Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Паливно енергетичний комплекс України» (ID:11063)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       18 стр.
Размер в архиве:   103 кб.

План

Вступ


Тема даної курсової роботи – „Нестандартні джерела енергії”.

Підставами для виконання курсової роботи стали: суспільна значимість питань енергозбереження та охорони
навколишнього середовища та особистий інтерес автора до проблем впровадження енерго- та ресурсозберігаючих
технологій на Україні.

Мета написання даної дипломної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних сучасним станом розвитку та
перспективами впровадження нетрадиційних джерел енергії в Україні. Також метою написання дипломної роботи є
поглиблення теоретичних і практичних знань з енергетики, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні
конкретних практичних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень у сфері енерго- та
ресурсозберігаючих технологій і уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.

Основними завданнями дипломної роботи є:

вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань сучасного стану розвитку нестандартних
джерел енергії в Україні і в світі;

проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначеної проблеми;

обґрунтування запропонованих рішень з викopиcтaнням ситуаційного аналізу;

Актуальність обраної теми полягає в тому, що енергія є однією з головних, базових потреб людства. Ефективне
розв`язання проблеми енергозабезпечення є ключовим, першочерговим завданням сталого, тобто гармонійного з
природою і суспільством розвитку будь-якої держави, здійснення нею незалежної зовнішньої політики, внутрішньої
політичної і соціальної стабільності, піднесення економічного і культурного рівня життя населення. Роль
енергетики у розв`язанні завдань сталого розвитку постійно зростає. Неухильне підвищення останнім часом
світових цін на традиційні енергоносії та енергію призводить до посилення впливу проблеми енергозабезпечення
на перелічені фактори, особливо в державах з нестабільним економічним становищем.

В роботі проведений аналіз стосовно світового стану використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії
(НВДЕ). Наведено інформацію стосовно потенціалу сировинної бази України. Відслідковано рівень розробки
нормативно-правової бази. Зроблено висновки щодо шляхів інтенсифікації розвитку та можливості нарощування
обсягів використання НВДЕ в Україні.


Паливно енергетичний комплекс України1) 0сновні енергоресурси


   Енергетичний потенціал України складають як органічні викопні, природні ПЕР - уран та гідроенергія, так і
поновлювані джерела енергії.

Дамо оцінку запасів первинних викопних енергоносіїв нашої держави.

Основний органічний енергоносій у нашій державі - вугілля, кам'яне та буре. Загальні геологічні запаси
кам'яного вугілля складають 94,5%, бурого - 5,5%. За загальними оцінками у надрах України може бути
зосереджено до 300 млрд.т вугілля. Якщо за даними західних експертів світових запасів нафти та газу вистачить
на 80-90 років, вугілля - на 350 років, то вітчизняних запасів вугілля вистачить на 400 років. Це дає
можливість розглядати сучасну вугільну енергетику як пріоритетну, а вугілля - як основний енергетичний ресурс
України. Балансові, позабалансові та прогнозні ресурси вугілля в Україні складають 117,3 млрд. т, розвідані
запаси за категоріями А + СГ + С2 - 52,6 млрд. т, з них коксуюче вугілля -17,7 млрд. т (31%), антрацити - 8,3
млрд. т (11,5%). У розробці та підготовці для освоєння знаходяться запаси 23,6 млрд. т.

Україна є однією з найстаріших нафтовидобувних держав світу. Відомі три нафтові райони – Прикарпатський,
Дніпровське-Донецький, Причорноморський. Промислова розробка нафтових родовищ у районі Борислава почалась у
1886 р. У 1908-1910 рр. в Західній Україні видобували по 1,5-2 млн.т нафти щорічно. Це було на той час третім
показником у світі (після США та Росії).

Геологорозвідувальні роботи на нафту і газ в Україні ведуться в усіх трьох нафтогазоносних регіонах -
Східному, Західному і Південному.

Початкові потенціальні ресурси вуглеводнів України в перерахунку на умовне паливо складають 8417,8 млн.т, в
тому числі нафти - 1325,7 (15,7%), газового конденсату - 380,5 млн. т (4,5%), газу вільного -6435,7 (76,5%),
газу розчиненого - 275,9 млрд. м3 (3,3%). Станом на 01.01.97 р. на державному балансі налічуються 296 родовищ,
з них 67 - нафтових, 10 - газонафтових і нафтогазових, 51 - нафто-газоконденсатних, 70 - газових і 98 -
газоконденсатних, початкові розвідані видобувні запаси яких за категоріями А+В+С, складають 3418,2 млн. т
умовного палива, тобто початкові ресурси вуглеводнів розвідані на 41%, в тому числі по нафті - 33, вільному
газу - 43%. Ступінь виробленості (частка нагромадженого видобутку в початкових потенційних ресурсах)
відповідно 21,4 і 24,2%. Таким чином, 6382,7 млн. т умовного палива (75,8%) вуглеводних ресурсів ще
залишаються в надрах України, при цьому 5010,0 млн. т умовного палива (59%) складають нерозвідані ресурси -
категорії С2 + С3 + Д1 + Д2.

Україна займає третє місце серед країн СНД за запасами торфу. Усього в нашій державі близько 2500 родовищ
торфу. Балансові запаси повітряно-сухого торфу складають 2,7 млрд. т. Головним чином торфові родовища
зосереджені в Поліссі, а також у Черкаській та Львівській областях. Середня теплотворна здатність торфу - 2300
ккал/кг. Родовища горючих сланців є у Кіровоградській, Львівській, Черкаській, Закарпатській та інших
областях. їх загальні запаси складають 3,7 млрд. т. У лісистих районах України (Карпати, Полісся, частково
лісостеп) використовують як паливо дрова. Обсяг споживання дров складає понад 1 млн. т (у перерахунку на
умовне паливо).


2)Причини пошуку нових джерел енергії. альтернативні джерела енергії (технології)


Загальновідомо, що до кінця ХХ століття розвиток цивілізації на земній кулі призвів до ряду глобальних
природних змін негативного плану. У першу чергу це пов'язано з бурхливим приростом населення, що вимагає росту
і розвитку енергопостачання.

Сучасні енергогенеруючі технології зорієнтовані, в основному, на спалювання викопного палива, накопиченого
природою за тривалий період. Багато вчених бояться, що такий шлях може привести людство до катастрофічних
наслідків, виражених у першу чергу в утворенні навколишнього середовища, непридатного для життя. Зрозуміло, що
окремі країни і співтовариства не в змозі запобігти цьому процесу. Тому енергозберігаючі і чисті технології
одержання енергії будуть ефективні тільки у випадку залучення до цього процесу практично всієї планети.
Проблеми у галузі збереження та поліпшення навколишнього середовища стали причинами пошуку нових джерел
енергії, альтернативних джерел енергії.

Враховуючи зазначене і специфіку реальних умов кожної країни, необхідно корінним чином змінити стратегію
розвитку паливно-енергетичного комплексу, визначити та реалізувати нові ефективні підходи, нові моделі
енергозабезпечення. Спільним всіх нових стратегій буде три основних напрями енергозабезпечення: підвищення
ефективності використання енергії, особливо на етапах кінцевого використання, шляхом впровадження
енергоощадних техніки, технологій, матеріалів і масштабне використання нових та поновлюваних джерел енергії і
модернізація техніки і технологій використання органічного палива.


1)Енергія синтезу атомного ядра (термоядерна енергетика)


Нині як основне джерело енергії людство використовує органічне паливо, а його запаси швидко вичерпуються. Тож
існує актуальна проблема заміни традиційного палива іншим, що має добрі показники отримання і перетворення. В
недалекому майбутньому в цьому плані найперспективнішим буде використання ядерної енергії.
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel