Реклама


Замовити реферат


От партнёров

Интересное
загрузка...

Счетчики
Rambler's Top100

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Рефсмаркет!

Тема: «Основні екологічні закони, принципи і правила » (ID:10258)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       3 стр.
Размер в архиве:   12 кб.

КОНТРОЛЬНА РОБОТАз предмету: екологіяна тему:“ Основні екологічні закони, принципи і правила “ПЛАН1. Екологічні закони

Закони екології - закони, сформульовані американським екологом Б. Коммонером (1974) у вільній, белетристичній
формі:

1)"Усе пов'язано з усім"; це твердження повторює відоме діалектико-матеріалістичне положення про загальний
зв'язок речей і явищ;

2) "Усе повинно кудись подітися"; це неформальне перифразування фундаментального фізичного закону зберігання
матерії;

3) "Природа знає краще"; це положення розпадається на два щодо незалежних тез: перший, що солідаризується с
гаслом "Назад до природи"; другий, пов'язаний із призовом до обережності в спілкуванні з нею;

4) "Ніщо не дається задарма"; цей екологічний закон об'єднує три попередніх.

По Б. Коммонеру, "глобальна екосистема являє собою єдине ціле, у рамках якої нічого не може бути виграно або
втрачено і який не може явитися об'єктом загального поліпшення; усе, що було витягнуто з неї людською працею,
повинно бути відшкодоване".

Закон Гаузе, принцип конкурентного винятку - екологічні основи конкурентних взаємовідносин, що зводяться до
того, що два різних види з однаковими екологічними потребами не можуть одночасно займати ту саму екологічну
нішу, тому що один із них неминуче витисне іншого.

При тривалій еволюції фітоценозів відбувається процес диференціації ніш по трьох основних принципах:

1) якщо два види у фітоценозі займають ту саму нішу, то один із них повинний зникнути;

2) диференціація ніш знижує конкуренцію між видами;

3) у співтоваристві існує система відношень диференційованих по нішах видових популяцій, причому процес
посилення позитивних взаємодій протікає швидше, ніж наростання конкуренції за умови середовища.

Обговорення принципу Гаузе зіграло важливу роль у розвитку концепції екологічної ніші й
екологічно-географічної моделі видоутворення, а також в оцінці міжвидової конкуренції як чинника, що підтримує
структуру співтовариства.

Закон внутрішньої динамічної рівноваги - закономірність, відповідно до котрого природна система має внутрішню
енергію, речовиною, інформацією і динамічними якостями, пов'язаними настільки, що будь-яка зміна одного з цих
показників викликає в іншому або тому ж, але в інший час супутні функціонально-кількісні перерви, що
зберігають суму матеріально-енергетичних, інформаційних і динамічних показників природної системи.

Закон десятьох відсотків - закономірність, відповідно до якої при переході з одного трофічного рівня
екологічної піраміди на інші споживається в середньому 10-20 % енергії біомаси (або речовини в енергетичному
вираженні).

У збалансованих екосистемах, як правило, не веде до несприятливих наслідків.

Закон мінімуму видів, парадокс солонуватих вод - закон, відповідно до якого мінімум морських і прісноводних
видів тварин спостерігається в солонуватої (близької до води прісної) зоні водойми (при солоності 5 -8 %о).

У літературі Закон мінімуму видів відомий також за назвою "ефект Ремане".

Закон попереджання - закономірність, що полягає в тому, що "плакорний вид або рослинність плакорна росте на
півдні або на півночі у відповідних умовах місцеперебування" (В.А. Альохін, 1935).

Правило попереджання - встановлене В.В. Альохіним і Г.Вальтером (1951) закономірність, що полягає в тому, що
рослинність більш південних плакорних місць при прямуванні на північ переходить на краще що прогріваються
південні. схили і, навпаки, північні рослини в більш південних регіонах віддають перевагу північним схилам і
дну балок, ярів.

Наприклад, рослинність, характерна для зони лісової, знаходить місце в лісовому поясі гірської території, що
знаходиться значно південніше.

Закон зниження енергетичної ефективності природокористування - закономірність, що встановлює, що з часом при
одержанні корисної продукції з природних систем на її одиницю витрачається все більша кількість енергії.

Так, із початку XX ст. до сьогоднішніх днів кількість енергії, що витрачається на виробництво одиниці
сільськогосподарської продукції, у розвинутих країнах світу зросло в 8-10, промисловість - у 10-12 разів з
одночасним зменшенням частки більш екологічно чистої мускульної енергії.

Закон толерантності - закон, відповідно до якого чинником, що лімітує процвітання організму (виду), може бути
як мінімум, так і максимум чинника екологічного, діапазон між який служить межею толерантності організму
(виду).

Закон толерантності установлений В. Шелфордом у 1913 р.

Закон Лібіха, правило мінімуму - один із принципів, сформульованих Ю. Лібіхом (1840) стосовно до
сільськогосподарських культур. Відповідно до Закон Лібіха, "речовиною, що знаходиться в мінімумі, управляється
врожай і визначається розмір і усталеність останнього в часі". При цьому малося на увазі, що внесення
будь-якої кількості мінеральних речовин не дає приросту врожаю, поки не буде ліквідована хиба елемента, що
утримується в мінімальній кількості.

Додатковим є "закон повернення", що вказує на необхідність повернення в грунт живильних речовин, поглинених
рослинами. Недотримання принципу повного повернення призводить звичайно до виснаження ґрунту і падінню його
родючості.


2. Закони Вернадського


Наша Земля — дуже активна планета. Змінюються, хоч і повільно, обриси її материків і океанів, руйнуються,
розсипаючись на порох, цілі гірські хребти, й натомість здіймаються нові, вивергаються вулкани, землетруси
прокочуються через великі райони, міняється клімат. Безперервно змінюються важливі параметри навколишнього
середовища — температура повітря й води, їхній хімічний склад, вологість ґрунтів і вміст у них життєво
необхідних компонентів тощо. Безперервно оновлюється жива природа — тварини, рослини, мікроорганізми.
Утворення живої речовини та її розклад — це дві сторони єдиного процесу, що має назву — біологічного
кругообігу хімічних елементів. Розрізняють великий (біосферний) кругообіг і малі кругообіги різних рівнів
(наприклад, кругообіг речовин в океані, озері чи лісі).

Кругообіг хімічних елементів на Землі відбувається переважно за безпосередньої участі живих організмів. Вперше
це було доведено В.І. Вернадським у вигляді закону міграції хімічних елементів: «Міграція хімічних елементів
на земній поверхні та в біосфері в цілому здійснюється або за безпосередньої участі живої речовини (біогенна
міграція), або в середовищі, геохімічні властивості якого (О2, СО2, Н2О і т. д.) зумовлені живою речовиною —
як тією, що в наш час складає біосферу, так і тією, що діяла на Землі протягом всієї геологічної історії».

З екологічної точки зору найважливішими є кругообіги таких речовин, як кисень, вуглекислий газ, вода, азот,
сірка, фосфор, які є основними компонентами живої речовини. Жива речовина значно прискорила й змінила
кругообіги в біосфері цих речовин.
загрузка...
© 2007-2019 Банк рефератів | редизайн:bogoiskatel