Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Подолання кризи підприємствами в умовах перехідної економіки» (ID:10624)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       45 стр.
Размер в архиве:   137 кб.

Зміст
Вступ


Сьогодні у світі є три основних типи країн щодо системи господарювання. По-перше, це країни розвиненого
ринкового господарства, в якому все більше зростає соціальна спрямованість; по-друге, країни ринкового
господарства, що розвиваються, де ще значне місце посідають нетоварні відносини; по-третє, країни, що
переходять від командно-адміністративної системи до ринкових відносин, серед яких і Україна.

Практикою доведено, що соціальне орієнтоване ринкове господарювання при всіх позитивних і негативних реаліях є
прогресивною формою розвитку людства, а таке господарювання дає можливість вирішувати економічні та соціальні
проблеми без обов'язкового доведення їх поглиблення до стану кризи. Однак для досягнення такого становища
необхідно пройти довгий і складний шлях розвитку від перехідної економічної системи. Саме на цьому етапі
знаходиться зараз і українська економіка, тому вивчення основних властивостей перехідних економічних систем є
актуальним і важливим.

Економічна реформа в умовах перехідного періоду (процеси роздержавлення, демонополізації, приватизації)
привела до виникнення нових відносин у сфері господарської діяльності підприємств. Одна з головних задач
реформ – перехід до управління ресурсами підприємства на основі аналізу його фінансово-економічної
діяльності.

Фінансовий стан характеризується системою показників, що відображають реальні і потенційні фінансові
можливості фірми як об'єкта бізнесу, об'єкта інвестування капіталу, платника податків. Добрий фінансовий стан
– це ефективне використання ресурсів, здатність цілком і в терміни відповісти за своїми обов'язками,
достатність власних коштів для виключення високого ризику, добрі перспективи одержання прибутку й ін. Погане
фінансове положення виражається в незадовільній платіжній готовності, у низької ефективності використання
ресурсів, у неефективному розміщенні коштів, їхньої іммобілізації. Границею поганого фінансового стану
підприємства є стан банкрутства, тобто нездатність підприємства відповідати за своїми обов'язками.

Основна мета аналізу – виявлення й оцінка тенденцій розвитку фінансових процесів на підприємстві.
Управлінському персоналу організації ця інформація необхідна для розробки адекватних управлінських рішень по
зниженню ризику і підвищенню прибутковості фінансово-економічної діяльності підприємства, інвестору – для
рішення питання доцільності інвестування, банкам – для визначення умов кредитування фірми.

Аналіз фінансово-економічної діяльності можна вважати найважливішим засобом управління і контролю
виробничо-господарської діяльності підприємств, установ чи організацій будь-якої організаційно-правової
форми, у кожній з галузей господарства.

В даний час проблема аналізу фінансово-економічного стану підприємства розглянута багатьма сучасними вченими й
економістами, на цю тему написаний ряд книг і навчальних посібників.

Однак, незважаючи на те, що дана проблема знайшла своє відображення в економічній літературі, аналіз
фінансового стану підприємства залишається актуальним через повсякденну актуальність проблеми виживаності в
ринкових умовах.

Метою даної роботи є обгрунтування стратегічних напрямів виходу фірми з кризового стану на прикладі ТОВ
«Технорест».

При дослідженні ставилися наступні задачі:

1. Вивчення стану перехідної економіки як середовища функціонування підприємств в Україні.

2. Розгляд теоретичних концепцій кризи та їх ліквідації на підприємствах.

3. Аналіз фінансового стану ТОВ «Технорест» і виявлення недоліків у його діяльності.

4. Розробка заходів щодо покращення фінансового стану аналізуємого підприємства.

При написанні даної роботи використовувалися наступні методи дослідження: аналіз наукової літератури, бесіди з
фахівцями, розрахунок фінансових показників.

Результати, отримані в результаті даного дослідження, можуть бути використані в практичній діяльності
аналізуємого підприємства.


Розділ 1. Подолання кризи підприємствами в умовах перехідної економіки

1.1. Сучасний стан підприємства і перехідній економіці


Перехідна економіка по своїй природі є особливий стан в еволюції економіки, коли вона функціонує саме в період
переходу суспільства від однієї історичної ступіні до іншої. Перехідна економіка характеризує як би «проміжне»
стан суспільства, переломну епоху, епоху економічних, політичних і соціальних перетворень. Звідси й особливий
характер перехідної економіки, що відрізняє її від «звичайної» економіки тієї чи іншої ступіні.

Про перехідну економіку можливо говорити при будь-якій класифікації суспільної еволюції: будь те три ступіні
(традиційна, ринкова і майбутня економіка), чи способи виробництва за критерієм формаційного підходу, чи
суспільні формації по соціально-політичному критерії і т.п. При будь-якім виділенні ступіней зберігається
циклічність їхнього розвитку, а отже, і конституювання особливих перехідних станів.

Найбільш великі зміни такого роду, мабуть, зв'язані і з більш великою класифікацією, зокрема при переході від
традиційної економіки до капіталістичної, ринкової (збігається з перехідним процесом від феодалізму до
капіталізму в рамках іншої класифікації), а також у випадку перспектив розвитку ринкової економіки в сучасних
умовах. Показово, що перехідний характер епохи при зміні феодалізму капіталізмом був відповідним чином
відзначений наукою свого часу. Це проявилося у фіксуванні що загострилися соціально-економічних протиріч;
критиці «несправедливості» наступаючого нового ладу в порівнянні з ідилічним минулим; критиці феодалізму як
будуючи, що гальмує настання більш прогресивного індустріального ладу, і т.д. Остання зі згаданих позицій
характерна, наприклад, для А. Сен-Сімона, що розділяв еволюцію на органічні епохи (ступіні) і критичні епохи.
Під останнім він розумів періоди бурхливих потрясінь між двома органічними епохами. Критичною епохою, зокрема,
Сен-Сімон вважав і сучасне йому суспільство, прямо вказуючи, що «сучасна епоха є епоха перехідна».[26]

Риси перехідної економіки обумовлені в цілому характером змін у цей період. Звідси перша риса —
характерна нестійкість перехідної економіки. Справа в тім, що у всякій системі в процесі її функціонування
постійно відбуваються різні зміни. Але вони виступають як своєрідний кошт реалізації мети даній економіці,
кошт приведення її саме в стійкий, рівноважний стан. Яскравим прикладом подібного механізму може служити
картина циклічного розвитку капіталістичної економіки. Економічна теорія з перших своїх кроків органічно
включає цей момент (стійкості системи) у свій предмет. На це спеціально звертає увагу Н. Кондратьєв.
Характеризуючи навчання фізіократів, класичну школу, у тому числі школу Маркса, і ін. він відносить їх до
статичних теорій у тім змісті, що вони виходять з концепції рівноваги розглянутої ними системи. Що стосується
маржиналістського напрямку, то воно поставило проблему рівноваги в центр аналізу.

Перехідна економіка характерна змінами іншого порядку. Вони не просто тимчасово порушують стійкість системи,
для того щоб через інші зміни система повернулася в рівноважний стійкий стан. Зміни розвитку в перехідній
економіці, можна сказати, носять «безповоротний» характер. Вони покликані підсилювати нестійкість існуючої
системи, для того щоб у підсумку вона поступово уступила своє місце іншій економічній системі.

Друга риса, що випливає з першої, — альтернативний характер розвитку перехідної економіки. Звичайно,
альтернативність ця має визначені границі, але означає, що підсумки розвитку перехідної економіки можуть бути
варіантні. Це випливає з природи перехідної економіки, у якій перемішані елементи старого і нового станів, а
також з різноманіття факторів, що впливають на процес розвитку в цей період. За концепцією А. Тойнбі, у стан
нестійкості економіка (суспільство) попадає внаслідок «виклику», що ставлять перед ним чи природні, чи
економічні й ін. фактори. «Виклик» жадає від суспільства «відповіді», що може бути не тільки альтернативним,
але й успішним чи безуспішної, — він може завершитися і загибеллю даної цивілізації. В останньому випадку,
щоправда, мова йде вже не про перехідну економіку.[34]

Альтернативний характер переходу украй важливо мати на увазі, особливо у випадках, коли суспільство має
можливість зробити той чи інший вплив на процес переходу, для того щоб спробувати забезпечити найбільш
сприятливий для нього варіант. Важливо також пам'ятати, що мова йде саме про альтернативи розвитку, тобто
перехідна економіка з усіма своїми змінами обов'язково повинна перерости в інше, але новий стан. Перехідність
виключає просте повернення до колишнього стану — у цьому випадку перехідна економіка просто б «не почалася».
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel