Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Ринок як форма організації суспільного виробництва » (ID:11040)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       5 стр.
Размер в архиве:   22 кб.

Ринок як форма організації суспільного виробництва

20 стор.


План


Вступ


У результаті виникнення суспільного поділу) праці, приватної власності на засоби виробництва й економічного
відокремлення товаровиробників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку
(капіталізм) ця товарна форма стає пануючою, а товарно-грошові відносини починають опосередковувати практично
всі відносини суспільства. Економіка, в якій товарно-грошові відносини є пануючими, в літературі отримала
назву "ринкової економіки". Ключовим елементом конструкції "ринкова економіка" є ринок.

Ринок - це складне й багатогранне явище. Ринкові відносини суттєво відрізняються в різних країнах за ступенем
розвитку, особливостями модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціальними та іншими ознаками. "Ринок" для
американця, західноєвропейця, японця виглядає по-різному, й це цілком природно, якщо врахувати, що
американська "ринкова економіка" тяжіє до класичної моделі підприємництва, французька - до державного
"дирижизму" західнонімецька - до "соціального ринкового господарства", а японська - до "корпоративного
патерналізму. Відповідно до цього Україна повинна мати ринок, який би відповідав її національним особливостям,
а не американський або корейський.

У той же час у всіх названих країнах ринок має цілком визначений набір загальних ознак, який дає можливість
судити про ступінь ринкових відносин. Тому в першу чергу потрібно з'ясувати все, що розкриває родові ознаки
ринку для того, щоб простежити, як вони далі проявляються в ринковій економіці України.

Саме цьому і присвячена дана робота. Робота складається з вступу, основної частини, висновків та списку
використаної літератури.I. Ринкове господарство як невід’ємний компонент товарного виробництва


З політико-економічної точки зору ринкове господарство є обов'язковим, невід'ємним компонентом товарного
виробництва. Отже, природа, економічний зміст, функції і структура ринкової господарської системи зумовлюються
товарним виробництвом, його принципами та законами.

Ринкове господарство в країнах, в економіці яких панувала адміністративно-командна система, практично не
застосовувалось. Це призвело до некоректного заперечення товарного виробництва, а отже, і до відторгнення
відпрацьованих віками регуляторів і структур господарського життя.

В економічній системі ринкове господарство, з одного боку, є сферою обміну, сукупністю купівлі-продажу, які
відбивають збалансування попиту і пропозиції, рівновагу вигоди для господарських суб'єктів; з другого — воно
генерує безперервність процесу відтворення, його цілісність. Виходячи з останнього, ринок є складовою
частиною, компонентом ринкового господарства. Ринкова економіка — це сфера прояву і відтворення відносин
товарного виробництва. Ринок є механізмом, за допомогою якого товарно-грошові відносини перманентне
виявляються у господарському житті. Формуючи конкурентне середовище, ринок є ефективним організатором
товарного виробництва.

Ринкова економіка ґрунтується на могутньому фундаменті матеріальних інтересів. Вона не визнає
стандартно-усереднених ставок і тарифів, зрівнялівки в оплаті праці.

Конкурентно-ринкове середовище визначає найжиттєздатніші структури. Ринок спонукає до раціонального
господарювання, вміння рахувати витрати й прибутки. В умовах ринкової економіки життєздатним зв'язком є
еквівалентний обмін, оплачена послуга. Крім того, ринок стимулює диференціацію прибутків відповідно до
кінцевих результатів господарської діяльності.

Концепції ринкового господарювання включають право господарюючого суб'єкта оперативно розробляти і здійснювати
ефективні задуми за рахунок гнучкого управління економічними інтересами. Вони не відкидають прямого
централізованого впливу, коли це необхідно. Небезпечна не централізація як така, а перевищення її міри, відрив
вказівок і рекомендацій центральних структур управління економікою від економічних інтересів господарюючого
суб'єкта.

Загальнолюдська практика господарювання виробила два фактори, що спонукають всіх учасників виробництва
працювати сумлінно й високоефективно. Це, з одного боку, реальна можливість значного економічного зиску,
відчутного виграшу на основі підприємливих управлінських задумів та гнучких багатоваріантних маневрів, а з
другого — цілком реальна можливість провалу, тобто неминучої економічної відповідальності за рішення, що
приймаються.

Загальновизнаними ознаками товарного виробництва, тобто ринкової економіки, є:

- багатоукладність економіки, в тому числі й приватний сектор, нормальне функціонування приватної власності;

- економічна відособленість, тобто повна економічна самостійність та економічна відповідальність
товаровиробників;

- панування еквівалентних, тобто економічно справедливих зв'язків і відносин між господарюючими суб'єктами;

- реальна дієздатність товарно-грошового інструментарію, і насамперед грошей, цін;

- розвинутість ринкової інфраструктури — різних бірж та їх інститутів, маркетингових служб,
інформаційно-посередницьких та інших фірм.

Якщо в будь-якій системі господарювання цих ознак, перелік яких можна значно продовжити, немає, то вона не є
товарним виробництвом зі всіма наслідками. Головним при цьому є те, що виробничі відносини не є
товарно-грошовими, а отже, і економічними. З одного боку, пануючі в нетоварному виробництві відносини
відтворюються як власне господарські, а з другого — як організаційно-технократичні. Звідси неминучі
конфронтаційність виробничих відносин, їх ідеологізація, агресивне відторгнення основних рушійних сил
суспільного прогресу.II. Сучасний ринок та передумови його функціонування


2.1. Характерні ознаки сучасного ринку

По-перше, сучасний ринок є ринком покупців. Що це означає? Це такий стан ринку, при якому пропозиція товарів
перевищує попит на них при фіксованій ціні. Такий стан ринку визначає пріоритет покупців по відношенню до
продавців. Можна сказати "диктат споживачів" на відміну від "диктату продавців", характерного для нашої
сучасної економіки. В такій ситуації підприємець може досягти збільшення своїх доходів лише тоді, коли він
поставить на ринок продукцію високої якості за доступними цінами. Тому ринок покупців виступає як стимул для
постійного відтворення ділових, а не спекулятивних відносин. Тобто, він примушує підприємців шукати джерела
своїх прибутків у першу чергу у сфері виробництва, а не у сфері купівлі-продажу.

Другою обов'язковою ознакою сучасного ринку є його конкурентний характер. Це означає, що в системі
підприємства кожний суб'єкт виступає як конкуруюча сторона по відношенню до всіх інших суб'єктів. Можливість
конкуренції між учасниками ділових відносин на ринку закладена в їх економічній самостійності (суверенітеті),
базою якої є право розпоряджатися об'єктами ринкових відносин. Таке право в минулому базувалося на приватній
власності підприємця. В сучасних умовах це може бути і приватна, і колективна, і державна власність.
Неминучість конкуренції між підприємцями на сучасному ринку породжується пріоритетом покупців над продавцями.
Як це розуміти? Намагаючись задовольнити запити споживачів, підприємці можуть реалізувати власний економічний
суверенітет, лише вступаючи у взаємне суперництво за увагу споживачів. Зовсім інша картина складається на
ринку продавців, ринку, характерному для нашої сучасної дефіцитної економіки. Тут конкурують між собою покупці
за увагу продавців. Конкуренція охоплює також відносини між підприємцями й споживачами. Це конкуренція за
ціни, якість товарів. Перемога тієї чи іншої сторони залежить від рівня розвитку економіки в цілому, а також
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel