вплив негтивних факторів природного та антропогенного походження та земельні ресурси 7

4. Новітні галузі екології 11

5. Екологічна ситуація в Києві 13

Література. 151. Вчення В. І. Вернадського про біосферу, ойго основні положення. Будова біосфери.


Якщо глобальні проблеми постають як нагромаджувані негативного (ентропійного) досвіду людства і демонструють
необхідність становлення планетарної (глобальної) економіки, то концепція ноосфери В. І. Вернадського
висвітлює працю людської думки у цьому напрямі. Поняття ноосфери пов'язане з поняттям «жива речовина», яке
запровадив В. І. Вернадський для визначення сукупності всіх живих організмів біосфери (постійно перетворюваної
оболонки земної кулі), чисельно вираженої в елементарному хімічному складі, масі й енергії. Жива речовина є
акумулятором і трансформатором космічного випромінювання. Переробляючи та пересуваючи косну (тверду, рідинну,
газоподібну) речовину планети, жива речовина організує її, тим самим стає геологічною силою, яка формує
біосферу.

Виникнення людства з цього погляду є продовженням біогеохімічної історії живої речовини. У біосфері сонячна
енергія перетворюється на біохімічну енергію живої речовини, яка застосовується людиною і спрямовується на
задоволення потреби у життєдіяльності. Суспільна організація матерії породжує і нову форму енергії, власне
ноосферну і біосоціальну енергію, спрямовану на формування суспільної людини і суспільної культури через
розвиток суспільного виробництва.

Розселення людства по всій Землі, проникнення його у всі стихії та сфери, осмислення людством, що воно є
явищем планетарним, розвиток соціальної інфраструктури, становлення науки як безпосередньої продуктивної сили
і, нарешті, розвиток інформатики, гнучких технологій і біотехнологій, генної інженерії і т. ін. — основні
щаблі у створенні нової оболонки Землі — ноосфери.

В. І. Вернадський особливо виділяв роль наукової думки у перетворенні біосфери на ноосферу, а також свідомості
як регулятора біохімічної енергії. Ноосфера діє як нагромаджувач, синтезатор енергії людського розуму, праці,
ідей, ресурсів природи. Саме у цій ролі вона постає як нова геологічна сила, що створилася у результаті
взаємодії та взаємопроникнення людської праці, людської думки, людської природи.

Якщо раніше біосфера збирала і нагромаджувала енергію сонця хемосинтетичним або фотосинтетичним шляхом, або
через поглинання однієї органічної речовини (істоти) іншою, то на ноосферному рівні можливість здійснення
зовнішньої роботи значно збільшується. Осмислена праця організує енергетичні потоки, свідомість стає не лише
регулятором, а й своєрідним синтезатором біогеохімічної енергії. У цьому процесі постійно відбувається
виявлення й узагальнення нових фактів, нагромадження умінь і навичок, здібностей, тобто культури працюючих.
При виробництві і відтворенні життя виникає і нагромаджується соціальна інформація. Провідники нової
біогеохімічної енергії — промисловість, транспорт, соціальна інфраструктура, наука, інформатика і т. д. Вони
зберігають цю енергію, визначають характер її затрат і концентрують у напрямі майбутнього. Тут переплітаються
протилежні енергетичні й інформаційні потоки, які керують процесом підвищення енергії вищих рівнів до стану
соціальної культури.


За В. І. Вернадським, людина як сила природи стає специфічним регулятором, що збуджує дії однієї сили природи
проти іншої. Ця сила є розум людства, спрямована й організована воля його як істоти суспільної, а здатність
працювати як джерело енергії є похідною. Енергія, що нагромаджується у людині, все більше повертається у
природу і суспільство у процесі інтелектуальної діяльності. Але витрати енергії через інтелект і шляхом
фізичної праці перебувають у дисбалансі, що виявляється у суперечностях науково-технічного прогресу,
соціальному житті. Ноосферне розуміння науково-технічного прогресу передбачає нагромадження та застосування
знань (наукової сили), уміння їх використовувати, усвідомлення закономірностей виробничого процесу. Тут є
протиріччя між носіями загального знання, з одного боку, а з другого — тієї частини сукупного суспільного
працівника, уміння, здібності та кваліфікації якого настроєні на матеріальне виробництво і використання його
результатів. Зростання продуктивності суспільної праці на основі науково-технічного прогресу, універсалізація
за цих умов здібностей і потреб людини мають бути взаємопов'язаними процесами. Звільнення людини від рутинних
технологічних дій, розвиток її творчої наукової думки, максимальне виявлення розуму, за В. І. Вернадським, —
головний принцип ноосфери. Інша суперечність науково-технічного прогресу — це те, що його досягнення
створюються інтелектуальною працею, а їх використання відбувається на фізичному рівні. Результат є розтрата
енергії, а в особистому плані — вседозволеність, бездуховність, споживацтво.

Розуміння концепції наукового формування ноосфери примушує відмовитися від традиційної та непродуктивної
праці. Ідеальне (творчі відкриття, наукові, художні ідеї) реалізується і стає матеріальним у вищому значенні
цього слова. Продуктивна праця, яка розвиває трудову, соціальну і творчу активність людини, розширює її
свідомість і волю.

У нових умовах, як ніколи раніше, активною стала проблема енергозбереження. Та існуючі можливості заощадження
палива й енергії значною мірою вичерпали себе, тож нашій державі довелось основні зусилля сконцентрувати на
пошуках нових джерел енергопостачання. Гострота проблеми змусила повернутися обличчям і до відновлюваних
джерел енергії, використанню яких в Україні донедавна не приділялося достатньої уваги.

До відновлюваних джерел енергії відносять енергію Сонця, вітру, морів і океанів, тепло земних надр, а також
енергію річок. Останню використовують досить широко у світі і в Україні зокрема, тож детальніше зупинимося на
інших, так званих нетрадиційних, або альтернативних, джерелах енергії.

Величезним і практично невичерпним джерелом енергопостачання, яке, до того ж, не забруднює навколишнє
середовище, є енергія Сонця. Надходження сонячної енергії на поверхню Землі на чотири порядки перевищує
сучасний рівень світового енергоспоживання. Проте для технічного використання придатна тільки невелика частина
її. Так, академік М. Старикович технічний потенціал сонячної енергії оцінює лише в 5 млрд. туп (тонн умовного
палива), що в 2 рази менше від уже освоєних людством енергоресурсів. Основні незручності для практичного
використання сонячної енергії полягають у низькій щільності і дискретності її надходження на поверхню Землі.
Однак у помірних і особливо тропічних широтах, де інтенсивність сонячної радіації найбільша, сонячна
енергетика має великі перспективи для свого розвитку.

У світі накопичений значний досвід використання сонячної енергії для одержання електроенергії, побутового і
високотемпературного промислового тепла, а також на транспорті. Міжнародне визнання дістали праці вчених та
інженерів США, Франції, Італії, Іспанії, Японії, колишнього СРСР.2. Альтернативні джерела енергії.


Порівняно з великими електростанціями, фотоелектричні генератори в розвитку сонячної енергетики в Україні,
очевидно, найбільш перспективні. Вони не тільки не потребують для своєї реалізації великих земельних площ, але
дають змогу раціонально і без будь-якої шкоди для навколишнього середовища використовувати непридатні для
інших цілей площі міської забудови, насамперед дахи житлових будинків.

Енергія вітру здавна використовується людиною. Достовірно відомо, що вітряки мололи зерно у Персії ще за 200
років до нашої ери. Ще раніше вони застосовувались у Китаї.

Сумарна потужність вітрових електростанцій (ВЕС) у всьому світі на початку 1990-х рр. досягла 2000 МВт. Великі
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel