Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Історичні передумови виникнення кейнсіанства» (ID:10898)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   17 кб.

К\р Історія економічних вчень

Зміст

Вступ...................................................................................................................3

1.Передумови виникнення кейсіанства...........................................................5

2.Біографія Кейнса,його шлях та визнання як економіста............................7

3.Макрооекономічна теорія Кейнса.................................................................9

Висновок...........................................................................................................12

Список використаної літератури....................................................................14

Вступ


Сучасна західна економічна теорія характеризується неоднорідністю, наявністю багатьох напрямків, шкіл, течій.
Така різноманітність є наслідком передовсім розбіжностей у визначенні предмета дослідження й теоретичного
трактування економічних явищ, методу вивчення, з'ясування основних способів впливу на соціально-економічні
процеси та ролі держави у їх здійсненні.

У сучасній економічній теорії виокремлюють три основні напрямки: неокласичний, кейнсіанство та
інституціонально-соціальний.

В основу неокласичного напрямку покладено принцип невтручання держави в економіку. Прихильники цього напрямку
вважають, що вільна ринкова економіка («досконалий» ринок) без будь-якого зовнішнього втручання досягає
ефективної алокації ресурсів. Можливість вільного вступу в обмінні відносини забезпечує досягнення на ринку
стану рівноваги, тобто такої ситуації, коли за існуючих у кожний конкретний момент цін величина попиту на
кожний із створюваних в економіці товарів дорівнює величині його пропозиції. Ця рівновага характеризується
тим, що жоден з агентів уже не може виграти в результаті нових обмінних операцій. Інакше кажучи, на
конкурентному ринку в повній мірі реалізується потенціал відносин вільного обміну і кінцева ринкова рівновага
є ефективною. Втручання ж держави у відносини, що формуються на засаді вільної ринкової взаємодії
економічних суб'єктів, може спричинити порушення рівноваги, зниження економічної ефективності. Тому неокласики
виступають за свободу приватного підприємництра, ринкових сил.

Об'єктом дослідження у неокласичній моделі є ринок, ринкова економіка, причому її статична модель, яка
розглядається на рівні взаємодії окремих споживачів та фірм (так званий мікроекономіч-ний аналіз). У цій
моделі передбачається, що індивіди поводять себе раціонально і прагнуть максимізації власного добробуту, а
метою фірм є максимізація прибутку, причому і фірми, і індивіди можуть без будь-яких перешкод вступати один з
одним у різні економічні відносини. Фундаментальною основою неокласичного напрямку є теорія граничної
корисності та граничної продуктивності, їхніми авторами створено солідний математичний інструментарій, який з
успіхом використовується для кількісного аналізу економічних явищ.

Неокласична теорія панувала у західній економічній думці наприкінці XIX та початку XX ст. У цей же час
зароджується інституціоналізм, прихильники якого в основу дослідження беруть позаекономічні фактори.

1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства


Аж до 30-х років XX ст. серед учених-економістів панувала думка, що за допомогою механізму вільного
ціноутворення економіка автоматично прямує до рівноваги — коли сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції.
Дійсність спростувала ілюзії неокласиків щодо здатності ринкового механізму автоматично забезпечувати
рівновагу на ринку товарів, так само як і на ринку праці й капіталу. Найбільш наочним свідченням цього був
циклічний характер розвитку капіталістичної економіки. Постійно повторювані зі зростаючою силою кризи
супроводжувалися зниженням рівня виробництва, інвестицій, зайнятості, заробітної плати, серйозними труднощами
у збуті товарів, розладом усього економічного механізму. Економічна думка того періоду виявилася нездатною
дати задовільне пояснення цим явищам, а тим більше вказати способи подолання криз. Багато економістів
зв'язували настання криз і наступних піднесень з настроями оптимізму чи песимізму в бізнесменів. Існували
теорії, які пояснювали кризи порушенням пропорцій між галузями господарства, або навіть банківською
процентною політикою.

З розвитком капіталізму швидко руйнувалися механізми автоматичного ринкового саморегулювання. На рубежі XX ст.
монополії остаточно знищили вільну конкуренцію як регулятор капіталістичного господарства. Вільне переливання
капіталу та робочої сили, вирівнювання витрат виробництва, цін та норми прибутку стають тепер неможливими.

Але найбільш гостро нездатність капіталістичної економіки до планомірного розвитку проявилася у роки світової
економічної кризи 1929—1933 рр. та наступної депресії 30-х років. В 1933 р. в капіталістичних країнах
налічувалося 33 млн безробітних, у тім числі в США — 16 млн, що становило одну третину всієї робочої сили. У
промисловості США виробничі потужності функціонували лише на 50 %, а в Англії — ще менше. До 1933 р.
промислове виробництво та національний дохід США знизилися більше ніж на половину. Інвестиційна діяльність у
деякі роки кризи повністю припинялася. Вихід з кризи був настільки тривалим та болісним, що навіть у 1938 р.
рівень виробництва в багатьох країнах не досяг показників 1929 р.

Економічна криза 1929—33 рр. продемонструвала очевидну невідповідність між високим рівнем розвитку
продуктивних сил та ірраціональністю стихійних ринкових процесів. Високий рівень усуспільнення та
ускладнення господарського механізму нагально потребували планомірного регулювання економіки в
загальнонаціональних масштабах, тобто посилення ролі держави в економіці.

Перші кроки у цьому напрямку було зроблено у США реалізацією «Нового курсу» президента Ф. Рузвельта.

Попервах посилене державне втручання в економічне життя пояснювалося суто практичними міркуваннями без
відповідної теоретичної бази. Опублікувавши 1936 р. книжку «Загальна теорія зайнятості, процента та грошей»,
англійський економіст Дж. М. Кейнс створив цю теоретичну платформу і став ідеологом нового напряму у
буржуазній економічній науці, котрий обґрунтовує неможливість саморегулювання капіталістичної економіки на
макрорівні та необхідність державного втручання в економічні процеси.

2.Біографія Дж. М. Кейнса, його шлях та визнання як економіста.


Кейнсіанство — одна з провідних течій сучасної економічної думки. Свою назву отримала від автора основних її
концепцій — Джона Мейнарда Кейнса (1883 — 1946), англійського економіста, державного й політичного діяча.

Кейнс був сином відомого англійського економіста Джона Невілла Кейнса, автора книжки «Предмет і метод
політичної економії», опублікованої 1890 р. Отримав освіту в Ітоні та Кембріджі. Спочатку вивчав математику
та теорію ймовірності, але згодом зацікавився економікою. В 1905 р. А.Маршалл написав Кейнсу-батьку: «Ваш син
чудово працює в галузі економічної науки. Я сказав йому, що був би дуже радий, якби він вирішив присвятити
себе кар'єрі професійного економіста».

Проте Кейнс був не тільки економістом. Він був неймовірно активною, різнобічне обдарованого людиною. Посідав
високі державні пости, особливо у галузях, де треба було вирішувати внутрішні та зовнішні фінансові проблеми
англійського уряду в період між двома світовими війнами. Кейнс був представником Британського казначейства на
Паризькій мирній конференції під час першої світової війни, заступником канцлера казначейства, членом ради
директорів Англійського банку, казначеєм у Королівському коледжі, очолював

Національне товариство зі страхування життя, був керуючим інвестиційною компанією. Крім того, він редагував
Кембріджський «Економічний журнал», очолював журнали «Нейшн» та «Нью стейтсмен», був головою Ради з підтримки
музики та мистецтва та ін.

У своїх наукових творах він розглядає широке коло проблем, зокрема, проблеми теорії ймовірності, монетарної
економіки, наслідки мирної угоди, укладеної після першої світової війни. Проте його головною працею є
«Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» (1936 р.), про яку Дж. Гелбрейт у свій час писав, що «вона є
абсолютно незрозумілою, погано написаною та передчасно опублікованою».

Однак ідеї цієї книжки були із захопленням сприйняті в колах великої буржуазії. Книжку назвали «біблією
кейнсіанства». Західні економісти навіть проголосили «кейнсіанську революцію», яка нарешті переможе марксизм.
А американський історик економічної думки Селігмен поставив книжку Кейнса поряд з «Багатством народів» Сміта
та «Капіталом» К. Маркса.

Учення Кейнса стало своєрідною реакцією на неокласичну школу й маржиналізм, які панували в економічній науці
до нього і до яких колись належав і він сам як учень А. Маршалла і кембріджської школи. Економічна криза
1929—1933 рр. різко змінила погляди Кейнса, він рішуче й безоглядно пориває з поглядами А. Маршалла, його
ідеями фритредерства й висловлює думку про те, що капіталізм доби вільної конкуренції вичерпав свої
можливості та пішов у непам'ять.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel