Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Грошова система країни институт Украина» (ID:10520)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       8 стр.
Размер в архиве:   47 кб.

Грошова система країни

институт Украина ЗМІСТ
ВСТУПКритичний стан економіки, у тому числі грошового обігу нашої країни, породжує безліч пропозицій по виправленню
сформованої ситуації, і в першу чергу, по частині поліпшення грошового господарства. І це цілком природно,
тому що ринкова економіка - це грошова економіка, і без наведення порядку в сфері грошових відносин домогтися
стійкого економічного росту неможливо. Спектр пропонованих удосконалень дуже широкий: від приватних виправлень
до радикальних змін. Згадується і добре відомий термін "грошова реформа", звичайно з додаванням аргументу про
"історичний досвід". Слід зазначити, що історія грошей в Україні дійсно дуже цікава і містить чимало
повчального, а деякі дані можуть становити практичний інтерес і для сьогоднішнього часу. Що ж представляє із
себе грошова система нашої країни, і які методи можуть бути запропоновані для її удосконалення?

У першому розділі даної курсової розглядається грошовий ринок з теоретичної сторони. Розглядаються три
питання. Перший з них "Поняття грошової системи", що включає в себе опис елементів і її типи. Друге питання -
грошовий обіг. У ньому розглядаються два типи грошового обігу: наявний і безготівковий. І третє питання -
грошово-кредитна політика, а саме її мети, інструменти, за допомогою яких вона здійснюється, і її типи.

В другому розділі курсової розглядається грошова система конкретної країни - України. Це роздягнув складається
також із трьох питань. У першому питанні описуються види грошових знаків України. Другий містить у собі
методи, за допомогою яких відбувається регулювання грошового обігу. Третє питання другого розділу містить
короткий опис наявного і безготівкового грошового обігу в Україні.

У третьому розділі розглядаються проблеми і механізм реалізації грошово-кредитної політики.


Грошова система країни
Поняття грошової системиГрошова система - така форма організації грошового обігу, що юридично встановлена державою, враховує історично
сформовані традиції і забезпечує функціонування в країні усієї фінансової системи. Основними елементами
грошової системи є:

національна грошова одиниця, тобто прийнята в даній країні за одиницю міра грошей, у якій виражаються всі
ціни товарів і послуг.

масштаб цін - вагова кількість грошового металу, прийнята в країні як грошову одиницю, чи купівельна
спроможність цієї грошової одиниці;

система емісії грошей - законодавчо встановлений порядок випуску грошей у звертання, а також самі установи,
що випускають гроші;

законодавчо установлені форми грошей - специфічна система кредитних і паперових грошей, розмінних монет, що є
законними платіжними засобами в наявному обороті даної країни;

валютний паритет, що забезпечує співвідношення національної валюти з валютами інших країн;

інститути грошової системи - державні і недержавні установи, що регулюють грошовий обіг на законодавчій
основі


Базылева Р.Г., Гурко А.С. «Макроэкономика» 2000 г ..

У сучасному світі існують різні системи грошового обігу, кожна з який законодавчо закріплена державою і
відбиває історичні традиції країни.

Історично людство знає два основних типи грошового обігу:

систему звертання металевих грошей, коли в звертанні були повноцінні золоті і/чи срібні монети, а кредитні
гроші вільно обмінювалися на грошовий метал;

систему звертання кредитних і паперових грошей, що перестали обмінюватися на золото, а саме золото пішло зі
звертання.

1.2. Грошовий обігГрошовий обіг - це рух грошей при виконанні ними своїх функцій у наявній і безготівковій формах, що обслуговує
реалізацію товарів, а також нетоварні платежі і розрахунки в господарстві. З поглибленням суспільного поділу
праці і формуванням загальнонаціональних і світових ринків при капіталізмі грошовий обіг одержує подальший
розвиток. Воно обслуговує кругообіг і оборот капіталів, опосередковує звертання й обмін усього сукупного
суспільного продукту, включаючи доходи різних класів. За допомогою грошей у наявній і безготівковій формах
здійснюється процес звертання товарів, а також рух позичкового і фіктивного капіталів.

Грошовий обіг країни являє собою суму всіх платежів, зроблених підприємствами, організаціями і населенням у
наявній і безготівковій формах за визначений період часу.

Грошовий обіг підрозділяється на готівково-грошове і безготівкове.

Готівково-грошове звертання - рух готівки. Засобом звертання і платежу в даному випадку є реальні грошові
знаки, передані одним суб'єктом іншому за товари, роботи і чи послуги в інших передбачених законодавством
випадках. Воно обслуговується банкнотами, розмінною монетою і паперовими грошима (казначейськими квитками).

Готівково-грошовий оборот країни - це частина грошового обігу, рівна сумі всіх платежів, зроблених у наявній
формі за визначений період часу. Даний оборот в основному зв'язаний з надходженням грошових доходів населення
і їхньою витратою.

Жуков Е.Ф. «Деньги. Кредит. Банки» 2000 г.

Безготівкове звертання - це зміна залишків коштів на банківських рахунках, що відбувається в результаті
виконання банком розпоряджень власника рахунка у виді чеків, пластикових карток, електронних засобів платежу й
інших розрахункових документів.

Розрізняють дві групи безготівкового звертання: по товарних операціях і фінансових зобов'язаннях. До першої
групи відносяться безготівкові розрахунки за товари і послуги, до другого - платежі в бюджет і позабюджетні
фонди, погашення банківських позичок, сплата відсотків за кредит, розрахунки зі страховими компаніями.

Між готівково-грошовим звертанням і безготівковим існує тісний взаємозв'язок: гроші постійно переходять з
однієї сфери звертання в іншу. Надходження безготівкових засобів на рахунки в банку - неодмінна умова для
видачі готівки . Тому безготівковий оборот невіддільний від звертання готівки й утворить разом з ним єдиний
грошовий обіг країни, у якому циркулюють єдині гроші одного найменування.

З удосконалюванням платіжно-розрахункових відносин мінялося співвідношення між наявними і безготівковими
сферами грошового обігу. До кінця XІ в. Переважали платежі готівкою . У сучасних умовах питома вага готівки в
загальній масі коштів , особливо в промислово розвитих державах, невеликий.

Безготівковий оборот - це сума платежів за визначений період часу, зроблених без використання готівки шляхом
перерахування коштів по рахунках клієнтів у кредитних чи організаціях взаємних розрахунків. Даний оборот
складає значну частину грошового обігу країни.

У безготівкових розрахунках знаходить вираження безготівковий грошовий обіг. Безготівкові розрахунки мають
важливе економічне значення в прискоренні оборотності засобів, скороченні готівки в звертанні, зниженні витрат
звертання.
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel