Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Загальні закономірності виникнення держави і права» (ID:11088)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   17 кб.

Тема: Загальні закономірності виникнення держави і права.
План
Вступ.


Загальну теорію держави і права можна розглядати як логічне узагальнення державно-правової практики, що
відбиває закономірності розвитку держави і права, сукупність положень узагальнюючого характеру, що становлять
самостійну юридичну науку. Теорію держави і права можна визначити як систему узагальнених знань про основні і
загальні закономірності розвитку держави і права, про їх

Держава і право як відносно самостійні складові всього суспільства підпорядковуються дії як
загальносоціологічних закономірностей, так і специфічних, властивих тільки їм як певній соціальній системі.
Без розуміння специфічних закономірностей, властивих державі і праву як єдиній системі, не можна не тільки
скласти цілісного уявлення про державно-правові інститути, але й значною мірою глибоко зрозуміти окремі
правові й державні явища. Вивчення специфічних закономірностей держави і права є основним завданням загальної
теорії держави і права. При цьому під специфічними закономірностями держави і права слід розуміти реальні
стійкі зв'язки, котрі виражають сутність даних явищ.

Існує декілька поглядів на політичну організацію суспільства і право в аспекті їх виникнення:

• соціальний розвиток суспільства почався без політичної організації та права;

• соціальний розвиток не тільки почався, а й існуватиме при комунізмі без політичної організації

та права;

• політична організація та право виникли й розвивалися разом із виникненням і розвитком людського
суспільства. Держава при цьому розглядається як частина політичної організації суспільства.

Аби з'ясувати істину, необхідно проаналізувати визначення політичної організації суспільства і права та
відслідкувати, на якому саме етапі його розвитку вони з'являються.1.Економічні, політичні та духовні передумови виникнення держави і права


Однією з теорій виникнення держави і права є історико-матеріалістична, прихильниками якої були Л.Г.Морган,
К.Маркс, Ф.Енгельс та ін. Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає внаслідок розвитку й
занепаду первісного ладу, розвитку способу виробництва, що й визначає соціальні зміни в суспільстві. Ця
теорія криє в собі два аспекти: а) підхід радянської науки, пов'язаний з виникненням класів і класових
антагонізмів; б) підхід дослідників західної філософської та юридичної науки, пов'язаний з ускладненням
структури суспільства і суспільних відносин, виникненням "загальних справ" і необхідності вдосконалення
управління суспільством. Обидва підходи рівною мірою мали місце під час виникнення держави і права.

Згідно з цією теорією, впродовж тривалого часу люди жили, не маючи уяви про державу і право. Це була епоха
первісного суспільства. Та вже тоді люди прагнули до колективних форм життя. Вони разом виробляли примітивну
зброю, разом полювали, разом добували їжу, виготовляли одяг із шкур тварин. Жили люди в той період розвитку
суспільства, об'єднуючись у невеликі групи — первісне стадо чи орду.

Поступово люди навчилися виробляти досконаліші знаряддя праці, будувати житло, добувати й готувати
різноманітну їжу, одомашнювати диких тварин, обробляти землю та вирощувати необхідні для харчування рослини.
У статевих зносинах між людьми з'явилися заборони по вертикалі — між батьками й дітьми, дідами, бабами та
онуками. Це привело до появи кровноспорідненої сім'ї, що спонукало до іншої форми організації об'єднання
людей.

Первісне стадо змінювалося на досконаліше об'єднання людей — первісну родову общину (рід), тобто колектив
людей, що походили від одного пращура і вели спільне господарство.

Поступовий перехід від кровноспорідненої сім'ї до екзогамної (сім'ї паналуа), перехід від колективного до
парних шлюбів, заборона шлюбів усередині роду приводили до активного спілкування між окремими родами,
внаслідок чого вони об'єднувались у фратрії та племена. Такі об'єднання здійснювалися на основі мовної,
економічної, територіальної та шлюбної спільності.

Колективна власність на засоби виробництва, соціальна єдність членів роду (племені) визначили й відповідні
форми організації суспільної влади. В родовій общині управління здійснювали всі дорослі члени роду (чоловіки
й жінки). Всі важливі справи вони вирішували спільно на зборах членів роду (племені). На таких зборах
обиралися старшини, вожді, керівники й ловчі. Щ особи були першими серед рівних, їхня влада базувалася
виключно на авторитеті, їх поважали всі члени роду, схилялися перед їхньою мудрістю, хоробрістю, кмітливістю,
спритністю тощо.

Влада в первісному суспільстві:

• базувалася на родових відносинах (рід об'єднував людей за дійсною чи припустимою кровною спорідненістю, був
власником засобів виробництва,, об'єднував членів роду для колективної праці, виступав господарським
осередком для виробництва матеріальних благ);

• у соціальному розумінні була безпосередньо суспільною (не існувало спеціального апарату управління і
примусу);

• мала такі якості, як єдність, взаємодопомога,

співробітництво (члени роду виконували свої функції на засадах переконання. Примус застосовувався дуже рідко
і виконував роль громадського виховання. Винятковою формою примусу було вигнання з роду. Рід також захищав
своїх членів від зовнішніх ворогів, для чого використовувалася військова сила чи помста родичів);

• виконувалася рядовими і виборними членами роду добровільно, без спеціального апарату управління. Військо
формувалося з усіх чоловіків роду чи племені, здатних носити зброю.

Для регулювання різноманітних відносин, що виникали між людьми, застосовувалися соціальні норми. Людське
суспільство, як і будь-яка складна система, може нормально функціонувати й розвиватися лише опираючись на
певні правила, на основі яких обирається один із багатьох можливих варіантів поведінки певного суб'єкта.

Для регулювання суспільних відносин між людьми та їхніми об'єднаннями в суспільстві формуються і в тій чи
тій формі забезпечуються певні правила поведінки, які орієнтують людей на досягнення їхньої мети. Такі
премила, що покликані забезпечувати порядок і стабільність у суспільстві, називаються соціальними нормами. З
їх допомогою здійснювалося соціальне регулювання відносин між суб'єктами через установлення моделей поведінки
людей, які повинні або не повинні здійснюватись, визначення умов, за яких закріплена модель поведінки
дозволяється або забороняється, чи визначаються суб'єкти, що на них за цих умов поширюється певне правило,
встановлюване тією чи тією нормою.

Призначення соціальних норм полягає в упорядкуванні поведінки суб'єктів, що веде до забезпечення системності
та певної передбачуваності суспільних відносин. Завдяки цьому учасники таких відносин можуть прогнозувати
свою поведінку та поведінку інших суб'єктів у ситуаціях, що передбачені в конкретних соціальних нормах. Вони
регулюють ту поведінку, яка має соціальний характер, а тому пов'язана з взаємовідносинами між людьми, їхніми
об'єднаннями, соціальними групами.

Суспільні відносини первісного суспільства регулювалися нормами первісної моралі, звичаями і традиціями,
релігійними нормами та всілякими заборонами (табу). Гарантом їх дотримання здебільшого був не примус, а страх
перед надприродними силами та богами. Для первісних людей звичай пов'язаний з міфічною побудовою світу.
Додержання звичаїв означало повагу до пращурів, дух яких постійно спостерігає за життям на землі. Всяке
порушення звичаїв могло призвести до негативної реакції духів землі та накликати небезпеку на етнічну групу чи
навіть окрему людину.
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel