Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності » (ID:10383)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       15 стр.
Размер в архиве:   47 кб.

Контрольна робота з бух.обліку Зміст1. Теоретична частина

1.1. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню
оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні
наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у
зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності
підприємства;

послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна
облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що
його діяльність буде тривати далі;

нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного
періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих
доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з
юридичної форми;

історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на
їх виробництво та придбання;

єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його
фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання
фінансової звітності.


1.2. Подвійний запис. Кореспонденція рахунків

Уперше сутність подвійного запису була розкрита і логічно обґрунтована в праці італійського математика Луки
Пачолі виданому в 1494 р. за назвою «Трактат про рахунки і запис». Звідси поняття «подвійна італійська
бухгалтерія». Пачолі називають батьком системи подвійної бухгалтерії. Перша друкована праця по бухгалтерії
була незабаром перевидана на інші мови, породивши послідовників у Німеччині, Франції, Англії. Одна з таких
робіт була переведена на російську мову в роки правління Петра Першого.

Система подвійного запису, вихідні позиції якої були викладені Пачолі витримала іспит часом і от уже понад 500
років використовується (у тих чи інших варіантах) усюди, де необхідний систематичний облік господарської
діяльності.

Подвійний запис – це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що обумовлюють
рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

Подвійний запис випливає з економічної суті відображення операцій. Кожна господарська операція викликає зміни
в двох видах господарських і грошових коштів, або в двох видах джерел, або в одному виді господарських коштів,
і в тій же сумі змінюється відповідний вид джерел.

2. Практичні завдання


На початок звітного періоду АТ фірма “Вітрило” мала бухгалтерський баланс, у якому були відбиті наступні
залишки по рахунках:

Відомість залишків (Початковий баланс)

№ рах.

Найменування рахунку

Сальдо нач., грн.

АКТИВ

10

Основні засоби

38913,87

201

Сировина і матеріали

11095,88

209

Інші матеріали

3476,00

209

Транспортно-заготівельні витрати у виробництві

1282,45

23

Виробництво

12498,28

26

Готова продукція

8650,25

301

Каса в національній валюті

85,00

311

Поточні рахунки в національній валюті

9005,00

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

0,00

372

Розрахунки з підзвітними особами

20,70

443

Прибуток, використаний у розрахунковому періоді

7650,00

Разом:

85027,43

ПАСИВ

131

Знос основних засобів

12768,75

40

Статутний капітал

63022,26

441

Прибуток нерозподілений
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel