Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: « Київський національний університет – центр освіти і культури » (ID:10282)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       13 стр.
Размер в архиве:   165 кб.


Київський національний університет – центр освіти і культури


Зміст

Стор.

Вступ


Київський університет імені Шевченка є не просто навчальним закладом, це свого роду символ української науки і
культури, на протязі більш як 160-ті років він був оплотом українських духовних ідей, і в ширшому розумінні –
української самобутності і національної ідентичності.

Отже актуальність теми визначається тим величезним значенням, що його грав і грає Київський університет імені
Шевченка в духовному житті української нації. Цю тему необхідно досліджувати і вивчати в загальному контексті
вивчення української культури, української національної ідеї в її історичному розвитку і різноманітних
історичних формах.

Об’єктом дослідження є безпосередньо Київський національний університет. В роботі також розглядається
загальний контекст розвитку освіти на Україні в період функціонування Київського університету і
соціально-економічне тло, на якому здійснював свою наукову і освітню діяльність цей вищий навчальний заклад.

Хронологічні та географічні рамки дослідження. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від заснування
Київського університету (1834 р.) і до наших днів. Також в роботі розглядається період до заснування
Київського університету, поданий короткий огляд розвитку освіти на українських землях у ХVI-ХIХ ст. Велику
увагу приділено розвитку освіти і науки в Київському університеті на сучасному етапі його розвитку.
Географічні рамки дослідження охоплюють безпосередньо місце розташування цього навчального закладу - місто
Київ.

Огляд літератури. При написанні роботи використовувалися праці присвячені безпосередньо історії і сьогоденню
Київського університету (“Київський національний університет імені Тараса Шевченка: Довідник: Історія,
факультети, кафедри, напрями наукових досліджень”, “Київський університет як осередок національної духовності,
науки, культури” та ін.); роботи про розвиток освіти і культури на українських землях (“Історія української
педагогіки”, “Історія української культури”, “Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні” та
ін.) а також загальні історичні праці (“Україна. Історія” О. Субтельного, видання енциклопедичного типу:
“Історія Української РСР”, “Киев” та ін.).

Метою роботи є висвітлення історичних подій, пов’язаних з Київським університетом, а також висвітлення
сучасного стану цього вищого навчального закладу.

Структура роботи. Структурно робота складається з вступу, трьох основних частин, висновків та списку
використаної літератури та додатків.I. Історія Київського університету


1.1. Розвиток освіти на Україні до заснування Київського університету

Відкриття Університету в Києві було підготовлено всім ходом економічного та культурно-політичного розвитку
України.Велике значення тут мала майже двохсотрічна діяльність знаменитої Київської академії.Заснована ще в
першій третині ХVII ст. (1632 р.) під назвою Києво-Братської (Могелянської) колегії, вона ставила перед собою
завдання боротися проти спроб польських панів і католиків-єзуїтів спольщити і окатоличити український народ.
Академія багато зробила в справі зміцнення політичних і культурних зв’язків українського і російського
народу.

Після акту воз’єднання України з Росією Київська Академія перетворюється у великий культурний центр, перший
вищий учбовий заклад на Україні. Тут навчаються вихідці з Болгарії, Волощини, Сербії, Греції, Молдавії. Чимало
видатних українських та російських вчених, письменників, державних діячів, таких як Григорій Сковорода,
Канцлер Безбородько, перший російський міністр народної освіти П.В.Завадовський, Ломоносов, та інші.

З 60-х років ХVIII століття значення Київської академії починає падати. Її вихованці для завершення своєї
освіти їдуть до Москви, Петербургу, де продовжують навчання. Питання про відкриття в Україні університету
порушувалось неодноразово, але кожного разу ці ініціативи наштовхувалися на супротив російського царизму, який
бачив в розвитку освіти на Україні джерело українського сепаратизму і крамоли. “Вся історія шкіл за останні
100 років є ні що інше, як бійка уряду з народом і освітою та видумки, як би не дати людям вчитися а особливо
мужикові”


Цит. по: Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні. – К., 1991. – С.200.

, - писав М.П. Драгоманов у статті “Народні школи на Україні”. На противагу розвитку національної освіти,
російський уряд впроваджує так звані “народні” проекти, що являли собою повністю денаціоналіозовані школи, які
мали виховувати учнів в дусі відданності Росії. Наступ на українську освіту здійснювався під гаслом:
“Освободить народ от мучивших его вдруг маленьких тиранов”

Цит. по: Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. – СПб., 1864. – Т.6. – С.122.

. Це так зване звільнення робилося “для уравнения свободностью малоросийского, равно подданого ея
императорского величества народа”

Там само. – Т.5. – С.787.

, тобто фактично мало на меті русифікацію, асимілізацію українського народу російським. Як це робилося, добре
показує звернення Катерини II до графа Петра Румянцева. “Желаю, - писала вона, - чтоб вы тамошних нескольких
называемых панов склонили к подаче челобитной, в котором бы они просили об лучшем у них учреждении школ и
семинарий; и если можно, о положении духовенства в штатское состояние от духовных или светских такую же
челобитную иметь, чтоб мы уже знали, как начинать”

Крип’якевич І. Історія української культури. – Нью-Йорк, 1990. – С.214.

.

В річищі цієї ж політики за наказом Олександра І, в “Попередніх правилах народної освіти” говорилось, що нові
університети, крім вже існуюних засновуються в окрузі Санкт-Петербургському, в Казані і Харкові. Російські
імперські політики сподівалися, що університет у Харкові на Східній Україні стане зручним знаряддям
русифікаторського впливу, на противагу Києву, що мав глибокі традиції розбудови національної освіти.

Проте сталося інакше: відкритий у Харкові в 1805 р. за ініціативою лідера місцевого дворянства В. Каразина
університет перетворився в центр української духовності, став одним з перших осередків інтелегенції, що
народжувалася в країні. Представники інтелегенції головним чином об’єдувалися у гуртки, на засіданнях яких
обговорювали питання філософії, ідеології тощо. За своєю чисельністю інтелегенції на Україні в той час була
дуже невеликою. До 1861 року Харківський університет закінчили всього 2800 випускників

Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1992. – С.202.

. Проте пов’язана з появою вищої освіти поява інтелегенції на Україні була подією величезного значення: вона
стала для українського суспільства, що “втратило” свою дворянську еліту наслідок асиміляції імперської
культурою гарантом збереження національної і культурної самобутності, збереження української нації як такої.
“Духовне життя українців у всі часи визначалося прагненням протидіяти денаціоналізації з боку польських,
російських, австрійських, мадьярських і інших колонізаторів”

Історія української педагогіки. – К., 1999. – С.174-175.

. З відкриттям першого українсього університету це прагнення набуло визначених обрисів, ця подія означала
становлення інтелегенції, яка могла б взяти на себе відповідальність з збереження культурної і духовної
спадщини українського народу.


1.2. Заснування Київського університету. Університет св. Володимира у ХІХ столітті
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel