Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « концепції сучасного природознавства» (ID:10366)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   9 кб.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з предмету: концепції сучасного природознавства


План:


1. Еволюційні задачі. Нелінійне моделювання.

2. Роль мутацій і навколишнього середовища в еволюції живого.

Література


1. Еволюційні задачі. Нелінійне моделювання.


Класична математична фізика (тобто наука про дослідження математичних моделей фізики) мала справу з лінійними
рівняннями. Формально це рівняння, у яких невідомі входять тільки в першому ступені. Реально вони описують
процеси, що йдуть однаково при різних зовнішніх впливах. Зі збільшенням інтенсивності впливів зміни
залишаються кількісними, нових ознак не виникає.

Однак ученим усі частіше доводиться мати справа з явищами, де більш інтенсивні зовнішні впливи приводять до
якісно нового поводження системи. Тут потрібні нелінійні математичні моделі. Їхній аналіз - справа набагато
більш складніша, але при рішенні багатьох задач вона необхідна. Це приводить до формування широкого фронту
досліджень нелінійних явищ, до спроб створити загальні підходи, застосовні до багатьох систем. Сучасна наука
всі частіше формулює свої закономірності, звертаючись до більш багатого і складного світу нелінійних
математичних моделей.

Новим інструментом вивчення нелінійних моделей став обчислювальний експеримент. Вчені одержали можливість
"програти" модель досліджуваного процесу в багатьох варіантах, використовуючи могутні ЕОМ. І що особливо
важливо - обчислювальний експеримент може привести до відкриття нових явищ.

Екологічні природні і соціально-природні комплекси, живі організми - є відкритими системами, нерівновагими,
керованими нелінійними законами. Вони виявляють неможливу в області дії лінійних законів здатність до
самоорганізації, резонансним образом реагують на зовнішні впливи, їхнє поводження неоднозначне визначається
попередньою історією їхньої еволюції.

Тому при їхньому вивченні усе більше використовується нелінійне моделювання й у першу чергу при вивченні
еволюційних процесів. Основні ідеї і механізми еволюційного моделювання (ЭМ) сформувалася в роботах Л.Фогеля,
Оуэна, М.Уолша.

При еволюційному моделюванні, процес моделювання складного об'єкта, заміняється моделюванням його еволюції.
Він спрямований на застосування механізмів природної еволюції при синтезі складних систем обробки інформації.
При рішенні еволюційних задач еволюційне моделювання повинне створити модель тих процесів, що протікають у
процесах еволюції живого. При цьому повинне бути змодельоване найбільша кількість тих факторів, що впливають
на еволюційні процеси, що відбуваються, вивчений вплив цих факторів, а також вивчені ті умови, при яких, само
організовані системи переходять у новий стан.


2.Роль мутацій і навколишнього середовища в еволюції живого.


Ч. Дарвін і наступні теоретики до основних факторів еволюції відносили мінливість, спадковість і боротьбу за
існування. В даний час до них додають безліч інших додаткових, не основних факторів, які проте, впливають на
еволюційний процес. Самі основні фактори тепер розуміються по-новому і відповідно до цього до основних
факторів відносять зараз мутаційні процеси, популяційні хвилі чисельності й ізоляцію. Хотілося б помітити, що
труднощі, з якими зустрівся Ч. Дарвіне при поясненні спадкоємної передачі корисних ознак потомству, легко
переборюються вже за допомогою тих законів спадковості, що установив австрійський учений Грегор Мендель
(1822-1884). Дійсно, один з його законів затверджує, що окремі спадкоємні ознаки батьків при схрещуванні не
зливаються, а передаються потомству в первісному виді. Тому ніякого "розчинення" спадкоємної речовини, про яке
говорили критики Ч. Дарвіна, насправді не відбувається. Подальший розвиток ці ідеї одержали при тлумаченні
процесів зміни і спадковості в сучасній теорії еволюції.

Найважливішим з них є мутаційний процес, що виходить з визнання того незаперечного тепер факту, що основну
масу еволюційного матеріалу складають різні форми мутацій, тобто змін спадкоємних властивостей організмів, що
виникають природним шляхом чи викликаних штучними засобами.

Мутація - це загальна властивість живих організмів, що лежить в основі еволюції і селекції усіх форм життя і,
що полягає в раптово виникаючій зміні генетичної інформації. Коли мутація відбувається в окремому гені, то
говорять про генні чи точкові мутації. При зміні структури чи хромосом їхнього числа, мова йде про хромосомні
мутації. Уся генетична розмаїтість людей, так чи інакше, є наслідком мутацій

Мутації є тими спадкоємними змінами, що або окремо, або спільно визначають зміни властивостей, ознак, чи
особливостей норм реакції організмів. У своїй сукупності вони представляють те, що Ч. Дарвін називав
індивідуальною чи невизначеною мінливістю. Оскільки мутації виникають випадково, остільки їхній результат
дійсно є невизначеним. Однак випадкова зміна стає необхідною, коли воно виявляється корисною для організму,
допомагає йому вижити в боротьбі за існування. Закріплюючись і повторюючись в ряді поколінь, такі випадкові
зміни викликають перебудову в структурі живих організмів і їхніх популяцій і в такий спосіб приводять до
виникнення нових видів.

Хоча мутації - головні постачальники еволюційного матеріалу, але вони відносяться до змін випадкових, що
підкоряються ймовірностним, чи статистичним, законам. Тому вони не можуть служити направляючою силою
еволюційного процесу. Правда, деякі вчені розглядають мутаційний процес як визначальну силу еволюції,
забуваючи при цьому, що в такому випадку приходиться визнати споконвічну корисність і придатність усіх
виникаючих випадкових змін, що суперечить спостереженням у живій природі і практиці селекції. У дійсності,
крім добору - природного чи штучного - не існує ніякого іншого засобу регулювання спадкоємної мінливості.
Тільки випадкові зміни, що виявились корисними у визначених умовах навколишнього середовища, відбираються в
природі чи штучно людиною для подальшої еволюції.

Другим основним фактором еволюції служать популяційні хвилі, які часто називають "хвилями життя". Вони
визначають кількісні флуктуації, чи відхилення, від середнього значення чисельності організмів у популяції, а
також області її розташування (ареалу).

Установлено, що нечисленні і численні популяції не є сприятливими для еволюції і виникнення нових форм живих
організмів. У великих популяціях новим спадкоємним змінам набагато сутужніше проявитися, а в нечисленних такі
зміни піддаються впливу випадкових процесів. Тому найбільш придатними для еволюції і виникнення нових видів
виявляються популяції середніх розмірів, у яких постійно відбувається зміна чисельності особей.

У якості третього основного фактора еволюції визнається відособленість групи організмів.

На цю особливість указував ще Ч. Дарвін, що вважав, що для утворення нового виду визначена група організмів
старого виду повинна відокремитися, але він не міг пояснити необхідність цієї вимоги з погляду спадковості. В
даний час установлено, що відокремлення й ізоляція визначеної групи організмів необхідні для того, щоб вона не
могла схрещуватися з іншими видами і тим самим передавати їм і одержувати від них генетичну інформацію.
Ізоляція різних груп організмів у природі, а також у практиці селекції здійснюється самими різними способами,
але ціль їх одна - виключити обмін генетичною інформацією з іншими видами. Для цього може служити географічна
границя (нездоланне водяне середовище, болота, високі гори і т.п. ), екологічні умови - (переваги у виборі
екологічної ніші чи місця розселення), різні періоди спарювання, особливості поводження різних груп і видів
організмів і багато чого іншого.
загрузка...
© 2007-2018 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel