Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Різновиди інвестиційних ресурсів і джерела їх формування» (ID:10420)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   54 кб.

Різновиди інвестиційних ресурсів і джерела їх формування


Зміст
1.Обсяги і форми інвестицій


Інвестиційна політика будь-якої фірми виробничого профілю великою мірою характеризується чинниками формування
обсягів і формами здійснення інвестицій.

Від чого залежать обсяги інвестицій? Розглянемо чинники, що впливають на обсяг інвестицій фірми. Основними з
них є:

співвідношення розподілу доходу (прибутку) на споживання і нагромадження (заощадження);

очікувана норма чистого прибутку. Це зв'язано з тим, що прибуток є основним спонукальним мотивом
інвестування;

ставка позичкового відсотка на капітал. Якщо очікувана норма чистого прибутку більша за ставку позичкового
відсотка, то за інших однакових умов інвестування буде ефективним; збільшення ставки зумовлює зниження обсягу
інвестицій (як у нас зараз), і навпаки;

передбачуваний темп інфляції. Чим вищим буде її рівень, тим більше знецінюється майбутній прибуток від
інвестування і відповідно до цього залишається менше стимулів для збільшення обсягів інвестицій.

Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються у різних формах. З метою обліку, аналізу,
планування і контролю використання інвестиції звичайно класифікують (групують) за певними ознаками (рис.
1.1).


Рис. 1.1. – Класифікація інвестицій за окремими ознаками

Наведена класифікація форм інвестицій відображає найбільш істотні їхні ознаки, але за необхідності може бути
більш деталізована залежно від інвестиційної політики фірми і визначених цілей. Варто звернути увагу на
сутнісну характеристику окремих форм (видів) інвестицій, ідентифікованих за трьома найважливішими ознаками:
об'єктами вкладення коштів; характером участі в інвестуванні; формою власності інвестиційних ресурсів.

Залежно від об'єктів вкладення коштів розрізняють реальні та фінансові інвестиції. Реальні інвестиції— це
вкладення капіталу в різні сфери народного господарства з метою відтворення реальних матеріальних і
нематеріальних (інноваційного характеру) активів фірми. Такі реальні інвестиції ще називають виробничими;
проте у практиці господарювання за ними закріпилась інша назва, що стала найбільш поширеною, — капітальні
вкладення. Фінансові інвестиції означають використання наявного капіталу для придбання різних цінних паперів,
що випускаються підприємствами або державою.

За характером участі в інвестуванні всі інвестиції поділяються на прямі і непрямі, причому прямі інвестиції—
це вкладення капіталу в певні об'єкти інвестором самостійно (без допомоги фінансових посередників).

За формою власності інвестиційних ресурсів звичайно розрізняють приватні, державні, іноземні та спільні
інвестиції. Приватні інвестиції —вкладення коштів, здійснюване громадянами, а також фірмами недержавних форм
власності. Іноземні інвестиції—це всі види цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти
інвестиційної діяльності на території України. Спільними є інвестиції у вигляді інвестиційних сертифікатів, що
випускаються в обіг інвестиційними фондами та компаніями, продаються за готівку або обмінюються на
приватизаційні майнові сертифікати.

До цього варто додати, що з огляду на функціональну спрямованість розрізняють валові і чисті капітальні
вкладення. Валові капітальні вкладення—це загальна сума одноразових витрат капіталу на просте і розширене
відтворення виробничих основних фондів та об'єктів соціальної інфраструктури, а чисті — витрати лише на
розширене їх відтворення.


2. Джерела формування інвестиційних ресурсів і методи фінансування


Формування інвестиційних ресурсів за рахунок різних джерел і застосування перевірених методів фінансування
інвестиційних програм (проектів) належать до важливих функцій (елементів) інвестиційної політики фірми на
будь-якому етапі її становлення і розвитку.

Всі джерела інвестиційних ресурсів розподіляють на три групи:

власні;

позичкові;

залучені (рис. 2.1).

Серед власних джерел формування інвестиційних ресурсів головну роль, безумовно, відіграє прибуток, що
залишається у розпорядженні фірми після сплати податків, тобто чистий прибуток. Другим за значенням джерелом
власних коштів є амортизаційні відрахування, розмір яких залежить від обсягу використовуваних фірмою основних
фондів та прийнятої політики їх амортизації (застосування методів прямолінійної чи прискореної амортизації).

Певне практичне значення для формування власних інвестиційних ресурсів мають інші джерела коштів. Зокрема, до
них належать: страхова сума відшкодування збитків через втрату майна; раніше здійснені вкладення, які мають
бути погашені у поточному році; реінвестована шляхом продажу частина основних фондів; іммобілізована в
інвестиції частина надлишкових оборотних активів.Рис. 2.1. – Джерела формування інвестиційних ресурсів фірми

Визначальним джерелом формування позичкових інвестиційних ресурсів є звичайно довгострокові кредити банків,
але за умови кризового стану економіки країни їх можна використати лише в дуже обмежених масштабах.

Емісія облігацій фірми як джерело формування інвестиційних ресурсів є доступною тільки фірмам з великими
розмірами статутного фонду. Відповідно до законодавства України емісія не повинна перевищувати 25 % суми
статутного фонду. Проте це джерело формування інвестицій не набуло поки великого поширення через
нерозвинутість фондового ринку і незначні розміри статутного фонду багатьох фірм.

Інвестиційний лізинг є однією з перспективних форм залучення позичкових ресурсів. Його можна вважати
різновидом довгострокового кредиту, що надається у натуральній формі, тобто як довгострокова оренда
різноманітного устаткування і транспортних засобів.

Інвестиційний селенг — це порівняно нова форма залучення інвестиційних ресурсів, яка полягає у передачі
власником права користування і розпорядження своїм майном за певну плату. До такого майна можуть належати
будівлі, споруди, сировина і матеріали, цінні папери, продукти інтелектуальної праці.

Із залучених джерел фінансування інвестицій насамперед необхідно назвати емісію акцій (акціонерний капітал)
та інвестиційних сертифікатів, що її можуть здійснювати виробничі фірми та інвестиційні фонди чи компанії.
Для підприємств інших організаційно-правових форм (крім акціонерних товариств) основною формою додаткового
залучення капіталу може стати збільшення статутного фонду за рахунок нових внесків (паїв) вітчизняних і
зарубіжних інвесторів.

Вітчизняний і зарубіжний досвід, а також аналітична оцінка свідчать про те, що, розробляючи інвестиційну
політику (стратегію) фірми, з усього розмаїття джерел формування інвестиційних ресурсів варто вибирати
передовсім найдоступніші, найреальніші, найефективніші тощо.

Визначення методів фінансування інвестиційних програм і проектів дозволяє розрахувати пропорції в структурі
джерел інвестиційних ресурсів. При розробці інвестиційної політики фірмою звичайно беруться до уваги п'ять
основних методів фінансування окремих інвестиційних програм та проектів (рис. 2.2).Рис. 2.2. Методи фінансування інвестиційних програм і проектів фірми

1. Повне самофінансування передбачає здійснення інвестування виключно за рахунок власних (внутрішніх) джерел.
Цей метод фінансування використовується переважно для реалізації невеликих реальних інвестиційних проектів, а
також для фінансових інвестицій.

2. Акціонування як метод фінансування використовується для здійснення порівняно великомасштабних реальних
загрузка...
© 2007-2020 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel